elhagyatottság szinonimái

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bojler

főnév
 • forróvíz-tároló, melegvíz-tároló, vízmelegítő, autogejzír (régies)
 • gázbojler, villanybojler

tőzeg

főnév
 • turfa, derv (tájnyelvi), ingovány
 • szarvasmarhaganéj, ganéj (tájnyelvi), szárított trágya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elhagyatottság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elajándékoz

ige
 • odaad, odaajándékoz, elsenkel (tájnyelvi), továbbad

csődül

ige
 • tódul, sereglik, összegyűl, gyülekezik, özönlik, csoportosul, tolong, zsúfolódik, összefut

csibehúr

főnév
 • tehénabrak (tájnyelvi), tikhúr (tájnyelvi)

borona1

főnév
 • tüskéshenger, boronálógép

elérkezik

ige
 • (valakibe): megérkezik, eljut, odaér, elér, kilyukad, elkerül (régies)
 • eljön, elkövetkezik, bekövetkezik, felvirrad (választékos), felderül (választékos), beköszönt, ráköszönt (régies), eljő (régies)
 • (tájnyelvi): ráér, érkezése van

elrendel

ige
 • előír, utasít, megparancsol, meghagy, megszab, kiszab, kiró, rendelkezik, meghatároz, végez, kimér, vezényel, utasítást ad, statuál, elkormányoz (régies), lelkére köt, érvénybe léptet, kötelez, kimond

másnaposság

főnév
 • macskajaj (bizalmas), katzenjammer (bizalmas), borcsömör (tájnyelvi), zákányosság (tájnyelvi)

beigazolódik

ige
 • bebizonyosodik, bebizonyul (tájnyelvi), bejön (bizalmas)

batyu

főnév
 • holmi, csomag, motyó (bizalmas), cókmók, hóbelevanc (bizalmas), cucc (bizalmas), tarisznya, betyárbútor (tájnyelvi), butyor (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), pakk (bizalmas), poggyász, málha, tereh (régies)

belterjes

melléknév
 • szakszerű, mély, alapos, okszerű, beható, intenzív

eltávozik

ige
 • elmegy, továbbáll, odébbáll, a távozás hímes mezejére lép, elkotródik, eltakarodik, elballag, elsiet, elszalad, elhagy, otthagy, kiteszi a lábát, elpárolog (bizalmas), elspurizik (szleng), elszelel, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), meglóg (bizalmas), ellejt, elvonul, eltágul (tájnyelvi), eltájékozik (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi)

esetleges

melléknév
 • adandó, későbbi, lehetséges, elképzelhető
 • bizonytalan, véletlen, véletlenszerű, akcidens (idegen), incidentális (idegen), ötletszerű, alkalmi, akaratlan, rendszertelen, szabálytalan

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

fenyegető

melléknév
 • vészjósló, vészterhes, félelmetes, félelmes (régies), ijesztő, elborzasztó, vérfagylaló (régies)
 • vészes, baljós, baljóslatú, imminens (szaknyelvi), nyugtalanító, rosszat sejtető

elhalálozás

főnév
 • meghalás, haláleset, elmúlás, elhunyta (valakinek), eltávozás, jobblétre szenderülés

ejtőernyős

főnév
 • deszantos (szaknyelvi), ejés (szleng)

eloszlik

ige
 • szétoszlik, elszéled, szétszéled, szétárad, szétszóródik, elszállingózik, szétszalad, elbomlik (tájnyelvi)
 • (érzés): eltűnik, megszűnik, elmúlik, elenyészik, megfakul, elhal, meggyengül, elmosódik, elpárolog, elillan

felújítás, fölújítás

főnév
 • tatarozás, renováció (idegen), renoválás, újjáépítés, átalakítás, helyreállítás, rekonstitúció (idegen), rekonstrukció (idegen), restauráció (idegen)
 • felelevenítés, felélesztés, megújítás
 • (színházban): repríz (idegen), újrajátszás

elkápráztat

ige
 • elvakít
 • elámít, elbűvöl, elszédít (bizalmas), lebilincsel, lenyűgöz, meghódít, elragad, rabul ejt, megnyer, megigéz, megbabonáz, elbájol, elvarázsol, megboszorkányoz (régies)

csúzli

főnév
 • parittya, gumipuska, slicc (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, flinta (régies), feleség (szleng), géppisztoly, géppityu (szleng), pukkantó (szleng)
 • (szleng): fecskendő

előrejelzés

főnév
 • figyelmeztetés, intés, prognózis, jóslat, jóslás, jövőbe látás, jövendölés, előjel, ómen, megérzés

fennhangon

határozószó
 • hangosan, hangos szóval, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, hangoskodva, nagy hangon, torkaszakadtából