irányvonal szinonimái

főnév
 • nyomvonal, vezérvonal, vonalvezetés, útirány
 • vezérfonal, szabály, előírás, irányzat, irányelv, vezérelv, elvi álláspont, trend, tendencia, áramlat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ágybetét

főnév
 • matrac, sodrony, sodronybetét, ágysodrony, szalmazsák
 • (szleng): utcalány, utcanő, kurva (durva), ribanc (durva), riherongy (tájnyelvi), repedtsarkú (durva), szotyka (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka (szleng), ringyó, szajha

per1

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a irányvonal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

igazoltat

ige
 • (váltót) óvatol (régies)

haszonlesés

főnév
 • haszonvágy (régies), nyereségvágy, nyervágy (régies), pénzéhség, pénzsóvárság, kalmárlelkűség, kapzsiság, lélekkufárság, észérség (tájnyelvi), bírvágy (régies), kalmárszellem (régies), prédalesés (régies), számítás

hangaőszirózsa

főnév
 • fátyolvirág, menyasszonyfátyol, mirtuszaszter

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

infantilis

melléknév
 • visszamaradt, fejletlen, kialakulatlan
 • éretlen, gyerekes, gyermeteg, gyermekded, naiv, zöldfülű, kiforratlan, komolytalan, felelőtlen

kadét

főnév
 • hadapród, tisztjelölt

segítőkész

melléknév
 • szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, bajtársias, áldozatkész

fényez

ige
 • fényesít, csiszol, políroz (szaknyelvi), lakkoz, lazúroz (szaknyelvi), politúroz (idegen), glancol (bizalmas)

felszerel, fölszerel

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

dóm

főnév
 • székesegyház, katedrális, bazilika
 • (szaknyelvi): kupolaboltozat, sisakfedél

fogadott

melléknév
 • elvállalt, szerződött, szerződtetett, alkalmazott
 • megígért
 • (gyermek): adoptált (idegen), örökbe fogadott, nevelt

kapásból

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

kétell

ige
 • kételkedik, kétkedik, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, aggályoskodik, kötve hiszi

légvédelmi

melléknév
 • légelhárító, légoltalmi

koplal

ige
 • éhezik, nélkülöz, nyomorog, szűkölködik
 • böjtöl, diétázik, fogyókúrázik Sz: csillagot néz vacsorára, napnál ebédel, holdnál vacsorál; nyeli az éhkoppot; szegre akasztja az állát; zálogban van az asztala

irattartó

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, levélrendező, dosszié, mappa

időköz

főnév
 • időszak, időtartam, intervallum, periódus, ciklus

jelöl

ige
 • jelez, jelent, kifejez, jelképez, szimbolizál
 • javasol, ajánl, indítványoz, kandidál (régies), felterjeszt, proponál (régies), predesztinál (idegen)
 • nevez, indít, delegál
 • mutat
 • hirdet, feltüntet

kompenzáció

főnév
 • kiegyenlítés, ellenszolgáltatás, kárpótlás, fájdalomdíj
 • (szaknyelvi): árucsere, csereforgalom

iszonyú

határozószó
 • igen, nagyon, szerfölött, rendkívül

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)

jótett

főnév
 • szívesség, segítség, támogatás
 • jótét (régies), jótétemény (régies), beneficium (régies)

konyhakert

főnév
 • veteményeskert, veteményes, zöldségeskert