hátrahagy szinonimái

ige
 • hagy, hagyományoz, ráhagy, örökül hagy, testál
 • meghagy, üzen, izen (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tej

főnév
 • tejci (bizalmas), tejkó (szleng), macskafröccs (szleng), macskapálinka (tájnyelvi)

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hátrahagy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hálózat

főnév
 • szövedék, vezeték, rendszer, láncolat, szervezet, apparátus, organizáció (idegen)

fűtőtest

főnév
 • hősugárzó, radiátor

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

fellép, föllép

ige
 • felhág, rálép
 • felszáll
 • szerepel, színre lép, közreműködik
 • (valami ellen): harcol, síkraszáll
 • (betegség, tünet): keletkezik, kialakul, megjelenik

háromkirályok

főnév
 • vízkereszt, epifánia (régies), háromkirályok ünnepe, háromkirályok napja

homokos1

melléknév
 • fövenyes, csorvás (régies)

présház

főnév
 • tanya, borház, kolna (tájnyelvi), hiskó (tájnyelvi)

erőteljes

melléknév
 • életerős, erős, izmos, fejlett, edzett, erődús (régies), robusztus, erőtől duzzadó, markos (tájnyelvi), kisportolt, szívós(bizalmas)
 • energikus, dinamikus, lendületes, tetterős, tevékeny, aktív, agilis, serény, eleven, élénk, markáns, határozott, hathatós, nagyfokú, nyomatékos

enyv

főnév
 • csiriz, mézga, ragasztó, glutin (idegen), ragasztyú (régies), gyanta (régies)

búsul

ige
 • búsong (választékos), búslakodik, búnak ereszti a fejét, szomorkodik, kesereg, sóhajtozik, bánkódik, el van szontyolodva, le van lombozódva (bizalmas), el van kenődve (bizalmas), maga alatt van (szleng), le van hervadva, el van kámpicsorodva, lógatja az orrát, emészti magát, emésztődik (régies), árválkodik (tájnyelvi), búskodik (tájnyelvi), búsonkodik (tájnyelvi), bozsenkol (tájnyelvi), öli a bánat, marcangolja a bánat, nyomja a szívét (valami) Sz: örül, mint az ablakos, mikor hanyatt esik; száraz ágon ül; örül, mint akinek az orra vére csepeg

evolúció

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

hőerőmű

főnév
 • termocentrálé (idegen)

invázió

főnév
 • megszállás, megrohanás, agresszió, offenzíva
 • behatolás, beáramlás, elözönlés, betörés

kombinál

ige
 • összekapcsol, összeköt, összecsatol, összeilleszt, társít, egyesít, ötvöz, egybeolvaszt, egybeszerkeszt
 • elképzel, találgat, következtet, kikövetkeztet, kitalál, számításba vesz
 • ügyeskedik, manipulál, machinál (bizalmas)

keresztfűrész

főnév
 • ágfűrész, nyesőfűrész, hasábfűrész

hátrány

főnév
 • lemaradás, detrimentum (idegen), kár, károsodás, veszteség, baj, nehézség, hendikep (bizalmas), maleficium (régies), hátulütő, akadály, sérelem, árnyoldal, csorba, kisebbség (tájnyelvi)

hallatlan II.

határozószó
 • roppantul, túlságosan

himpellér

főnév
 • gazember, csirkefogó, gazfickó, szélhámos, svindler (bizalmas), svihák (bizalmas), kókler, pernahajder, zsivány (régies), semmirevaló, semmirekellő, akasztófavirág, mákvirág
 • csibész, gézengúz, kópé, rosszcsont, lókötő, ördögfióka, jómadár, imposztor

képeslap

főnév
 • anziksz (régies), művészlap, üdvözlőlap, képes levelezőlap
 • magazin, képes folyóirat

házsártos

melléknév
 • veszekedős, zsörtölődős, zsémbes, kötekedő, civakodó, civódó, pörlekedő, összeférhetetlen, perelő, dörmögő, rigolyás, okvetetlenkedő, bakafántos (régies), szekánt (bizalmas), csörfös (tájnyelvi), házsárt (tájnyelvi)

gáz

főnév
 • földgáz, fűtőgáz, világítógáz, harcgáz
 • szél, bélgáz (választékos), bélszél (választékos)
 • üzemanyag (gépkocsié), benzin, kakaó (szleng)
 • gáztűzhely, gázrezsó, gázfőző, gázgejzír
 • (szleng): baj, veszély, probléma, akadály, nehézség, kellemetlenség, gubanc (szleng), kváz (szleng), difi (bizalmas), cicesz (szleng), lekvár, pác

hivatkozik

ige
 • idéz, citál, apellál, aposztrofál, utal, említ, felhoz, megidéz, céloz

kereskedés

főnév
 • kereskedelem, tőzs (régies), tőzslet (régies), szatócsság (régies), tőzsérkedés, kalmárkodás, kupeckodás, cserebere, elcserélés, adás-vevés, adásvétel, értékesítés, kufárkodás, üzérkedés, árucsere, csereüzlet, csereforgalom
 • üzlet, bolt, áruda, áruház, bodega, butik, pavilon
 • kimérés