keresztezés szinonimái

főnév
 • kereszteződés, átszelés, átlépés, metszés
 • akadályozás, meghiúsítás, gátolás, feltartóztatás, korlátozás, késleltetés, hátráltatás, lassítás
 • párosítás, pároztatás, hibridizáció (idegen), nemesítés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ízetlenkedik

ige
 • kötekedik, ingerkedik, heccel, kellemetlenkedik, tapintatlankodik, ízléstelenkedik, idétlenkedik, otrombáskodik, gáncsoskodik, alkalmatlankodik, sületlenkedik (bizalmas), ungorkodik (tájnyelvi)

sárgaság

főnév
 • májgyulladás, icterus (szaknyelvi), epekórság (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keresztezés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kászálódik

ige
 • szedelődzködik, készülődik, cihelődik, tollászkodik (bizalmas), kászolódik (régies), késztelődik (tájnyelvi), páskálódik (tájnyelvi), tözgölődik (tájnyelvi)

ilyenformán

határozóragos névmás
 • így, ilyenképpen, ilyenképp, ekképpen, ekképp, ily módon, eszerint

idegenvezető

főnév
 • útikalauz, utasvezető, cicerone (idegen), dragomán (régies)

hátrafordul

ige
 • visszafordul, visszatekint, hátranéz, visszanéz

kényes

melléknév
 • finnyás, finomkodó, kényeskedő, elkényeztetett, válogatós, válogató, háklis (bizalmas), nyafka, paszomántos (tájnyelvi), pintyös (tájnyelvi), fincos (tájnyelvi), undorodós, affekta
 • prűd, szemérmeskedő, szemérmeteskedő, álszemérmes
 • kifinomult, választékos, akkurátus, rafinált, pikákos (tájnyelvi) Sz: a sajtot hámozza; azt kívánná, hogy a szart is megrágnák neki; csak a vajasát eszi a kásának; nebáncsvirág a neve; nyimmel-nyámmal eszik; mindig pástétomot enne; rászokott a porcogósra; vigyáz magára, mint a selyemkendő
 • érzékeny, gyönge, gyenge, finom, törékeny, szenzitív (szaknyelvi), csecskebecske (tájnyelvi), mimóza, szubtilis (idegen), nyevere (tájnyelvi)
 • elpuhult, férfiatlan, nőies, asszonyias
 • rázós (szleng), csiklandós, kellemetlen, nehéz, húzós (szleng), súlyos, bajos, bizalmas, diszkrét, kínos, kritikus, fogas, difficilis (idegen), zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas)
 • büszke, rátarti, rátartós, hetyke, délceg, nyacki, nyalka (régies), difingós (tájnyelvi), pincos (tájnyelvi), pipes (tájnyelvi), cifrálkodó, nyakavági (tájnyelvi), peckes, begyes (tájnyelvi)

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

szenvedő

melléknév
 • elgyötört, fájdalmas, vajúdó, sínylődő, tűrő, gyötrődő, kínlódó, kórságos (régies)
 • kárvallott
 • passzív (szaknyelvi)

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

glazúr

főnév
 • máz, bevonat, üvegmáz, fénymáz, zománc
 • cukormáz
 • (bizalmas): seb, sérülés

elmázol

ige
 • elken, szétdörzsöl, elmaszatol(szaknyelvi)

gyöngyike

főnév
 • gyöngyöcske, kékgyöngyvirág

kipattan

ige
 • kiugrik, kirepül, előugrik, kiszökken
 • (zár): felnyílik, felpattan, felkattan, feltárul
 • kireped, felszakad, felhasad
 • kitudódik, napfényre kerül, kiderül, köztudomásúvá válik, kirobban
 • kifakad, kibomlik, kinyílik, kifeslik, kihajt, sarjad, zsendül, kizöldül, kivirágzik, kirügyezik

kontinens

főnév
 • földrész, világrész
 • szárazföld

megenged

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

legurul

ige
 • legördül, legörög, lehengeredik
 • lepottyan, lebukfencezik, leesik, legömbörödik (tájnyelvi), lehandarikázik (tájnyelvi), lehenderedik (tájnyelvi), lehömpölyög (tájnyelvi), lelongárol (tájnyelvi)

keresztülhúz

ige
 • végighúz
 • átjuttat, átdug, átfűz, áthúz
 • áthúz, kihúz, töröl, megsemmisít
 • meghiúsít, tönkretesz, hátráltat, akadályoz, megtorpedóz (bizalmas), meggátol
 • átvonul, áthúz

kárókatona

főnév
 • kormorán

kieszközöl

ige
 • kicsinál (bizalmas), kimódol, kitapos, kijár, kiforszíroz, kiesdekel, kihízeleg, kikuncsorog, kiküzd, elintéz, elér, megkap, hozzájut

ledolgoz

ige
 • lerobotol (bizalmas), pótol, bepótol, behoz, lecsúsztat (bizalmas), törleszt (munkával), leszolgál

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

inga

főnév
 • sétáló (régies)

kihull

ige
 • kiesik, kiszóródik, kipottyan

legkevesebb

számnév
 • minimális, legkisebb, legcsekélyebb