hatszögű szinonimái

melléknév
 • szexagonális (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

melegít

ige
 • felmelegít, fűt, átfűt, hevít, izzít
 • meleget ad
 • melegen tart, melenget

hovatovább

határozószó
 • egyre inkább, egyre jobban, az idő haladtával
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hatszögű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hámor

főnév
 • kovácsműhely, verőte (régies)

gabonatermés

főnév
 • mag, gabonaszem
 • kalász

főzet

főnév
 • forrázat, dekoktum (idegen)
 • kivonat, párlat
 • kotyvalék (pejoratív), lé

felmerül, fölmerül

ige
 • felbukkan, feltűnik, felötlik, felvillan, feldereng, felrémlik, felsejlik, keletkezik, megjelenik, feljön, felszínre kerül, felvetődik, előadódik, előkerül, előfordul, jelentkezik, támad, fakad

hasad

igekötő
 • szakad, reped, hasadozik, igekötő válik, szétválik, szétnyílik, szétesik, törik, foszlik, feslik, szegik (tájnyelvi), megnyílik
 • rian
 • (tájnyelvi): hajnalodik, pitymallik

honos II.

főnév
 • (régies): honfitárs, hazafitárs, honpolgár, állampolgár, polgár, földi

privilégium

főnév
 • kiváltság, előjog, kedvezmény, szabadság, mentesség, kivétel, kegy, mentesítés
 • (régies): szabadalom

értelem

főnév
 • tudat, ész, elme (választékos), szellem, felfogóképesség, felfogás, fej, agy, ráció, intelligencia, intellektus (idegen), spiritusz (bizalmas), gógyi (szleng), eszmélet (tájnyelvi), észtehetség (tájnyelvi)
 • összefüggés, lényeg, tartalom, jelentőség, ésszerűség, okszerűség, rezon (idegen)
 • jelentés, tartalom, jelentéstartalom

építési

melléknév
 • építészeti, architektonikus (idegen)

búza

főnév
 • gabona, kenyérgabona, élet (tájnyelvi), triticum (szaknyelvi)

export

főnév
 • árukivitel, kivitel, exportálás, kiszállítás

hőség

főnév
 • forróság, meleg, kánikula, hőhullám, hévség (régies)

ír1

ige
 • betűt vet, följegyez, körmöl (bizalmas), kapar (bizalmas), ró, firkál, firkant, kanyarít (bizalmas), skribál (régies)
 • írásba foglal, fogalmaz, alkot, költ, (zeneművet) szerez, megörökít
 • említ, mond, szól
 • üzen
 • (tájnyelvi): fest, rajzol
 • vés, farag

komorna

főnév
 • szobalány, szobaasszony, öltöztetőnő, frajla (régies)

kéretlen I.

melléknév
 • hívatlan, felesleges, nemkívánatos, váratlan

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

halmozás

főnév
 • gyűjtés, kuporgatás, hordás, halmazat, kumuláció (idegen), akkumuláció (idegen)

hirdet

ige
 • tudomására hoz, tudomására juttat, tudat, tudtul ad, nagydobra ver, elhíresztel, kidobol, kikürtöl, elterjeszt, ismertet, közöl, nyilvánosságra hoz, népszerűsít, reklámoz
 • (eszmét): terjeszt, tanít, állít, bizonygat, prédikál, kinyilatkoztat
 • tanúsít, igazol, bizonyít

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

hegycsuszamlás

főnév
 • hegyomlás, sziklaomlás, kőzetcsúszás, suvadás (szaknyelvi)

gázmérő

főnév
 • gázóra, gázfogyasztásmérő (szaknyelvi)

hóbelevanc

főnév
 • (szleng): holmi, cókmók, batyu, motyó (bizalmas), cucc (bizalmas), cula, betyárbútor (régies), gönc, cumó (szleng), hacuka (bizalmas)

keresztfa

főnév
 • keresztgerenda, kapocsfa, létrafok, csatlófa
 • kereszt, krucifix (idegen), crux (idegen), feszület
 • sírkereszt, sírfa, fejfa
 • kolonc, kölönc (tájnyelvi), teher