háború szinonimái

főnév
 • hadviselés, háborúskodás, hadjárat, harc, csata, összecsapás, összeütközés, ütközet, hadakozás, küzdelem, vérontás, csatározás, csetepaté, villongás, conflagratio (régies)
 • viszály, civódás, pörlekedés, vita, torzsalkodás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bárcsak

határozószó
 • csak, vajha (régies), bár, bárha (választékos)

piheg

ige
 • liheg, szuszog, zihál, léletel (tájnyelvi), pápog (tájnyelvi), hápog, fúj, fújtat, levegő után kapkod
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a háború szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

filmfelvétel

főnév
 • forgatás, felvétel, filmforgatás, filmezés
 • film, mozgókép (régies)

felvilágosít, fölvil

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

gyorsaság

főnév
 • sebesség, iram, tempó, lendület, rapiditás (régies), celeritás (régies)
 • élénkség, fürgeség, elevenség, virgoncság
 • hamarság (régies), hirtelenség, elhamarkodottság, kapkodás

hátasló

főnév
 • paripa, nyerges (régies), hátiló (tájnyelvi), hátiparipa (tájnyelvi)

patron

főnév
 • töltény, töltés (régies), kapszli (régies), gyutacs (szaknyelvi)
 • robbanótöltet
 • (szaknyelvi): szorítópersely, befogóhüvely
 • (pejoratív): minta
 • séma, sablon

elrendel

ige
 • előír, utasít, megparancsol, meghagy, megszab, kiszab, kiró, rendelkezik, meghatároz, végez, kimér, vezényel, utasítást ad, statuál, elkormányoz (régies), lelkére köt, érvénybe léptet, kötelez, kimond

előfeltétel

főnév
 • feltétel, követelmény, kívánalom, kikötés, megkötés, megkövetelés, elvárás, kiírás, korlátozás, megszorítás, fenntartás, sine qua non (idegen)

biceg

ige
 • sántít, sántikál, húzza a lábát, bicékel (tájnyelvi), bicereg (tájnyelvi), libbent (tájnyelvi), sajnálja a lábát
 • inog, billeg, döcög, kacsázik, imbolyog
 • (ritmus): hibás, akadozik, döcög, sántít, botladozik

elvész, elveszik

ige
 • elkallódik, lába kél, bottal üthetik a nyomát, szőrén-szálán eltűnik, ebek harmincadjára kerül, elhányódik, elhánykolódik (tájnyelvi), elsíkul (tájnyelvi), elveszelődik (tájnyelvi)
 • kárba vész, veszendőbe megy, elsikkad, elolvad, elfogyatkozik, elúszik (bizalmas), füstbe megy, (remény) szertefoszlik, odalesz
 • elpusztul, megsemmisül, semmivé lesz, elenyészik
 • eltűnik, belevész (valamibe), nyoma vész, nyoma se marad

házitanító

főnév
 • magántanító, magántanár, nevelő, instruktor (régies), korrepetítor, preceptor (régies)

hozzáér

ige
 • érint, megérint, tapint, illet, megfog, hozzányúl, hozzáér, értőzik (tájnyelvi)

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

kacskaringó

főnév
 • tekervény, csigavonal, csavarvonal
 • kanyar, forduló
 • cikornya, cirkalom, cifrázat
 • (szaknyelvi): kacs

habzsol

ige
 • fal, zabál (szleng), faldoklik (régies), elnyel Sz: nyeli, mint kacsa a nokedlit
 • élvez

guba2

főnév
 • gubacs
 • bobajka (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, zsozsó (szleng), zsozsetta (szleng), lóvé (szleng), lovetta (szleng), suska (szleng), bagó (szleng), dohány (szleng)

hant

főnév
 • földdarab, rög, göröngy (tájnyelvi), gyeptégla, földkupac, homp (tájnyelvi), bucka (tájnyelvi), honcsok (tájnyelvi), hancsik (tájnyelvi), földrakás, földtúrás, földhányás
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • zsombék (tájnyelvi), pázsit, pást (régies), hany (tájnyelvi)

jóslat

főnév
 • jövendölés, jövendőmondás, előrejelzés, prognózis, prófécia (szaknyelvi), divináció (régies), orákulum (régies)

hajnalodik

ige
 • hajnallik, dereng, hasad a hajnal, pitymalodik, pitymallik (választékos), pirkad, virrad, pirkallik (tájnyelvi), pitymorodik (tájnyelvi), vidul (tájnyelvi)
 • reggeledik, világosodik, nappalodik

fogadalom

főnév
 • ígéret, fogadás, eskü, adott szó, becsületszó, ígérgetés, kötés (tájnyelvi), egyezség (tájnyelvi), szerződés (tájnyelvi)

háromszög

főnév
 • trigónum (régies), háromszeglet (régies), csegely (régies)
 • triangulum (szaknyelvi)

kabinet

főnév
 • kormány
 • tanács
 • szaktanterem, bemutatóterem
 • (régies): fülke, oldalszoba, benyíló