házfelügyelő szinonimái

főnév
 • házmester, házgondnok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugye

határozószó
 • nemde, nemdebár, nemdenem (tájnyelvi), ugyebár, ugyi (tájnyelvi), ugyebizony (tájnyelvi)
 • lám

-e

határozószó
 • (régies), vajon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a házfelügyelő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hánt

ige
 • lefejt, lehúz, lefarag, hántol, lehánt, meghánt, hámoz, nyúz
 • foszt (kukoricát), morzsol (kukoricát), kihüvelyez, toklászol (tájnyelvi), lehéjaz

gavallér

főnév
 • lovag (bizalmas), úriember, gentleman, úr, ficsúr (régies), dandy (régies), cavalier (idegen), arszlán (régies), nemesember, világfi, bonviván, piperkőc, uracs (régies)
 • (régies): udvarló, szerető, kedves, partner, barát, hódoló
 • (jelzőként): bőkezű, nagyvonalú, előzékeny, gáláns

furfang

főnév
 • lelemény, ravaszság, ravaszkodás, csalafintaság, góbéság, agyafúrtság, mesterkedés, ördöngösség, ügyeskedés, huncutság, fondorlat, ármány (választékos), rafináltság, fortély, trükk, csel, cselfogás, csíny, ötlet, fifika (bizalmas), finesz (szleng), fakció (tájnyelvi)

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

provinciális I.

melléknév
 • falusi, vidéki, vidékies
 • helyi, tartományi, lokális
 • korlátolt, kisszerű, szűk látókörű, maradi, vaskalapos, szemellenzős

eset

főnév
 • történés, történet, esemény, sztori (bizalmas), história, affér (bizalmas), incidens, mozzanat, ügy, kázus (idegen), dolog, tény
 • zsáner (bizalmas)
 • alkalom, helyzet, példa

erdősítés

főnév
 • fásítás, fatelepítés, erdőtelepítés, erdőművelés

bűzlik

ige
 • szaglik, büdösödik, bűzölög, bukéja van (szleng), stichje van (szleng)
 • (valakinek valami): gyanús

fagy1

ige
 • megfagy, kihűl, megdermed, megmerevedik, jeged (tájnyelvi), jégzik (tájnyelvi), körmed (tájnyelvi), megkörömködik (tájnyelvi), gérezik (tájnyelvi)
 • csikorog

húsleves

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)

irtózat

főnév
 • iszony, iszonyat, iszonyodás, idegenkedés, undor, utálat, borzalom, visszahőkölés, rémület, félelem, rettenet, rettegés

kontaktus

főnév
 • érintkezés, kapcsolat, viszony

késztet

ige
 • indít, ösztönöz, ösztökél, ingerel, inspirál, csábít, készt, biztat, sarkall, szorgalmaztat (régies), serkent, hajt, buzdít, bátorít, motivál, aktivál (idegen)
 • kényszerít, kötelez

háziköntös

főnév
 • (női): pongyola, hálóköntös, slafrok (bizalmas), otthonka, neglizsé
 • (férfi): házikabát, hálókabát

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

hív I.

melléknév
 • (régies): hű, hűséges, hívséges (régies), ragaszkodó, elmaradhatatlan, kitartó, lojális

kereső II.

főnév
 • tárgymutató, névmutató, katalógus, jegyzék

helytelen

melléknév
 • téves, hibás, hamis, rossz, pontatlan, valótlan, fals, bal (régies)
 • illetlen, neveletlen, ízetlen, megbotránkoztató, erkölcstelen, kifogásolható, elítélendő, bántó, visszás, fonák
 • (régies): éktelen, formátlan, idomtalan, csúnya, rút
 • (régies): éretlen, idétlen, sületlen, balgatag, balyókás (tájnyelvi), dilló (tájnyelvi)

géppuska

főnév
 • gépfegyver, golyószóró, géppityu (szleng), pukkancs, stukker (szleng), cselló (szleng), varrógép (szleng), maxim (régies)

homlok

főnév
 • arcél, fej
 • homlokzat, front, mellvéd, előrész
 • címlap, címoldal
 • (szaknyelvi): vájvég

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér