guzsaly szinonimái

főnév
 • rokka, pergőrokka, kézirokka, gyalogrokka
 • rokkaszár, rokkafa, unottfa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

operaház

főnév
 • dalszínház, dalműszínház (régies), opera

nézőtér

főnév
 • előadóterem, auditórium (régies)
 • (színházi): ház (szaknyelvi)
 • lelátó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a guzsaly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gém2

főnév
 • (teniszben): játszma, játék

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

felkér, fölkér

ige
 • megkér, felszólít, megkeres
 • meghív, invitál

értelmezés

főnév
 • magyarázat, definíció, interpretálás, interpretáció, olvasat, kommentálás, kommentáció (idegen), explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), kifejtés, (bibliai) exegézis (szaknyelvi)

gótikus

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

halló

módosítószó
 • figyelem!, hé!, maga ott! (bizalmas), tessék!

páhol

ige
 • üt, ver, csépel, elporol, püföl, dögönyöz, dönget, nyüstöl (tájnyelvi), abriktol (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi), taglal (tájnyelvi)

ellenvélemény

főnév
 • ellennyilatkozat, tiltakozás, ellenvetés, kifogás

elhunyt

főnév, melléknév
 • meghalt, halott, megboldogult (választékos), néhai (választékos), megdicsőült, elhalálozott, kiszenvedett, kimúlt

benyíló

főnév
 • oldalszoba, mellékszoba, különszoba, alkóv, hálófülke, beugró, kabinet (régies), szeparé (régies)

előrevisz

ige
 • előbbre visz, előrehoz, előretol, előretesz
 • előmozdít, segít, siettet, előrelendít, fellendít, előtérbe helyez, növel, gyarapít, erősít, fokoz, felvirágoztat, kiművel, fejleszt

hányados

főnév
 • eredmény, kvóciens (idegen), arány
 • arányszám, viszonyszám

hídverő I.

melléknév
 • hidászati, hídvető

kibékít

ige
 • összebékít, megbékít, összeegyeztet, összhangba hoz, összehangol, eligazít, elsimít
 • megengesztel, kiengesztel, megnyugtat, lecsendesít, olt, enyhít, csillapít

járom

főnév
 • iga, hám, fakeret (szaknyelvi)
 • tok (tájnyelvi)
 • elnyomás, szolgaság, teher, rabság, rabszolgaság, rabiga

gyakorlatilag

határozószó
 • jóformán, lényegében, úgyszólván, voltaképpen, jószerével
 • majdnem, csaknem, már-már
 • tényszerűleg, ténylegesen, praktikusan (választékos), praktice (idegen)

gátol

ige
 • akadályoz, hátráltat, fékez, nehezít, megakaszt, feltart, feltartóztat, gátat vet (valaminek), akadályokat gördít elé, útját állja, útjába áll, útban van, láb alatt van, visszavet, zseníroz (bizalmas)
 • ellenez, tilt
 • visszafojt, elfojt, elnyom, visszatart, feszélyez, retardál (idegen)

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

gyerekkor, gyermekko

főnév
 • gyermekség, ifjúság, kiskor, ifjúkor

felvállal, fölvállal

ige
 • elvállal, magára vállal

hajrá I.

módosítószó
 • előre!, tempó!, rajta!, gyerünk!

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord