sápadt szinonimái

melléknév
 • halvány, vértelen, színtelen, színehagyott, halovány (választékos), sápkóros (tájnyelvi), anémiás (szaknyelvi), falfehér, krétafehér, holtsápadt, halotthalvány, halálra vált, kísértethalvány, holdvilágszínű, pápista színű, fakó, hóka (tájnyelvi), viaszsárga, viaszsápadt, sányhudt (tájnyelvi), sápudott (tájnyelvi), vérevett (tájnyelvi)
 • vérszegény, beteges, sápatag Sz: annyi vére sincs, amennyivel egy szúnyog jóllakhatna; fehér, mint a mész; nincs rajta emberi szín; olyan a képe, mintha megette volna a szappant; olyan a színe, mint a fagyos ing; olyan fehér, mint akit a meszesgödörből húztak ki; olyan, mint a lárva; olyan, mint a várvirrasztó; olyan, mint a sárpenész; olyan, mint a napon sült málé; piros, mint a liszteszacskó; sárga, mint a viasz; szép, mint a tejbetök
 • (fény): gyér, tompa, halvány, gyenge

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vérfolt

főnév
 • vérnyom, vércsepp

tartozék

főnév
 • kiegészítő, járulék, velejáró, hozzávaló
 • melléklet, függelék
 • kellék, alkatrész, rekvizitum (választékos)
 • (régies): toldalék, affixum (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sápadt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ritkít

ige
 • gyérít
 • kikapál, kigyomlál, egyel
 • kiszed, kitép, kiszaggat

polgártárs

főnév
 • honfitárs
 • állampolgár

piactér

főnév
 • vásártér, agora (idegen), fórum (idegen)

őrjítő

melléknév
 • dühítő, észbontó, tébolyító
 • (fájdalom): tépő, szaggató, szörnyű, elviselhetetlen, szüntelen

röpcédula

főnév
 • reklámcédula, szórólap
 • röplap, röpirat

sugall

ige
 • szuggerál, súg, sugalmaz, inspirál, ihlet, kelt (valakiben), belecsepegtet (bizalmas), befolyásol, javasol, tanácsol, diktál
 • sejtet, célozgat, utal, emleget, következtetni enged, látszatot kelt

nívó

főnév
 • szint, vízszint, szintvonal
 • minőség
 • színvonal
 • életszínvonal

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

lecsúszott

melléknév
 • deklasszált (idegen), lezüllött
 • elszegényedett, levitézlett, tönkrement, snassz (bizalmas), kócipor (tájnyelvi)

nyomorúságos

melléknév
 • keserves, bajos, gyászos, istenverte, jajos (régies), nyavalyás, verejtékes, vergődő, siralmas, szánalmas, kínos, gyötrelmes, sanyarú, mizerábilis (régies), fájó, szívszaggató, nyomorú (választékos), sötét, boldogtalan, részvétre indító, reménytelen, szerencsétlen
 • szegényes, krajcáros (régies), ínséges, szükségben szenvedő, rosszul fizetett, szűkös, nélkülöző, pénztelen, elhagyatott, nyomorgó
 • viseltes, kopottas, nyűtt
 • sivár
 • hitvány, nyomorult, silány, alantas, jelentéktelen, gyatra, vacak

szabadtéri

melléknév
 • kinti, nyitott, házon kívüli, külső

szentség

főnév
 • szakramentum (régies), kenet, malaszt
 • oltáriszentség
 • érték

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag

tüzér

főnév
 • pattantyús (régies), ágyús (régies), porontó (régies), topcsi (idegen), ártiler (tájnyelvi), bombárdás (régies), kanonér (régies)
 • (szleng): süket, töksüket (szleng)

tehénhús

főnév
 • (régies): marhahús

sárgaláz

főnév
 • sárgahideg (régies)

riasztó I.

melléknév
 • ijesztő, taszító, rémítő, rémisztő, aggasztó, nyugtalanító, vészjósló, baljós, baljóslatú, fenyegető, félelmetes

sokoldalú

melléknév
 • sokrétű, összetett, bonyolult, sokszínű, komplex (idegen), többsíkú, szövevényes
 • átfogó, egyetemes, univerzális, enciklopédikus, sokirányú

tartozás

főnév
 • kötelezettség, adósság, kinnlévőség, hátralék, mínusz (bizalmas), sár (szleng)
 • obligo (idegen)
 • (valakihez): kapcsolat, viszony, kötelék

sekélyes

melléknév
 • sekély, alacsony
 • felületes, felszínes, futólagos
 • üres, unalmas

poszt

főnév
 • őrhely, őrállomás, várta
 • őrszem
 • állás, tisztség, beosztás
 • állomáshely, állomás

specialitás

főnév
 • jellegzetesség, sajátság
 • különlegesség, ételkülönlegesség, attrakció, főszám (bizalmas)
 • érdekesség, nevezetesség, furcsaság

tébolyda

főnév
 • (régies): elmegyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, ideggyógyintézet, diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)
 • (bizalmas): felfordulás, zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság, kavarodás, fejetlenség, felbolydulás, rumli (bizalmas), káosz