hámor szinonimái

főnév
 • kovácsműhely, verőte (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

özönvíz

főnév
 • vízözön, dilúvium (régies)
 • árvíz, ár, vízár, özön, zuhatag, felhőszakadás

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hámor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

habár

határozószó
 • bár, noha, jóllehet, holott, ámbátor, ugyan

forrong

ige
 • kitörni készül, lázadozik, lázad, zendül, zavarog, mozgolódik, ellenszegül, zúgolódik, tombol, tiltakozik, nyugtalankodik
 • dühöng, mérgelődik, háborog, tajtékzik, őrjöng

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel

félbemarad

ige
 • abbamarad, félbeszakad, megszakad, szünetel, megszűnik

hajtómű

főnév
 • motor, közlőmű, propulzor (szaknyelvi)

hétszilvafás

melléknév
 • bocskoros, elszegényedett, kis, kurta, kisbirtokos, vagyontalan

pirul

ige
 • vörösödik, pirosodik, ég az arca, irul-pirul, pironkodik
 • restelkedik, szégyenkezik, átall, szégyenedik (régies)
 • barnul, pörkölődik, sül

embergyűlölő

melléknév, főnév
 • mizantróp, emberkerülő, világgyűlölő, világkerülő (régies)

eltanul

ige
 • elles, elsajátít, átvesz, felvesz, elprofitíroz (régies)

bordázat

főnév
 • bordázás, redőzet, erezet, mintázat
 • (tréfás): feleség, oldalborda (bizalmas)

éreztet

ige
 • érzékeltet, kifejez, észrevétet (valakivel), tudtára ad, sejtet, szuggerál

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

igaz II.

főnév
 • igazság, tény, tényállás, való

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

katonai

melléknév
 • hadügyi, hadi, honvédelmi, fegyveres
 • háborús, militáris
 • kincstári

hancúroz, hancúrozik

ige
 • rajcsúroz (bizalmas), viháncol (pejoratív), hancúzik (tájnyelvi), ciherézik (tájnyelvi), dancol (tájnyelvi), hendebundázik (tájnyelvi)
 • pajzánkodik (bizalmas), pajkoskodik (bizalmas), dévajkodik, hempereg, kutyálkodik, ebelkedik (tájnyelvi)

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

házaspár

főnév
 • pár, emberpár, férj és feleség, házastársak

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

haraszt

főnév
 • avar
 • erdő, csalit, cserjés, bozót (tájnyelvi), pagony, csepőce (régies, tájnyelvi), cseprente (tájnyelvi), csutaj (tájnyelvi), ciher (tájnyelvi), eresztvény (tájnyelvi), bige (tájnyelvi), csere (tájnyelvi)

főtlen

melléknév
 • nyers, fövetlen

helyénvaló

melléknév
 • helyes, jogos, indokolt, megokolt, megalapozott, szükséges, értelmes, ésszerű
 • illő, odaillő, találó, idevágó, alkalmas, megfelelő
 • méltányos

kaszinó

főnév
 • kör, társaskör, klub
 • játékkaszinó
 • (tájnyelvi): filagória (idegen), házikó