éltető szinonimái

melléknév
 • életadó, tápláló, vitályos (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyök

főnév
 • gyökér, törzsök (régies), eredet, származás
 • szótő, tő
 • négyzetgyök

egysejtű

melléknév, főnév
 • monocelluláris (szaknyelvi), unicelluláris (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a éltető szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előírásos

melléknév
 • előírt, szabályos, szabályszerű, szabványos, szabály szerinti, standard, normatív (idegen), mérethű, szabályozott, megkövetelt, szertartásos, rituális, formális, kimért, hivatalos, merev, feszes, hűvös

édesszájú

melléknév
 • torkos, nyalánk, kapsita (tájnyelvi)

dotál

ige
 • díjaz, fizet, javadalmaz, szponzorál, honorál
 • finanszíroz, (anyagilag) támogat, (költségeket) fedez, szubvencionál

csatarend

főnév
 • harcrend (régies)

elsirat

ige
 • elbúcsúztat, megsirat, meggyászol, gyászol, elparentál (régies)

észbontó

melléknév
 • észvesztő, észveszejtő, lélegzetelállító
 • hihetetlen, felháborító, hallatlan

megőrjít

ige
 • megbolondít, megháborít, kiakaszt (szleng), bezsongat (szleng), meghülyít (bizalmas)
 • ingerel, bosszant, mérgesít, felidegesít, nyugtalanít, háborgat, zaklat, felkavar, sírba visz

bizonylat

főnév
 • bizonyítvány, belég (régies), elismervény, nyugta, bon, igazolás, tanúsítvány, áruszámla, dokumentum, faktúra (régies)

beugrat

ige
 • beleugrat
 • belevisz, beleránt
 • félrevezet, megtéveszt, lóvá tesz, becsap, rászed, átver, felültet (bizalmas), bolonddá tesz, kijátszik, szédít (bizalmas), elbolondít, megtréfál, orránál fogva vezet, túljár az eszén, áltat, ujja köré csavar, átejt (bizalmas), elszédít (bizalmas), lépre csal, jégre visz, csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), befürdet (szleng), falhoz állít (szleng)

borsó

főnév
 • (tájnyelvi): bab
 • (szleng): csikló

export

főnév
 • árukivitel, kivitel, exportálás, kiszállítás

felháborodik, fölháb

ige
 • méltatlankodik, megütközik, elszörnyed, fennakad, felbosszankodik, megharagszik, haragra gerjed, feldühödik, felhördül, felfortyan, felzúdul, felhorkan, feltámad (tájnyelvi), megbotránkozik, indignálódik (régies), fellát (tájnyelvi)

hány2

névmás
 • mennyi?, hányféle?
 • mily sok
 • ahány

füstfaragó

főnév
 • (tájnyelvi): kéményseprő

eltompultság

főnév
 • fásultság, közömbösség, érdektelenség, érzéketlenség, apátia, egykedvűség, életuntság

eloroz

ige
 • (választékos): ellop, elvesz, elszed, eltulajdonít, elidegenít (szaknyelvi), elbitorol, elemel, elcsen (bizalmas), eltüntet, elragad, elhurcol, elrabol, elcsór (szleng), elcsen, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), meglógat (bizalmas), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

erélyes

melléknév
 • energikus, határozott, szigorú, kemény, katonás, erőskezű, keménykezű, vaskezű, kitartó, szilárd, állhatatos, férfias, drákói, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellentmondást nem tűrő, parancsoló, tetterős, dinamikus, hathatós, ellenállhatatlan

furcsáll

ige
 • csodálkozik (valamin), csodál, különösnek tart, fönnakad (valamin)
 • helytelenít, nehezményez

elvörösödik

ige
 • elpirul, belepirul (valamibe), arcába szökik a vér, lángba borul az arca, elfutja a láng az arcát (választékos)

egyenest

határozószó
 • egyenesen, közvetlenül, rögtön, tüstént, rögvest, hirtelen, egyszerre, direkte (idegen)

értesül

ige
 • megtud, tudomást szerez, tudomására jut (valami), hall, neszét veszi, értésére jut, értésére esik (választékos), hírét veszi (valaminek), megszimatol, drótot kap (szleng), fülest kap (szleng)

fülsértő

melléknév
 • fülhasogató, fülsiketítő, fülrepesztő, fülhasító, sipító, éles, metsző, kellemetlen, éktelen, csikorgó, durva, bántó, harsány, hamis, disszonáns, diszharmonikus