hazai szinonimái

melléknév
 • honi, magyar, magyarországi, belföldi, belső, nemzeti
 • helybeli, saját, otthoni, családias, megszokott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tündérrózsa

főnév
 • vízililiom, vízirózsa
 • tavirózsa

csalódás

főnév
 • csalatkozás (választékos), kiábrándulás, decepció (választékos), kijózanodás, hideg zuhany, jeges zuhany
 • tévedés, káprázat, illúzió, hallucináció
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazai szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangosbemondó

főnév
 • hangosbeszélő, hangosanbeszélő, hangszóró, megafon, hangtölcsér, duda (tájnyelvi)

ganéz

ige
 • trágyáz
 • (ganétól) megtisztít, kihányja a ganét, kialmoz
 • kitakarít
 • (állat): ürít, kakál (bizalmas), fosik (durva), szarik (durva)

fuga

főnév
 • (szaknyelvi): hézag, téglakötéshézag, bútoralkatrész-hézag
 • ereszték, illesztés

felől2

határozószó
 • fölül

haszonbér

főnév
 • haszonbérlet, árenda (régies)

horpadás

főnév
 • bemélyedés, süllyedés, süppedés, mélyedés, tányérosodás, benyomódás

proklamál

ige
 • kihirdet, kikiált, közhírré tesz
 • kijelent, kinyilvánít

érzékenység

főnév
 • fogékonyság, szenzibilitás (szaknyelvi), hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)
 • sérülékenység, szuszceptibilitás (szaknyelvi), izgékonyság
 • sértődékenység, érzékenykedés

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő

bűnrészes

főnév
 • bűntárs, tettestárs (szaknyelvi), bűnsegéd (szaknyelvi)
 • cinkos, cinkostárs, cimbora, kollaboráns (idegen), belebeszélő (szleng), násznagy (szleng), bűnbánó kabóca (szleng)

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

humánus

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, jóindulatú, emberszerető, filantróp, irgalmas, jámbor, részvétteljes

irha

főnév
 • bőr, bunda, prém, szőrme, felhám (szaknyelvi)

kondít

ige
 • harangoz

kesereg

ige
 • gyötrődik, szomorkodik, szomorog (tájnyelvi), szontyorog (tájnyelvi), bánkódik, búsul, búslakodik, búsong, sí-rí, lamentál (bizalmas), kesergél (tájnyelvi), desperál (idegen)
 • sóhajtozik, siránkozik, jajgat, sopánkodik, panaszkodik
 • (régies): sír, sirat
 • gyászol

hazárdjáték

főnév
 • szerencsejáték
 • vakmerőség, kockázat, rizikó, kaland

hamisítatlan

melléknév
 • eredeti, originális (választékos), valódi, valóságos, igazi, tiszta, természetes, tősgyökeres, törzsökös, színtiszta, tőrőlmetszett, őseredeti, szavatolt, hiteles, autentikus, megbízható
 • vegyítetlen, szennyezetlen

hit

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel

kereken

határozószó
 • nyíltan, magyarán, áperte (régies), őszintén, nyersen, határozottan, kerek perec, egyenesen, kifejezetten, becsületesen, kendőzetlenül, világosan, tisztán, direkt, apodiktikusan (idegen), bátran, kategorikusan (idegen), feketén-fehéren, félreérthetetlenül, szókimondóan

helyesírás

főnév
 • ortográfia (szaknyelvi)

geodézia

főnév
 • (szaknyelvi): földméréstan, földmérés

hold2

főnév
 • hód (tájnyelvi), ekealja (tájnyelvi)

kérődzik

ige
 • rágódik, rág, rágcsál, rágicsál, nyámmog, csócsál (tájnyelvi), kérődik (tájnyelvi), kérődzködik (tájnyelvi), emészt, böfög (régies)
 • (valamin): ismétel, emleget, átgondol, töpreng, megemészt, elmélkedik, tűnődik, mereng, megfontol, elmélázik, mérlegel, latolgat, gondolkozik, fontolóra vesz, tanakodik