párt szinonimái

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

part szinonimái

főnév
 • vízpart, árokpart
 • tengerpart, strand
 • szél, perem, szegély, határ
 • (szaknyelvi): partvonal, oldalvonal, taccs (régies)
 • (tájnyelvi): emelkedő, mart (tájnyelvi), domboldal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dauer

főnév
 • hajhullám, tartós hullám, tartós (tájnyelvi)

militarizál

ige
 • felfegyverez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összevegyül

ige
 • összekeveredik, összeelegyedik (választékos), összeolvad, egybeolvad, összevegyülődik (tájnyelvi)(szaknyelvi)

nyersanyag

főnév
 • alapanyag, anyag, matéria (idegen)

nevelőnő

főnév
 • kisasszony, gouvernante (régies), miss (választékos), frajla (régies)

mihelyt

kötőszó
 • mihelyest (tájnyelvi), amint, alighogy, ahogy, miután

papírlap

főnév
 • papír, papiros (bizalmas), papírív, cédula

poros

melléknév
 • porlepett, porlepte
 • (régies): lőporos
 • ósdi, elavult, avatag, idejétmúlt
 • elcsépelt, közhelyszerű, lapos, sablonos

megigéz

ige
 • elvarázsol, megront, megbűvöl, megbabonáz, hatalmába ejt, hipnotizál (idegen), delejez (régies), megbűzöl (régies), babonál (régies), boszorkányol (régies), szemmel ver
 • elbűvöl, meghódít, elbájol, megszédít (bizalmas), elkápráztat, elkábít, elbódít, gyönyörködtet, lenyűgöz, elámít (választékos), rabul ejt (választékos), lebilincsel, magával ragad, elragadtat, csalogat, csábít, megbájol (régies), megköt (régies)

megerőszakol

ige
 • megbecstelenít, meggyaláz, megront, megejt, megszeplőtlenít (régies), bemocskol, megerőltet (tájnyelvi), megparáznít (tájnyelvi)

kiigazít

ige
 • kiegyenget, helyreigazít, helyesbít, korrigál, helyrehoz, rendbe hoz, jóvátesz, orvosol, megszüntet
 • javít, tataroz, foltoz, kijavít, javítgat, reparál, kipofoz (bizalmas), restaurál, helyreállít

megőrjít

ige
 • megbolondít, megháborít, kiakaszt (szleng), bezsongat (szleng), meghülyít (bizalmas)
 • ingerel, bosszant, mérgesít, felidegesít, nyugtalanít, háborgat, zaklat, felkavar, sírba visz

privilégium

főnév
 • kiváltság, előjog, kedvezmény, szabadság, mentesség, kivétel, kegy, mentesítés
 • (régies): szabadalom

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

észrevétel

főnév
 • megjegyzés, megállapítás, reflexió, hozzászólás, felszólalás, vélemény, kommentár, meglátás, fölismerés, obszerváció (régies), értelmezés, interpretáció, reklamáció
 • adalék

szortíroz

ige
 • szétválogat, válogat, kiválogat, eloszt, osztályoz, rendszerez, csoportosít, kategorizál, rendez, fajtáz (régies), szelektál

suhog

ige
 • zizeg, sistereg, sutyorog (bizalmas), lispeg-laspog (tájnyelvi), suhatol (tájnyelvi), suttyan (tájnyelvi), sustorog (tájnyelvi), sziszeg
 • (szél): zúg, susog, fúj
 • (falevél): zördül
 • (madár): surran

parti1

melléknév
 • partmenti, vízparti

összeszed

ige
 • összeszedeget, felszed, felszedeget, összekapkod, összeválogat
 • betakarít, learat
 • megszerez, harácsol, összehord, felhalmoz, begyűjt, összekapar (bizalmas), bespájzol (bizalmas), rekvirál
 • (betegséget): megkap, elkap
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, összehív, összetoboroz, összeverbuvál, összehajhász (tájnyelvi)
 • (összeszedi magát): erőt vesz magán, összpontosít

piperkőc

főnév, melléknév
 • bájgúnár, ficsúr, gigerli (régies), uracs (régies), divatbáb, pojáca, jampec (régies), divatmajom, divatbolond, szépfiú, díszhím, arszlán (régies), dandy (régies), nóblis (tájnyelvi), piperés (tájnyelvi), flancos (idegen), divathős (régies)

spenót

főnév
 • paraj, barátparéj (régies), spinót (tájnyelvi), pinóta (tájnyelvi), zöldlapu (tájnyelvi), laboda (tájnyelvi)
 • (szleng): zöldhasú (szleng), dohány (szleng)

pedagógus

főnév
 • tanár, oktató, nevelő, nevelőtanár, tanító, tanárember, tanerő, tanférfiú (régies), mester (régies), iskolamester (régies)

nyoszolya

főnév
 • ágy, pamlag
 • (választékos): dikó (tájnyelvi), fekvőhely, fekhely, heverő, nyughely, hálóhely, pihenőhely

pogány

melléknév, főnév
 • bálványimádó
 • megkereszteletlen
 • (régies): mohamedán
 • hitetlen, vallástalan, istentelen, istentagadó, ateista (idegen), anyagelvű, szkeptikus (idegen)

sublót

főnév
 • sublód, fiókos szekrény, komód, sifonér (tájnyelvi)