betanít szinonimái

ige
 • kiképez, megtanít, begyakoroltat, bemagoltat, szájába rág, fejébe ver, kitanít, kioktat, idomít, betör, treníroz, edz, dresszíroz, abriktol (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lugas

főnév
 • filagória, pergola, lombsátor, lombfedél (régies), szaletli (régies), leveles szín (régies)

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betanít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belemagyaráz

ige
 • beleért, belegondol, hozzágondol, tulajdonít

áremelés

főnév
 • árdrágítás, árfelhajtás, felár

amortizál

ige
 • (szaknyelvi): törleszt
 • (szaknyelvi): leír

bérbeadás

főnév
 • kiadás, bérlet

bököd

ige
 • bökdös, bököget
 • bosszant, ingerel, piszkál, csipked

kiforgat

ige
 • kifordítgat, kitúr, kiemel
 • (valakit valamiből): kifoszt, kisemmiz, megkopaszt (bizalmas), kirabol, kiszipolyoz, kiemészt (tájnyelvi), kinulláz (bizalmas)
 • kivetkőztet
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • elferdít, kifacsar, félremagyaráz, eltorzít, csűr-csavar, deformál, meghamisít
 • kifaggat, kikérdez, sarokba szorít

bukszus

főnév
 • puszpáng, télizöld, kruspán (tájnyelvi)

cselleng

ige
 • járkál, jár-kel, jön-megy, csavarog, kószál, kóborol, bolyong, ténfereg, lődörög, lóg (bizalmas), csámborog, lézeng, tekereg, csatangol, mászkál, császkál, lófrál (bizalmas), lébecol, bitangol (tájnyelvi), cammog, ánkál (tájnyelvi), fityog (tájnyelvi), csügg-lóg (tájnyelvi), ődöng, lebzsel, téblábol, tétlenkedik, lábatlankodik, ólálkodik

eltapos

ige
 • letapos, széttapos, eltipor, legázol, elgázol, elnyom (régies), elnyomdos (régies), eltapod (tájnyelvi), eltapicskál (tájnyelvi)
 • (felkelést): elfojt, elnyom, lever, eltipor (választékos)

egyirányú

melléknév
 • visszafordíthatatlan, irreverzíbilis (idegen)

betegbiztosítás

főnév
 • társadalombiztosítás, tébé (bizalmas)

beleesik

ige
 • belehull, belepottyan, belezuhan, belebukik, beleborul, belefordul, beledől, beleszédül, beletántorodik, belehuppan, belebuklik (tájnyelvi), beleszottyan (tájnyelvi), belesuppan (tájnyelvi)
 • belekerül, belekeveredik
 • beletartozik, beleszámít, hozzászámít
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belegabalyodik, belezúg (bizalmas), belepistul (bizalmas)

bokszmérkőzés

főnév
 • ökölvívó-mérkőzés, bokszmeccs, ökölharc, öklözés, bunyó (szleng), verekedés, viadal, harc, összecsapás, ütközet, összeütközés, mérkőzés, erőpróba

egybeolvaszt

ige
 • összeforraszt, összeolvaszt, összekever, vegyít, elegyít, kontaminál (szaknyelvi), összemos, egyesít, fuzionáltat, összevon, összekapcsol, összecsatol, összeilleszt, összeköt, összefűz, összekovácsol, összeházasít, ötvöz belefoglal, amalgámoz (idegen)

bevonul

ige
 • bemasíroz, benyomul, bemenetel
 • bemegy, bejön, belép
 • (katona): berukkol (tájnyelvi), beáll, szolgálatba áll, szolgálatba lép, bemarsol (régies)(régies)

árus

főnév
 • elárusító, eladó, kereskedő, boltos, kalmár (régies), kupec, szatócs (régies), kufár (régies), kofa, bódés, vándorárus, házaló, ügynök, nepper (bizalmas), mozgóárus, kolportőr (régies)(bizalmas)

borong

ige
 • felhősödik, befelhősül, borul, beborul, sötétlik
 • méláz, búsong, szomorkodik, mereng

egyféle

melléknév
 • egyfajta, egynemű, hasonló, egyforma, azonos, ugyanolyan, azonegy (régies), homogén, uniformis
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle