gyújtogató I. szinonimái

melléknév
 • tüzes, piromániás
 • bujtogató, lázító, uszító, izgató

gyújtogató II. szinonimái

főnév
 • martalóc (régies), mordályégető (régies), tűzszerző (régies), házégető (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

erőszak

főnév
 • kényszer, kényszerítés, kény (régies), erőhatalom (régies), agresszió, erőszakolás, erőszakoskodás, erőszakosság, agresszivitás, violencia (idegen), ököljog, hatalmaskodás, basáskodás, törvénytiprás, jogtiprás
 • terrorcselekmény, robbantás, robbantgatás
 • nemi erőszak, megerőszakolás, liliomtiprás, megbecstelenítés, meggyalázás, megrontás
 • terror, rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom

engesztelhetetlen

melléknév
 • kiengesztelhetetlen, kérlelhetetlen, hajthatatlan, merev, kőszívű, hajlíthatatlan, bosszúvágyó, bosszúszomjas, gyűlölködő, ellenséges, antagonisztikus, halálos, esküdt (ellenség), kibékíthetetlen, megbékíthetetlen
 • csillapíthatatlan, vad, ádáz, könyörtelen, kíméletlen, kegyetlen, bősz, ordas (választékos), szilaj, fékezhetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyújtogató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gőzölög

ige
 • párolog, gőzzé válik, párállik (régies), kipárolog, kigőzölög, füstöl (régies)

fest

ige
 • pingál (bizalmas), mázol, festeget, pacsmagol, ábrázol (régies)
 • színez, színt ad
 • (arcot): sminkel, kikészít, kendőz (régies), kozmetikáz, pampucol (tájnyelvi)
 • ecsetel, jellemez, ábrázol
 • látszik, mutatkozik, tűnik (valamilyennek), tetszik (valamilyennek), kinéz (valamilyennek), hatást tesz, benyomást tesz

feltárul, föltárul

ige
 • kinyílik, felnyílik
 • megmutatkozik
 • kiderül, napvilágra kerül

extrém

melléknév
 • szélsőséges, szélső, túlzó, végletes
 • szertelen, féktelen, mértéktelen, zabolátlan, túlfűtött, egzaltált, fanatikus, elvakult
 • nagy, rendkívüli, óriási, hatalmas, jelentős, szenzációs (bizalmas), páratlan, fantasztikus, extra

gyerekágy, gyermekág

főnév
 • kiságy, bölcső
 • szülőágy

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

pártfunkcionárius

főnév
 • pártvezető, pártember, pártfunkci (bizalmas), funkci (bizalmas)

elősegít

ige
 • előmozdít, felkarol, továbbsegít, támogat, előrelendít, előrehajt, serkent, sarkall, meggyorsít, hozzájárul, gyámolít, kedvez, megkönnyít, javára szolgál, segédkezik, alátámaszt, szubvencionál (szaknyelvi), pénzel, patronál, szponzorál, pártol, kedvezményez, kisegít, hozzásegít

elmúlik

ige
 • megszűnik, véget ér
 • eltelik, elrepül, elszalad, elszáll, betelik, lepereg, tovaszáll (választékos), elsuhan
 • (baj, csapás): eltávozik

beugrat

ige
 • beleugrat
 • belevisz, beleránt
 • félrevezet, megtéveszt, lóvá tesz, becsap, rászed, átver, felültet (bizalmas), bolonddá tesz, kijátszik, szédít (bizalmas), elbolondít, megtréfál, orránál fogva vezet, túljár az eszén, áltat, ujja köré csavar, átejt (bizalmas), elszédít (bizalmas), lépre csal, jégre visz, csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), befürdet (szleng), falhoz állít (szleng)

eltompul

ige
 • elkopik, kicsorbul
 • elérzéketlenedik, elfásul
 • elbutul, ellustul, elbárgyul, berozsdásodik, begyepesedik

hatványozott

melléknév
 • megnövekedett, fokozott, megsokszorozott, megemelkedett

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

jóvoltából

határozószó
 • köszönhetően (valakinek), által, révén

gyúr

ige
 • dagaszt, tömörít, gyömöszöl, mancsol (tájnyelvi), gyomászol (tájnyelvi)
 • nyomkod, dögönyöz, masszíroz, dömöcköl (tájnyelvi)
 • birkózik, kondizik
 • gyötör, kínoz
 • rábír, megfőz (bizalmas), meggyőz, rávesz
 • (valakiből valamit): nevel, alakít, formál, farag

gömböc

főnév
 • disznósajt, disznófősajt (tájnyelvi), pucor (tájnyelvi), pálanyja (tájnyelvi)
 • hurka, préshurka (tájnyelvi)
 • disznóhólyag
 • (jelzőként): dundi, köpcös, kövér, testes, korpulens (idegen)

hámfa

főnév
 • kisafa (tájnyelvi), istrángfa

jénai

melléknév, főnév
 • tűzálló (edény)

hadonászik

ige
 • kalimpál, kapálózik, ágál, gesztikulál, rúgkapál, csapkod
 • csápol (tájnyelvi)

finálé

főnév
 • zárótétel
 • zárójelenet
 • befejezés, vég

hányódás

főnév
 • hányattatás, viszontagság, sodródás, kálvária, bolyongás, odisszea (választékos)

jószívű

melléknév
 • jóságos, jólelkű, melegszívű, aranyszívű, lágyszívű, vajszívű, galamblelkű (tájnyelvi), csupa szív, megértő, emberséges, irgalmas, könyörületes, emberbaráti, humánus, filantróp
 • szíves, kegyes (régies), jóindulatú, nyájas Sz: kebelében találja a jó meleget
 • önzetlen, adakozó, jótékony, bőkezű, nagylelkű, altruista (választékos)