kontaktus szinonimái

főnév
 • érintkezés, kapcsolat, viszony

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szörnyűség

főnév
 • kegyetlenség, borzalom, iszonyat, förtelem, borzadály, irtózat, rémség, rettenet
 • ocsmányság, rondaság

tölcsér

főnév
 • léhó (tájnyelvi), léjó (tájnyelvi), töltike (tájnyelvi)
 • hangtölcsér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kontaktus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitol

ige
 • kimozdít, kihúz, kivon, kijuttat, kitaszít, kituszkol
 • kinyom (súlyt), kiszorít (súlyt)
 • kidug, kiölt (nyelvet)
 • (mozdony, szerelvény): kitolat, kijár
 • kinyom, kiszúr, kilök
 • elhalaszt, meghosszabbít, késleltet, elnapol, halogat, elodáz, későbbre tesz, haladékot ad, húz-halaszt, prolongál, felfüggeszt
 • (bizalmas): rászed, megtréfál, elbánik (valakivel), kifog (valakin), kiszúr (valakivel), kibaszik (valakivel) (durva), túljár az eszén (valakinek), kibabrál (bizalmas), kikukoricáz (tájnyelvi), csőbe húz (szleng), kifírundcvancigol (bizalmas), kibábozik (tájnyelvi), kibagózik (tájnyelvi), kibigéz (tájnyelvi), kikutyapicsáz (tájnyelvi)

képernyő

főnév
 • monitor

kastély

főnév
 • palota, vár, várkastély, várlak (régies), váracs (régies), úrlak (régies), lakomány (tájnyelvi), udvarház (régies), kúria
 • villa

intő I.

melléknév
 • figyelmeztető, megszívlelendő
 • feddő, dorgáló, szemrehányó, elrettentő, elijesztő

koholmány

főnév
 • valótlanság, kitalálás, kitaláció, kiagyalás, fikció, költemény, elmeszülemény, kacsa, agyrém, hamisság, humbug (bizalmas), hazugság, rágalom, inszinuáció (választékos), ráfogás

közötti

melléknév
 • közti

teknős

melléknév
 • vályúszerű, homorú
 • teknősbéka

hiányzik

ige
 • távol van, nincs jelen, abszentál (idegen), mulaszt, lóg (bizalmas), bliccel
 • iskolát kerül
 • elmarad, fennmarad, hátramarad, hibádzik, híjával van, nélkülöz, nincs
 • szükségeltetik, kifogásoltatik, kellene

heccel

ige
 • bosszant, ingerel, ugrat, cukkol, frocliz, hergel, húz, szurkapiszkál, cikiz
 • felloval, bujtogat, uszít

fájós

melléknév
 • fájó, fájdalmas, beteg, beteges, sajgó, érzékeny, kényes, rossz, fájlalatos (régies), bodzás (láb) (tájnyelvi)

holtrészeg

melléknév
 • tökrészeg (bizalmas), ittas, merevrészeg, tajtrészeg (szleng)

kuncsaft

főnév
 • vevő, vásárló, fogyasztó, üzletfél, megrendelő, vendég
 • ügyfél, kliens, delikvens (régies), megbízó

lehűl

ige
 • kihűl, lehűsül (tájnyelvi), lehűtőzik (tájnyelvi), meghülemedik (tájnyelvi), hülepedik (tájnyelvi), elszigorodik (tájnyelvi)
 • megnyugszik, lecsendesedik, lehiggad, lecsillapodik, lecsillapszik(szleng)(szleng)

állhatatosság

főnév
 • kitartás, hűség, szilárdság, jellemszilárdság, következetesség, konzekvencia, perszeverancia (idegen), rendületlenség, stabilitás

mintsem

kötőszó
 • hogysem, semhogy

megfordul

ige
 • hátrafordul, visszafordul, visszanéz, visszatekint
 • hátraarcot csinál, sarkon fordul, megperdül, megserdül (tájnyelvi), megpenderedik, megpenderül, körülfordul
 • visszájára fordul, megváltozik
 • oda-vissza megjár, térül-fordul
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), múlik (valakin, valamin)
 • (valahol): időzik, időt tölt
 • (gondolat): felbukkan, felvetődik, megjelenik

konvenció

főnév
 • egyezmény, megállapodás, megegyezés, egyezség, szerződés, szövetség, konszenzus (szaknyelvi), kontraktus (régies), paktum (régies)
 • járandóság, munkabér, fizetség, illetmény, honorárium, kommenció
 • szokás, közszokás, hagyomány, tradíció, gyakorlat, törvényszerűség, divat (bizalmas)

kitálal

ige
 • feltálal, kitölt, kiszed, kiadagol, kioszt, szétoszt, szervíroz
 • elmond, előad, felfed, feltár, elárul, leleplez, kitereget, kipakol (szleng), nyilvánosság elé visz, pertraktál (idegen)

kötbér

főnév
 • bánatpénz, bírság, kártérítés, pönálé (régies)

megelőz

ige
 • lehagy, elhagy, leelőz, maga mögött hagy, maga mögé utasít, elébe vág, elébe kerül, leköröz (bizalmas), túlhalad, lefut, elhúz (bizalmas), meghalad
 • túlszárnyal, szuperál (bizalmas), felülmúl, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túltesz (valakin)
 • megakadályoz, meggátol, kivéd, kikerül, meghiúsít, elhárít, elejét veszi, útját állja, gátat vet (valaminek), preveniál (idegen)

korrepetál

ige
 • felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet

kereskedő

főnév
 • üzletember, nagykereskedő
 • kiskereskedő, viszonteladó, kalmár, boltos, kufár, nepper, kupec, tőzsér (régies), kofa, szatócs (régies), vásáros, vándorkereskedő, házaló, árucserélő, liferáns (idegen), üzér
 • elárusító, árus, eladó
 • üzletkötő

közellátás1

főnév
 • lakossági ellátás, közélelmezés, élelmiszer-ellátás, áruellátás

megfigyelő I.

melléknév
 • néző, bámészkodó, leselkedő, kukkoló (szleng)