esztendő szinonimái

főnév
 • év

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl

menetdíj

főnév
 • viteldíj, fuvardíj, taksa (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a esztendő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eposz

főnév
 • hősköltemény, elbeszélő költemény, epopeia (idegen)

elfúj

ige
 • elröpít, elsodor, elvisz, elfú (régies), (szél) felkap
 • elolt
 • elmond, elszaval, elhadar, eldarál
 • elénekel, eljátszik

élclap

főnév
 • (régies): vicclap

dereglye

főnév
 • hajó, bárka, sajka, gálya, uszály, átkelőcsónak
 • csónak, komp

érvényesülés

főnév
 • előmenetel, előrehaladás, karrier
 • érvényre jutás, siker, boldogulás

félénk

melléknév
 • ijedős, félős, gyáva, nyúlszívű, asszonyszívű (régies), majrés (szleng), beszari (durva), nyuszi (bizalmas), pelenkavitéz (pejoratív), betoji (szleng), cseszke (tájnyelvi), félékeny (tájnyelvi), illikes (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)
 • meghunyászkodó, pipogya
 • félszeg, szégyenlős, szemérmes, bátortalan
 • mamlasz, gyámoltalan, visszahúzódó, tartózkodó, elfogódott, megilletődött, kishitű, tétova

mesteri

melléknév
 • kiváló, magisztrális (idegen), tökéletes, művészi, virtuóz, remek, bravúros (idegen), ragyogó, briliáns, avatott, kifogástalan, mintaszerű, elsőrendű, elsőrangú, nagyszerű, szakszerű, profi (bizalmas), professzionista

cégtulajdonos

főnév
 • főnök, tulaj (szleng), góré (szleng), séf (szleng)

bujt2

ige
 • bujtogat (valaki, valami ellen), izgat, lázít, biztat, nógat, loval, heccel, hergel, ingerel
 • (tüzet, szenvedélyt): szít, éleszt

csakis

határozószó
 • csak, csupán, kizárólag, pusztán, mindössze
 • hogyne, persze, természetesen, tényleg, csakugyan

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

filc

főnév
 • nemez

híres I.

melléknév
 • hírneves, nevezetes, ismert, elismert, híres-neves, tekintélyes, világhírű, világhíres, jelentős, illusztris, kiváló, népszerű, beérkezett, befutott, közkedvelt, famózus (idegen), prominens (idegen), nagynevű, neves, jónevű, nagyhírű Sz: a verebek is róla csiripolnak; hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium; hét országra szól, mint a zsidó kalendárium; hét vármegyére szól; híres, mint az őri bicsak
 • (pejoratív): hírhedt, elhíresült, elhíresedett, közönséges, rossz hírű, famózus (idegen), címeres (tájnyelvi)

gyilkosság

főnév
 • emberölés, merénylet, vértett (régies), agyonütés, vérontás, vérfürdő, öldöklés, mészárlás

ételhordó

főnév
 • ebédhordó, éthordó

enyelgés

főnév
 • flört, legyeskedés, etyepetye (bizalmas), etyele-petyele, picsi-pacsi, kötekedés, vihánc (szleng), incselkedés, ingerkedés, évődés, tréfálkozás, játszadozás, nyájasság (régies)

fehéredik

ige
 • világosodik, tisztul, fehéreszik (tájnyelvi)
 • kopik, fakul, színét veszti
 • sápad, halványodik, elszíntelenedik, kifut a vér az arcából
 • őszül, deresedik (választékos), őszbe csavarodik (választékos)

gyámkodik

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)

ezrelék

számnév
 • ezredrész, per mille (idegen)

elhull

ige
 • elszóródik, kiesik, kipotyog, elpereg
 • (levél, virág): lehull, lepereg
 • (állat): meghal, elesik, elpusztul, kimúlik, megdöglik (durva), felfordul (durva), meggebed (durva)

felbecsülhetetlen, f

melléknév
 • nagy, jelentős, óriási, hatalmas, felmérhetetlen, beláthatatlan, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, leírhatatlan, kimondhatatlan, megbecsülhetetlen, értékes, becses

gyerekorvos, gyermek

főnév
 • gyermekgyógyász, pediáter (szaknyelvi), pediátrista