holdviola szinonimái

főnév
 • évelő holdviola, atlaszvirág, holdfű, holdruta, holdvilágfű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbolondít

ige
 • megőrjít, elszédít (bizalmas), elkábít, örületbe kerget, elveszi az eszét, meghibbant, megvadít

ódzkodik

ige
 • (valamitől): vonakodik, húzódozik, kelletlenkedik, szabódik, fázik
 • (tájnyelvi): bajlódik, küszködik, vesződik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a holdviola szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hengerel

ige
 • simít, lenyomat, egyenget, lapít, laposít, mángorol
 • győz, arat, tarol

gyaur

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

fivér

főnév
 • férfitestvér, fiútestvér, fitestvér (régies), testvér, egytestvér (tájnyelvi), édestestvér (tájnyelvi)
 • bátya, bratyó (bizalmas)
 • öcs

história

főnév
 • történelem, történettan, történelemtudomány, történetírás
 • krónika, elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), mese, monda, mítosz, legenda
 • széphistória
 • képzelgés, szóbeszéd, feltevés, álhír, agyszülemény, mendemonda

immorális

melléknév
 • erkölcstelen, erkölcsrontó, erkölcsellenes, tisztességtelen, romlott, züllött, amorális

régies

melléknév
 • régimódi, antikizált (szaknyelvi), ódivatú, avult, elavult, divatjamúlt, régi divatú, idejétmúlt, túlhaladott, régi vágású, ódon
 • archaikus, archaizáló, antikizáló, patinás, veretes

fehéredik

ige
 • világosodik, tisztul, fehéreszik (tájnyelvi)
 • kopik, fakul, színét veszti
 • sápad, halványodik, elszíntelenedik, kifut a vér az arcából
 • őszül, deresedik (választékos), őszbe csavarodik (választékos)

fájó

melléknév
 • fájdalmas, fájós, sajgó, hasogató, nyilalló, égő, szúró
 • érzékeny, kényes, sérült, sebes, vérző, beteg
 • szomorú, keserves, kínzó, gyötrő, nehéz, szívfájdító, szívet tépő

csenget, csönget

ige
 • csendít, pendít, kondít, kongat, zenget, csilinkol (tájnyelvi), csörömpöl (bizalmas)
 • (bizalmas): felhív, telefonál, odacsenget (bizalmas)

felfogad, fölfogad

ige
 • alkalmaz, felbérel, megfogad, fölvesz, szolgálatba fogad, szegődtet (tájnyelvi), szerződtet, beszegődtet, foglalkoztat, helybesít (tájnyelvi), angazsál (régies)(bizalmas)
 • (tájnyelvi): megfogad, megígér

intéz

ige
 • eljár, végez, igazgat, rendez, elrendez, kezel, rendelkezik, utasít, rendel, szabályoz, bonyolít, lebonyolít, szerét ejti, lehetővé tesz, előkészít, menedzsel, vezet, irányít, szervez, kézben tart, gondoskodik (valakiről, valamiről), foglalkozik (valamivel)

jövendöl

ige
 • jósol, jövendőt mond, előrevet, prófétál (régies), előrej elez, prognosztizál, anticipál (szaknyelvi), előre lát, megsejt, megérez
 • borítékol (bizalmas)

közbevet

ige
 • megemlít, megjegyez, beszúr, betold, közbetold
 • beleszól, közbeszól, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, megszakít

kikötő

főnév
 • kikötőhely, kikötőváros, rév, hajórév, révhely, tengeröböl, hajóállomás, horgonyzóhely, rakpart, rakodópart, kirakodóállomás, kirakodóhely, kiszálló (régies), móló, dokk, stég
 • repülőtér, reptér
 • menedék, enyhely (régies), búvóhely
 • nyugalom, béke

holtrészeg

melléknév
 • tökrészeg (bizalmas), ittas, merevrészeg, tajtrészeg (szleng)

helyesbítés

főnév
 • javítás, kiigazítás, helyreigazítás, módosítás, korrekció, korrektúra, rektifikáció (régies), emendatio (régies)
 • felülvizsgálat, revideálás (idegen)

ideológiai

melléknév
 • eszmei, világnézeti, elméleti

kígyóvonal

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

hozzáférhetetlen

melléknév
 • megközelíthetetlen, elérhetetlen, magának való
 • zárolt, titkos
 • megvesztegethetetlen, becsületes, tisztességes

gyónás

főnév
 • szentgyónás, bűnvallás, bűnvallomás, fülbegyónás (régies)
 • vallomás, beismerés, nyilatkozat, konfesszió (régies)

így II.

kötőszó
 • tehát, eszerint, következésképp, ennélfogva, ezért, ennek következtében, ezenest (tájnyelvi)
 • például

kikerül

ige
 • megkerül, elkerül, kitér, elhajlik, (sugár) megtörik
 • kivéd, kitér, felfog, elhárít, kisiklik, kihúzza magát, elejét veszi, megelőz, megakadályoz, hatástalanít
 • elnéz, elkerüli a figyelmét, elmellőz (tájnyelvi)
 • túljut, kijut, megmenekül, megúszik (bizalmas), kikecmereg, kievickél, kivergődik, kivacáholódik (tájnyelvi), kivackolódik (tájnyelvi)
 • kitelik, futja, kijön
 • összeáll, összetevődik, származik, összejön, áll (valamiből)