futballmeccs szinonimái

főnév
 • focimeccs, futballmérkőzés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cseles

melléknév
 • furfangos, ravasz, csavaros, csalafinta, fortélyos, rafinált, agyafúrt, elmés, fondorlatos, fineszes (szleng), fifikás (bizalmas), minden hájjal megkent, leleményes, trükkös (bizalmas)

erősít

ige
 • erősbít (választékos), edz, acéloz, izmosít, roborál (szaknyelvi)
 • kövérít
 • alátámaszt, aládúcol, megszilárdít, fortifikál (régies), rekeszt (régies), póckol (tájnyelvi)
 • (iramot): növel, fokoz, rákapcsol, gyorsít
 • (kapcsolatot): szorosabbra fűz, ápol, fejleszt, elmélyít, megszilárdít(valakivel)
 • (valamit valahova): hozzáerősít, rögzít, kapcsol, csatol, illeszt, fűz, fixál
 • állít, bizonygat, tanúsít, támogat, nyomatékosít, affirmál (szaknyelvi), dóciál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a futballmeccs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fokmérő

főnév
 • értékmérő, fokoló (tájnyelvi)

fejlemény

főnév
 • következmény, folytatás, folyomány, kihatás, eredmény, kimenetel, végkifejlet, előrehaladás
 • (szaknyelvi): képződmény, változat
 • (régies): fejlődés, evolúció (szaknyelvi)

fájó

melléknév
 • fájdalmas, fájós, sajgó, hasogató, nyilalló, égő, szúró
 • érzékeny, kényes, sérült, sebes, vérző, beteg
 • szomorú, keserves, kínzó, gyötrő, nehéz, szívfájdító, szívet tépő

elszárad

ige
 • megszárad, kiszárad, elfonnyad, lekonyul, elhervad, kisül, kiég, összezsugorodik, összefonnyad, kipusztul, aszik, megrekken (régies), elsínylik (tájnyelvi), elszomorkodik (tájnyelvi)

főleg

határozószó
 • főként, főképp, kivált, kiváltképp, leginkább, elsősorban, mindenekelőtt, leggyakrabban, különösen, jórészt, túlnyomóan, majdnem, többnyire, rendszerint

gyalog II.

melléknév
 • gyalogos, gyalogsági

otthon II.

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

elárul

ige
 • elhagy, cserbenhagy, megtagad, elad, elpártol
 • felad, feljelent, besúg, beárul, elvádol (tájnyelvi), beköp (szleng), vámliz (szleng), befúj (szleng), feldob (szleng)
 • elmond, elbeszél, továbbad, kifecseg, kikotyog (bizalmas), kikottyant, kibeszél, kiad, kiszolgáltat, kifitít (tájnyelvi)
 • árulkodik (valamiről), vall, mutat
 • (elárulja magát): elszólja magát, kimutatja a foga fehérét
 • (régies): elad, elárusít, pénzzé tesz

egyidejűleg

határozószó
 • ugyanakkor, egyidőben, azonmód, egyszerre, együtt, egyúttal, egy füst alatt, egy szuszra, egyhujjában (régies)

baráti

melléknév
 • pajtási, bajtársi, segítő, haveri (szleng)
 • barátságos, meghitt, bizalmas, emberséges, családias, familiáris, közvetlen, fesztelen, nyílt, őszinte, békés, szívélyes, szíves, kedves, kellemes, meleg, jóleső, jóindulatú, nyájas

elfecsérel

ige
 • elveszteget, elpazarol, eltékozol, elpocsékol, elsinkófál (tájnyelvi), elherdál, elprédál, ellenszekál (tájnyelvi), elseremórál (tájnyelvi), elszór, elver, kidobál, kihány, nyakára hág, eljátszik, elkótyavetyél, szétforgácsol, fölapróz, eldorbézol, elcsesz (szleng)

gyógyír

főnév
 • ír, kenőcs, kenet (régies), kence, balzsam, csodaszer, elixír, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • vigasz, vigasztalás, együttérzés
 • orvoslat

hanyatt-homlok

határozószó
 • nyakra-főre (tájnyelvi), fejvesztve, fejetlenül, ész nélkül, eszeveszetten, pánikszerűen, árkon-bokron át, lélekszakadva, teljes gőzzel, sebbel-lobbal, villámsebesen, vakon, hűbelebalázs módjára, lóhalálában

katlan

főnév
 • üstház, tűzhely, góc (régies)
 • (régies): kazán
 • kemence
 • szenelő (régies), hamulyuk (régies)
 • serpenyő, vasfazék
 • kráter
 • völgykatlan, hegykatlan
 • teknő, gödör, akna

igenel

ige
 • beleegyezik, jóváhagy, elfogad, helybenhagy, megerősít, egyetért, helyesel, üdvözöl

futtat

ige
 • szalaszt, futamtat (régies), futtaszt (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): versenyeztet, indít (versenyzőt), benevez (lovat)
 • (bizalmas): támogat, népszerűsít, felkarol, patronál, favorizál
 • (valamivel): bevon, befuttat
 • (szleng): prostituál, (nőt) áruba bocsát

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

gombolyag

főnév
 • motring, gomolyag, spulni, tekercs, gubolya (tájnyelvi), tekerék (tájnyelvi), csomólék (tájnyelvi)

ideghártya

főnév
 • recehártya, látóhártya, szemideghártya, retina (szaknyelvi)

gála

főnév
 • gálaruha, díszruha, díszegyenruha, ünneplő, ünneplőruha
 • ünnepi dísz, pompa
 • gálaműsor, díszünnepély, ünnepély, fogadás, díszbemutató

felbosszant, fölboss

ige
 • felpaprikáz, felhergel, feldühít, felháborít, felhúz (bizalmas), felheccel, felcukkol (szleng), felborsol (régies), felidegesít, megharagít, fölingerel, felizgat, felmérgesít, kihoz a sodrából, indulatba hoz, bosszúságot okoz, ugrat, zabosít (szleng), begurít (szleng), begerjeszt (szleng), bepöccent (szleng), felpipít (bizalmas), felösztökél (tájnyelvi), begyújt (tájnyelvi), felmérgel (tájnyelvi) Sz: kihúzza a gyufát

gőzöl

ige
 • párol, gőzzel kezel, dunsztol, inhalál
 • (tájnyelvi): gőzölög, párolog

igazhitű

melléknév, főnév
 • igazhívő, mohamedán
 • hithű