összeroppan szinonimái

ige
 • összetörik, széttörik, elhasad, megreped
 • megsemmisül
 • megtörik, tönkremegy, lerobban (szleng), kiborul (bizalmas), kikészül (szleng), kipurcan (szleng), szétesik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvi

melléknév
 • eszmei, principiális (régies), elméleti, teoretikus

főbejárat

főnév
 • főkapu, portál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeroppan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önellátás

főnév
 • önélelmezés, autarkia (idegen)

négyzetméter

főnév
 • kvadrát (szaknyelvi)

nábob

főnév
 • (indiai) kormányzó, (indiai) helytartó
 • dúsgazdag ember, krőzus (választékos)
 • kiskirály

megvisel

ige
 • kimerít, elfáraszt, elgyengít, megerőltet, elcsigáz, megkínoz, meggyötör, összetör, elnyű, megtör (választékos), kikészít (szleng), próbára tesz, lestrapál (bizalmas), kicsinál (szleng), megpróbál, megsanyar (tájnyelvi)
 • megrendít

összeborzol

ige
 • szétzilál, zilál, összekuszál, összekócol, felborzol, összegubancol, megtép

pénzromlás

főnév
 • infláció (szaknyelvi), devalválódás (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), értékvesztés, leértékelődés, pénzhígulás(szaknyelvi)

megaláz

ige
 • megszégyenít, lealáz, rátapos (valakire), porba tipor, dehonesztál (idegen), lealjasít, lealacsonyít, leforráz, degradál, megbánt, megsért, leéget (bizalmas) Sz: az orcája bőrét húzza le (valakinek); feladja a vizes inget (valakire); gallérja alá pök (valakinek); kiteszi hűlni; leforrázza, mint a kutyát; orcájára térít; pellengérre állít; porig aláz

marháskodik

ige
 • marhul (bizalmas), ökörködik (szleng), hülyül (bizalmas), barmul (szleng), idétlenkedik, bolondozik, mókázik, komédiázik, bomol

kétértelmű

melléknév
 • homályos, félreérthető, kétes, kétséges, dodonai, félremagyarázható, talányos, titokzatos, rejtelmes, rejtélyes, bizonytalan, gyanús, ambivalens (idegen)
 • pikáns, pajzán, pajkos, sikamlós, csiklandós, illetlen, ízetlen, csípős, érzékcsiklandó, frivol, obszcén

megfigyelő II.

főnév
 • kém, auszkultáns (idegen), obszerváns (idegen), szemtanú, tanú
 • megbízott, küldött

pillant

ige
 • tekint, néz, kandikál, kukucskál, kukkant, viccsant (tájnyelvi), pillantást vet (valamire)
 • pislant, pillog

rabiga

főnév
 • elnyomás, elnyomatás, szolgaság, szolgasors, fogság, rabság, rabszolgaság, járom
 • zsarnokság, önkény, diktatúra

energiaforrás

főnév
 • erőforrás
 • energiatartalék, erőtartalék

szervíroz

ige
 • felszolgál, tálal, feltálal, felad

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

összeszámol

ige
 • megszámol, megolvas (tájnyelvi), számba vesz, kalkulál, összegez, összeszámlál, összeszámít, kiszámol, felszámol (tájnyelvi), összeolvas (tájnyelvi)
 • összead, összesít, summáz (régies)

ökör

főnév
 • tinó, sőre (tájnyelvi), tulok, barom, marha, göböly (tájnyelvi), jószág Sz: cipószájú paripa
 • (jelzőként): mamlasz, buta, tökfilkó, tökfej, hülye, hólyag (bizalmas), szamár, állat (durva)

pároztat

ige
 • fedeztet, hágat
 • keresztez
 • párosít, rendez, összeválogat

segítőkész

melléknév
 • szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, bajtársias, áldozatkész

pacskol

ige
 • paskol, ütöget, csapkod, csapdos
 • pancsol, lubickol, pocskol (tájnyelvi), pamacsol (tájnyelvi)

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

pátyolgat

ige
 • takargat, bugyolálgat, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • kényezget, babusgat, dédelget, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, ölelget, csókolgat

serpenyő

főnév
 • sörpeny (régies), palacsintasütő, sütőedény, kaszrol (régies), serbli (tájnyelvi)
 • tányér (mérlegé)
 • malteroskanál, habarcsoskanál, merítőkanál (szaknyelvi), fándli (szaknyelvi)