felsorol, fölsorol szinonimái

ige
 • felemlít, előszámlál, felsorakoztat, elősorol, sorra vesz, egyenként megnevez, részletez, kifejt, tételekre bont, elmond, lajstromoz, katalogizál, regisztrál, specifikál (idegen), felszukszemál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

futó I.

melléknév
 • szaladó, rohanó, suhanó
 • (növény): kúszó, terjeszkedő, szétágazó
 • eltűnő, elmúló, múló, tünékeny, illékony, röpke, futólagos, felületes
 • folyó, folyamatos
 • hátráló, menekülő, elinaló
 • sebes, gyors

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felsorol, fölsorol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felfal, fölfal

ige
 • megeszik, bekebelez, elnyel, bekap, elemészt, elpusztít, felzabál, belakmározik, magába töm, bekajál (szleng), eltüntet, bepofáz (szleng), burkol (szleng), bepallóz (tájnyelvi), bebegyel (tájnyelvi), bevedel (tájnyelvi), felhalámol (tájnyelvi), fellabétol (tájnyelvi)

embertárs

főnév
 • felebarát

elszórakoztat

ige
 • mulattat, vidámít, földerít, nevettet

eldorádó

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

felment, fölment

ige
 • mentesít, diszpenzál (idegen), exonerál (idegen), feloldoz, abszolvál (szaknyelvi), szalvál (idegen)
 • megszabadít, felszabadít
 • felmond, elbocsát, felfüggeszt, elmozdít, eltávolít, meneszt, útnak ereszt, levált, hivatalától megfoszt, kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng)
 • tisztáz, igazol, rehabilitál, ártatlannak nyilvánít, elejti a vádat, felmentő ítéletet hoz

folyondár

főnév
 • kúszónövény, futónövény, szulák, repkény, iszalag

nénike

főnév
 • anyó, anyóka, öreganya, nénémasszony (régies), szülike (tájnyelvi), nenüske (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, tante (régies)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)

délibáb

főnév
 • légtükrözés, délvize (tájnyelvi), fata morgana (régies), napárnyék (tájnyelvi), csalkép (régies)
 • ábránd, ábrándkép, álom, légvár, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, álmodozás, tünemény, látomás, vágy, illúzió, utópia

csúcs I.

főnév
 • orom, hegyorom, hegytető, hegycsúcs, tető, bérc, fok, szirt, tetőszirt, ormó (régies), ormózat (régies), csúp (régies)
 • zenit (szaknyelvi), csúcspont, tetőpont, delelő
 • csücsök, csücskő (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi), csucska (tájnyelvi), csucskó (tájnyelvi), orr, hegy, kiszögellés
 • csúcstalálkozó, csúcsértekezlet
 • (bizalmas): csúcsforgalom
 • csúcseredmény, rekord, csúcsteljesítmény

amúgy

határozószó
 • úgy, egyébként, különben

dohány

főnév
 • bagó, burnót (régies), tubák (régies), kapadohány, ördög tömjénje (régies), cigaretta (bizalmas)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lóvé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lé (szleng), zseton (szleng), steksz (szleng), mák (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

földesúr

főnév
 • földbirtokos, nagybirtokos, bojár, uraság (régies), jószágbirtokos (régies)

gonoszság

főnév
 • gazság, aljasság, alávalóság, alantasság, galádság, latorság (régies), elvetemültség, rosszaság, maleficium (régies), rosszindulat, infámia (régies), rosszlelkűség, rosszakarat, álnokság
 • gaztett, gonosztett, bűntett, bűn

írástudó II.

főnév
 • deák (régies)
 • értelmiségi, intellektuell
 • irodalmár, literátus (régies)

hegy1

főnév
 • magaslat, bérc (régies)

felsős, fölsős

melléknév
 • felsőéves

felelet

főnév
 • válasz, viszontválasz, válaszolás, válaszadás, viszonzás, visszavágás, riposzt (választékos), replika (régies)
 • válaszbeszéd (választékos)
 • számadás, beszámoló

filozófia

főnév
 • bölcselet, bölcsészet (régies), bölcsészettan (régies), bölcselem (régies), bölcsességtan (régies)
 • ideológia
 • életfilozófia, életfelfogás, gondolkodásmód, világlátás, világnézet, világszemlélet

havasszépe

melléknév
 • alpesirózsa, hangarózsa, havasirózsa, rododendron

felvállal, fölvállal

ige
 • elvállal, magára vállal

enyeleg

ige
 • évődik, cicázik, kacérkodik, kokettál, játszadozik, kötődik, dévajkodik, pajzánkodik, flörtöl, udvarol, teszi a szépet, legyeskedik, édeleg, turbékol, incselkedik, kellemkedik, bájolog, hetyeg (bizalmas), macáz (tájnyelvi), petyeg (tájnyelvi), smacizik (szleng)

fogat1

ige
 • felszerszámoztat, befogat

hazug

melléknév
 • hazudozó, hazudós, szavahitetlen, hazugó (tájnyelvi), macskaszalajtott (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), szavajátszó (régies), messziről jött (tájnyelvi), két nyelvet ért (régies) Sz: beillene vajdának a cigányok között; botlékony szájú; dézsmálni kell a szavait; elhagyta az országútját; félreállt a lőccsel; fillent regimentjében tisztet viselhet; fodor a haja, sík a szája; foltos szájú; füst árán szelet ád; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; horgasan esik-e, vagy egyenesen; kenyere a hazugság; Krisztust is letagadná a keresztfáról; letagadná a napot az égről; olyan egyenes a beszéde, mint a kasza; sima a szája; sokat ráncigálják a mentéje ujját; szája sem áll arra, hogy igazat mond; tizedeld a szavait
 • álnok, csalárd, kétszínű, képmutató, csaló
 • színlelt, tettetett, megjátszott, őszintétlen, hiteltelen, hamis, koholt