gótikus szinonimái

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellágyul

ige
 • megolvad, megpuhul, meglágyul
 • elérzékenyül, meghatódik, megindul, megilletődik

tanulókör

főnév
 • szeminárium (régies), tankör, önképzőkör
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gótikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

füves

melléknév, főnév
 • gyepes, pázsitos
 • (tájnyelvi): gazos, gyomos, gyomlepte
 • (tájnyelvi): kuruzsló, gyógyfüves ember, vajákos
 • füvesasszony, javasasszony
 • (szleng): kábítószer-élvező, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), drogos
 • eszelős, hóbortos, bolyókás, maszlagos

felolvasás

főnév
 • előadás, szónoklat, prédikáció, prelekció (régies)
 • (régies): megszámlálás, számbavevés, számvetés

felfog, fölfog

ige
 • felkap, felragad, felvesz, felnyalábol
 • megfog, felemel
 • véd, elszigetel, hárít, (ütést) kivéd, feltartóztat
 • (vizet): gyűjt, vesz, elnyel
 • megért, érzékel, észlel, érez, ésszel felér, belát, felismer, kapcsol, beugrik (bizalmas), meghall, appercipiál (idegen), recipiál (idegen), kapiál (régies), recipiskál (régies), agnoszkál (idegen), elmél (régies), elért (régies), általért (tájnyelvi), felfogalmaz (tájnyelvi), felgondol (tájnyelvi), intefintél (tájnyelvi), kapiskál (bizalmas), eljut az agyáig (szleng) Sz: világosság gyúl az agyában; fény gyúl a fejében; leesik a tantusz (szleng); leesik a húszfilléres (szleng); veszi a lapot (bizalmas)

érdemleges

melléknév
 • érdemi, döntő, lényeges, fontos, alapvető, lényegi, lényegbevágó, figyelemre méltó

gerezna

főnév
 • állatbőr, irha, prém

Hajnalcsillag

főnév
 • estecsillag, esthajnalcsillag, sarkcsillag, Vénusz, beteggyógyító-csillag (tájnyelvi), kétóráscsillag (tájnyelvi), juhászcsillag (tájnyelvi)

összeszámol

ige
 • megszámol, megolvas (tájnyelvi), számba vesz, kalkulál, összegez, összeszámlál, összeszámít, kiszámol, felszámol (tájnyelvi), összeolvas (tájnyelvi)
 • összead, összesít, summáz (régies)

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed

elfecseg

ige
 • elmond, elárul, kibeszél, kifecseg, elpletykál, elköp (szleng), elszól, kikotyog (bizalmas), kikottyant (bizalmas)

belep

ige
 • ellep, befed, betakar, bevon, beborít, körülvesz
 • benő, befut, befolyik

elolvaszt

ige
 • megolvaszt, felolvaszt, megpuhít, meglágyít, cseppfolyósít

halmazállapot

főnév
 • konzisztencia (szaknyelvi)

helytelen

melléknév
 • téves, hibás, hamis, rossz, pontatlan, valótlan, fals, bal (régies)
 • illetlen, neveletlen, ízetlen, megbotránkoztató, erkölcstelen, kifogásolható, elítélendő, bántó, visszás, fonák
 • (régies): éktelen, formátlan, idomtalan, csúnya, rút
 • (régies): éretlen, idétlen, sületlen, balgatag, balyókás (tájnyelvi), dilló (tájnyelvi)

kétségkívül

határozószó
 • bizonyosan, bizonyára, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, nyilván, nyilvánvalóan, vitathatatlanul, mindenesetre, igazán, valóban, tényleg, okvetlenül, valószínűleg, határozottan, minden kétséget kizáróan, alighanem

iszappakolás

főnév
 • gyógypakolás

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

fülsiketítő

melléknév
 • fülhasogató, fülsértő, fülrepesztő, fülhasító, éles, harsány, harsogó, erős, eget verő, mennydörgő, velőtrázó

gyújtóbomba

főnév
 • gyújtólövedék, napalmbomba, napalm (bizalmas)

irattartó

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, levélrendező, dosszié, mappa

guzsaly

főnév
 • rokka, pergőrokka, kézirokka, gyalogrokka
 • rokkaszár, rokkafa, unottfa (tájnyelvi)

felsorol, fölsorol

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)

hadianyag

főnév
 • ostromszer, hadieszköz, muníció (szaknyelvi)
 • fegyverzet, arzenál (szaknyelvi), felszerelés

Isten

főnév
 • istenség, legfőbb lény, abszolút létező
 • Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • az ég, az egek