ellik szinonimái

ige
 • fiadzik, fajzik (régies), kölykezik, szül, vemhedzik, vemhezik, világra hoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hálózat

főnév
 • szövedék, vezeték, rendszer, láncolat, szervezet, apparátus, organizáció (idegen)

fércmunka, fércmű

főnév
 • (pejoratív): kontármunka, tákolmány, fércelmény, iromány, firkálmány, ponyva, ócskaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfecsérel

ige
 • elveszteget, elpazarol, eltékozol, elpocsékol, elsinkófál (tájnyelvi), elherdál, elprédál, ellenszekál (tájnyelvi), elseremórál (tájnyelvi), elszór, elver, kidobál, kihány, nyakára hág, eljátszik, elkótyavetyél, szétforgácsol, fölapróz, eldorbézol, elcsesz (szleng)

dereng

ige
 • pirkad, világosodik, hajnalodik, nappalodik, virrad, pitymallik, hasad a hajnal, hajnallik, sillámlik (tájnyelvi)
 • (valakinek valami): rémlik, ködlik, sejlik, megvilágosodik, hajaz (tájnyelvi), hámoz (tájnyelvi), sajdít (tájnyelvi), pedz (tájnyelvi), leesik a tantusz (szleng)

csúfol

ige
 • gúnyol, lekicsinyel, ugrat, frocliz (bizalmas), csúfot űz, csúffá tesz (valakit), gúnyt űz (valakiből), gyaláz, megszégyenít, kinevet, kifiguráz, lealacsonyít, bolondot csinál (valakiből), öltöget (régies), szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), csúfít (tájnyelvi), rútol (tájnyelvi), lemocskol, szatirizál (régies), bázsokurál (tájnyelvi), kuníroz (tájnyelvi), gusztál (tájnyelvi), kámpol (tájnyelvi), cikiz (szleng)

burkolat

főnév
 • kövezet, aszfalt, flaszter, makadám
 • burkolás, burok, héj, kéreg, hártya, hüvely, tok, lepel, palást, ponyva, bevonat, huzat, csomagolás, boríték

elkényeztetett

melléknév
 • elkapatott, félrenevelt, agyondédelgetett, kényes, kényeskedő, nyafogó, nyafka, elpuhult, puhány, gedélt (tájnyelvi)

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

megelégedett

melléknév
 • boldog, gondtalan, vidám, víg, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott
 • kielégített, elégedett, kielégült

bemázol

ige
 • beken, befest, beszínez, bepingál (bizalmas), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), bepamacsol (bizalmas), bekalamázol (régies)
 • összeken, összemaszatol, bepiszkol, bepiszkít, beszennyez, bekoszol, bemocskol
 • (valakinek) (szleng): megüt, behúz (valakinek), benyom (valakinek), bemos (valakinek) (szleng), bepancsol (valakinek) (szleng)

békülékeny

melléknév
 • engedékeny, engesztelhető, konciliáns (idegen)

beterjeszt

ige
 • benyújt, prezentál, bead
 • előterjeszt, előad

engedelmeskedik

ige
 • enged, szót fogad, paríroz (régies), meghódol, behódol, beadja a derekát, meghajol (valaki előtt), hallgat (valakire), deferál (idegen), hajt a szóra, hallgat a szóra, hajt (valamire), aláveti magát (vminek, vkinek), alárendeli magát (vminek, vkinek), követ, teljesít, eleget tesz, megfelel, végrehajt, alkalmazkodik, belemegy (bizalmas), belenyugszik, elfogad

fájdalmas

melléknév
 • fájó, fájós, érzékeny, sajgó, nyilalló, hasogató, szúró, égő, maró, fájdalmatos (tájnyelvi), fájlalatos (régies), jajos (régies)
 • kínzó, gyötrelmes, fájdalomteli
 • szomorú, gyászos, keserves, bús, szívet tépő, szívbe markoló, szívszaggató, csüggesztő, lehangoló, elszomorító
 • megkínzott, szenvedő, vigasztalan, megtört, lesújtott, gyötrődő, keserű, senyvedő

győzhetetlen

melléknév
 • verhetetlen, győzedelmes, felülmúlhatatlan, elnyomhatatlan, meghódíthatatlan, vívhatatlan (régies), leküzdhetetlen, ellenállhatatlan
 • szilárd, edzett, szívós, erős, kemény, rendíthetetlen

fogas1

főnév
 • ruhaakasztó, akasztó, ruhafogas, állófogas
 • vállfa
 • előszobafal
 • fogaskerekű vasút, fogaskerekű, hegyi vasút

elmaradott

melléknév
 • tudatlan, műveletlen, maradi, tájékozatlan, sötét (szleng), primitív, ősi, kezdeti, fejletlen, provinciális (régies)
 • régimódi, korszerűtlen, kezdetleges, idejétmúlt, avas, hátramaradt, maradi, szűk látókörű, kisszerű, korlátolt

élethű

melléknév
 • valószerű, valósághű, életszerű, valóságos, reális, hiteles, hibátlan, tökéletes, precíz, pontos

elszabotál

ige
 • meghiúsít, aláás, felforgat, bomlaszt, elront, kárára van (valaminek), tönkretesz

filmtekercs

főnév
 • film, filmszalag

előbukkan

ige
 • előbújik, kibújik, előjön, kijön, előtűnik, feltűnik, kiemelkedik, kinő, kihajt, felbukkan, mutatkozik, felszínre jön, felmerül, felemelkedik, megjelenik, előkerül, jelentkezik, kipattan, kiugrik, szembetűnik, nyilvánosságra kerül, napfényre kerül, megmutatkozik, nyilvánvalóvá válik, kiderül

díjmentes

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, térítésmentes, potya (bizalmas)

eltolódik

ige
 • elmozdul, elcsúszik
 • elhalasztódik, kitolódik

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel