előle szinonimái

határozószó
 • tőle

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

béres

főnév
 • cseléd, napszámos, bérmunkás, zsellér, agrárproletár (régies), fizetéses (régies), szolga, szolgalegény, mindenes, udvaros

görnyed

ige
 • görbed, meggörbed, meghajlik, hajol, görnyedezik, görbül, görzsed (régies), hajbókol, kushad (bizalmas), gubbad (tájnyelvi)
 • (rabságban): sínylődik, szenved
 • roskadozik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előle szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkapar

ige
 • (tájnyelvi, bizalmas): eltemet, elföldel, elás, elhantol, elkotor (régies)
 • elvermel

divergál

ige
 • széttart, szétágazik, széthajol, kettéválik
 • megoszlik, elkülönül, különbözik, eltér

demizson

főnév
 • fonatos üveg, kosárüveg, szalmásbutykos (bizalmas), butykos (tájnyelvi)

ceremónia

főnév
 • szertartás, ünnepség, ünnepély, pompa, hókusz-pókusz (bizalmas), parádé
 • szertartásosság, formaság, formalitás, külsőség, körülményesség, körülményeskedés, teketória, cirkusz, felhajtás

elmozdul

ige
 • elcsúszik, eltolódik
 • ellép, eltávozik, elindul, elmegy, elvonul

építész

főnév
 • építőmester, építésvezető
 • építészmérnök, architektus (idegen), építőmérnök, építőművész, műépítész

meghasonlik

ige
 • csalódik, elveszíti a lelki egyensúlyát
 • bezárkózik, begubózik, közönybe merül

beszédzavar

főnév
 • beszédhiba

bemázol

ige
 • beken, befest, beszínez, bepingál (bizalmas), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), bepamacsol (bizalmas), bekalamázol (régies)
 • összeken, összemaszatol, bepiszkol, bepiszkít, beszennyez, bekoszol, bemocskol
 • (valakinek) (szleng): megüt, behúz (valakinek), benyom (valakinek), bemos (valakinek) (szleng), bepancsol (valakinek) (szleng)

birs

főnév
 • birsalma, birsóka (tájnyelvi)
 • birskörte

erő

főnév
 • munkaerő, izomerő, erőnlét, kondíció, tetterő, teherbírás, energia, szufla (bizalmas), kakaó (szleng), kajak (szleng)
 • hatásfok, intenzitás, ráhatás, erősség, hathatósság
 • lelkierő, akaraterő, életerő, vitalitás (választékos)
 • erőfeszítés, erőkifejtés, erőlködés, lendület, erőbedobás
 • csípősség, zamat, tűz
 • haderő, hadierő (régies), fegyveres erő, katonaság, karhatalom
 • hatalom, uralom, befolyás, súly
 • erőszak, kényszer, kényszerítés, nyomás

fegyverkezik

ige
 • felfegyverkezik, fegyverbe öltözik, fegyvert ölt, fegyverkedik (régies), fegyvereskedik (régies)
 • háborúra készül

hajdani

melléknév
 • régi, ősi, egykori, azelőtti, korábbi, letűnt, néhai, ósdi, valamikori, quondam (régies), ódon, réges-régi, ó (régies), volt, régmúlt, archaikus
 • divatjamúlt, régimódi, ódivatú, avatag, idejétmúlt, ásatag

forradalmasít

ige
 • átalakít, átformál, megújít

előmozdít

ige
 • elősegít, hozzásegít, hozzájárul, előrevisz, előrelendít, ösztönöz, nógat, noszogat, szorgalmaz, tolja a szekerét, hajt, egyenget, pártol, pártfogol, gyámolít, ajánl, segít, segédkezik, segítségére van, hasznára van (valakinek), támogat, patronál

elidegeníthetetlen

melléknév
 • eladhatatlan, átruházhatatlan
 • elévülhetetlen, visszavonhatatlan, megtámadhatatlan, elválaszthatatlan, öröklött, velejáró, hozzátartozó

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

fokozás

főnév
 • növelés, erősítés, emelés, súlyosbítás, felerősítés
 • öregbítés, hatványozás, lelkesítés, nagyítás, sokszorozás
 • nagyobbítás

elrebeg

ige
 • elsuttog, elhebeg, eldadog, elnyekereg (bizalmas), elmekeg (pejoratív, bizalmas), kinyög, kimond

dögönyöz

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl

emészt

ige
 • sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, kérődzik (pejoratív)
 • (természeti folyamat): pusztít, rongál, tönkretesz
 • (bánat): rág, őröl, sorvaszt, epeszt, aggaszt, kínoz, mardos, marcangol, gyötör, furdal

forgatag

főnév
 • tömeg, forgalom, kavalkád, kavargás, sürgés-forgás, nyüzsgés, viharzás, tevés-vevés
 • örvénylés, áradat, forgószél, légörvény, örvény (régies), szélvihar