gonosz I. szinonimái

melléknév
 • rossz, rosszindulatú, rosszakaratú, rosszlelkű, sötét lelkű, álnok, kemény szívű, szívtelen, kőszívű, ádáz, kegyetlen, méregkeverő, cudar
 • aljas, alávaló, lator, csalárd, gaz, bestye (régies), galád, szadista, brutális, embertelen, pokolravaló, ördögi, sátáni, pokoli, démoni, feketemájú (tájnyelvi), istenverte, infernális (régies), elvetemült Sz: az ördög boronája; az ördög cimborája; egyenként szedegeti ki a szemszőrt; egyenként veregeti ki a zápfogakat; ember bőréből fűzné a bocskorát; emberhússal hájasodik; fától szakadt ember; füstös bottal jár; hét ördög lakik benne; Istentől elrugaszkodott; kutyát szopott, nem anyát; megnyúzza, mielőtt megöli; mézből is mérget szí; nincs lelke, csak párája; nyers, mint a tápéi gyékény; ő is ember, lelkétől megválva; ördög ül a szívén, ott is a közepén; ördöggel határos; pokolravaló; repceszalmán kellene megégetni; rókával bélelt, farkassal prémezett; rossz bordában szőtték; sárkánytejet szopott; talpon áll benne az ördög; tüskére való
 • pajkos, huncut, incselkedő, ingerkedő, fránya (tájnyelvi), ördöngös

gonosz II. szinonimái

főnév
 • (bizalmas): gazember, haramia, kígyófajzat, lator, pokolfajzat, ördögfajzat
 • ördög, sátán, gonosz lélek
 • gaztett, gonosztett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

kegyelem

főnév
 • engedelem (régies), irgalom, grácia (régies), bocsánat, megbocsátás, megkegyelmezés, kegy, pardon (régies), elnézés
 • amnesztia, közkegyelem, közbocsánat (régies)
 • bűnbocsánat, áldás, malaszt
 • (régies): jóindulat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gonosz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fűszeres I.

melléknév
 • fűszerszámos (régies), fűszerezett, ízes, ízesített, pikáns, csípős

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)

érdekesség

főnév
 • furcsaság, különlegesség, kuriózum, színfolt, kuriozitás, nevezetesség, attrakció, látnivaló, látványosság

gépolaj

főnév
 • kenőolaj (szaknyelvi), kenőanyag, kenőzsír, gépzsír, motorolaj, gépkenőcs, olaj

hajlamos

melléknév
 • hajlandó, hajlik (valamire), kész, kapható (valamire), alkalmas, képes
 • fogékony

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

eljátszik

ige
 • előad, elhúz, elmuzsikál
 • alakít, megformál, ad (régies), előad, produkál, bemutat, fellép (valamiben), szerepel (valamiben)
 • színlel, mímel, megjátszik
 • elkártyáz, elveszít
 • elmulaszt, elszalaszt, elront

életveszélyes

melléknév
 • nyaktörő, kockázatos, veszedelmes

belemarkol

ige
 • belemarékol (tájnyelvi), belemaricskol (tájnyelvi), vesz (valamiből)
 • belekapaszkodik, belefogódzik, megmarkol, megragad, megszorít

elnyomó

melléknév
 • zsarnoki, önkényuralmi, diktátori, diktatórikus, despotikus, kegyetlen, embertelen, erőszakoskodó, hatalmaskodó, basáskodó, önkényeskedő, önkényes, parancsuralmi, totalitárius (idegen), kényúri

hallgat

ige
 • figyel, fülel (bizalmas), fülét hegyezi, fülét kinyitja, figyelemmel kísér, meghallgat, figyelmez (régies), hallgatódzik, hallgatkozik (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): szót fogad, csüng (valakin), ragaszkodik (valakihez), engedelmeskedik (valakinek), figyelembe vesz, hajlik
 • tűr, eltűr, lenyel (bizalmas), vesztegel (régies), lapul (pejoratív), kushad (bizalmas), kussol (durva), tartja a pofáját (durva)
 • visszahúzódik, csendben van, meg se mukkan, megkukul (bizalmas), elnémul Sz: hallgatásba merül, hallgatásba burkolózik, befogja a száját; csomót köt a nyelvére; egy szót se szól, azt is halkan mondja; egy kukkot sem szól; elfagyott a beszélő sípja; fél, hogy megfázik a nyelve; fülel, mint nyúl a bokorban; hallgat, mint a csuka; hallgat, mint a nagyharang nagypénteken; hallgat, mint a sült hal; hallgat, mint a néma harang; hitelbe beszél; ki nem vehetsz egy szót belőle; lakat van a száján; nem szól, mint a fa; néma, mint a sír; ókumlál, mint a nyúl; se kukk, se bakk; vizet vesz a szájába
 • látogat (előadást), eljár (előadásra)

helyiség

főnév
 • terem, szoba, hely

kétes

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, kérdéses, enigmatikus (idegen), problematikus, ingadozó, ingatag, határozatlan, ködös, kósza
 • vitatható, homályos, zavaros, vitás, eldöntendő, kétségbevonható, obskúrus (régies)
 • gyanús, dubiózus (idegen) Sz: gyanús, mint a szegvári gúnárzsiba
 • (szleng): biszex, langyos (bizalmas), sztereó (szleng)

isteni

melléknév
 • istentől eredő, mennyei, szent, istenszerű, csodás, örök, felsőrendű
 • finom, remek, kitűnő, nagyszerű, felséges, csodálatos, óriási, pompás, pazar, kiváló, elsőrangú, gyönyörű, élvezetes, elbájoló, elbűvölő, angyali, tündéri

gorilla

főnév
 • (bizalmas): testőr, kísérő, őr

fül

főnév
 • hallóérzék, hallószerv, hallműszer (régies), hallóka (régies, bizalmas), halló (bizalmas, tájnyelvi), legyező (szleng), lapát (szleng), vitorla (szleng)
 • hallás
 • fogó, fogantyú, fogató (régies)
 • nyél, markolat
 • akasztó
 • (szleng): besúgó, júdás, spicli, kagyló (szleng)

gyötrelem

főnév
 • gyötrődés, boldogtalanság, fájdalom, szenvedés, kínlódás, kín, kínszenvedés, törődés, megpróbáltatás, mártíromság, vértanúság, tortúra, passió (régies)
 • vesződség, fáradság, munka

irányítás

főnév
 • célzás, irányzás
 • címezés, útbaigazítás, orientálás (idegen)
 • elvezénylés, küldés
 • igazgatás, rendelkezés, vezetés, vezénylés, parancsolás, dirigálás, menedzselés (idegen), előírás, utasítás, iránymutatás, navigálás (szaknyelvi), felügyelet, vezérlés, beleszólás, regula (régies), stratégia
 • elvezetés, terelés, mozgatás
 • tanács, útmutatás
 • vezetőség, vezetés, igazgatóság, uralom, fennhatóság, kormányzás, direkció (idegen), kormányzat, rezsim
 • idomítás, formálás, alakítás

gúnynév

főnév
 • csúfnév, ragadványnév, mókanév (régies), tréfanév, melléknév (régies), csúfolónév (tájnyelvi),

felröppen, fölröppen

ige
 • felrepül, felszáll, elszáll, kiröppen, felemelkedik
 • (hír): szárnyra kel, terjedni kezd, kiszivárog

habzóbor

főnév
 • pezsgő

ismertetés

főnév
 • előadás, kifejtés, tanítás, fejtegetés, magyarázat, tájékoztatás, előterjesztés, összefoglalás, körvonalazás, expozé (szaknyelvi), beszámoló, referálás, bemutatás, tálalás (bizalmas), bírálat, méltatás
 • prospektus, tájékoztató, ismertető
 • recenzió (szaknyelvi), propaganda, annotáció (szaknyelvi), sillabusz (bizalmas), katalógus, brosúra, kommüniké (szaknyelvi), tudósítás
 • tanulmány, disszertáció, dolgozat