forró szinonimái

melléknév
 • zubogó, forrásban levő, lobogó, fövő, párolgó, gőzölgő, heveteges (régies)
 • tüzes, izzó, égető, meleg, áthevült
 • kánikulai, trópusi, tropikus (szaknyelvi), délszaki, egzotikus, tűző, tikkasztó
 • heves, lángoló, bensőséges, áhítatos, indulatos, lobbanékony, vehemens, rajongó, lázban égő, parázs, odaadó, temperamentumos, eszeveszett, őrült
 • (tájnyelvi): lázas, belázasodott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyszálbélű

melléknév
 • (tájnyelvi): kis étkű, sovány, keszeg (bizalmas), gebe, nyápic, nyeszlett, vékonydongájú, bőregér (szleng), csontkollekció, hámozott giliszta (szleng, tréfás), kákabélű (tájnyelvi)

fenomenális

melléknév
 • kitűnő, nagyszerű, kiváló, príma, pompás, felséges, óriási, fantasztikus, szenzációs (bizalmas), kolosszális (bizalmas), isteni (bizalmas)
 • bámulatos, csodálatos, tüneményes, káprázatos, mesés, lenyűgöző
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a forró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

figyelmeztet

ige
 • felhívja a figyelmet, figyelmébe ajánl, avizál (régies), felszólít, felhív
 • int, óva int, megint, pisszent (tájnyelvi)
 • megszid, megdorgál, megfedd, rászól, megró, rendre int, rendreutasít, megleckéztet
 • eszébe juttat, emlékeztet, emlékezetébe idéz, utal

fakó

melléknév
 • fénytelen, színtelen, színehagyott, elfakult, tompa, matt, halvány, napszítta, szürke, seszínű, hóka (tájnyelvi), kese (tájnyelvi), barna (régies), seprőszínű (régies), zsufa (tájnyelvi), savószín (tájnyelvi), vakszínű (tájnyelvi)
 • halovány, vértelen, vérszegény, sápadt, holtsápadt, falfehér, krétafehér, vérszegény
 • (régies): zavaros, vörhenyes
 • hamuszínű
 • kopott, viseltes, nyűtt, toprongyos, agyonmosott, szegényes
 • (tájnyelvi): vasalatlan
 • (hang): gyenge, homályos, fátyolos, elhaló, bágyadt

esszencia

főnév
 • lényeg, kvintesszencia (választékos), veleje, magva

előmozdít

ige
 • elősegít, hozzásegít, hozzájárul, előrevisz, előrelendít, ösztönöz, nógat, noszogat, szorgalmaz, tolja a szekerét, hajt, egyenget, pártol, pártfogol, gyámolít, ajánl, segít, segédkezik, segítségére van, hasznára van (valakinek), támogat, patronál

fojt

ige
 • fojtogat, fullaszt, szorít, megöl, nyuvaszt (tájnyelvi)
 • tömít, szigetel, elzár, eltöm
 • (magába fojt): visszatart, lenyel (bizalmas), elhallgat, eltitkol, elrejt, magába temet

gomolyog

ige
 • kavarog, hömpölyög, kóvályog, gombolyog (tájnyelvi)

olvasgat

ige
 • nézeget, böngész, lapozgat, keresztülfut, forgat
 • (tájnyelvi): számolgat, számlálgat

egyezség

főnév
 • egyezmény, megegyezés, megállapodás, szerződés, szövetség, szövetkezés, kötés (régies), üzlet, alku, kiegyezés, engedmény, egyetértés, kötelezettségvállalás, jóváhagyás, lekötelezés, frigy, társulás, koalíció, blokk, unió, liga, paktum (régies), konszenzus (szaknyelvi), traktátum (régies), kompromisszum, konvenció (szaknyelvi)

ebédlő

főnév
 • étterem, étkezde, refektórium (régies), étkező, étkezőszoba, étszoba (régies), ebédlőterem
 • (bizalmas): ebédlőbútor

avégett

határozószó
 • azért, avégből, avégre, abból a célból, azzal a céllal, amiatt

elborzad

ige
 • megborzad, elszörnyed, eliszonyodik, elretten, égnek áll a haja, égnek mered a haja

grúz

melléknév, főnév
 • georgiai

haláleset

főnév
 • halálozás, gyászeset (választékos), elhunyta (valakinek), kimúlás, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása

kandeláber

főnév
 • fáklyatartó, gyertyatartó, lámpatartó
 • lámpaoszlop, állólámpa (régies)

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

foszlik

ige
 • kopik, szakadozik, szétmegy, elvásik, elmállik, elrongyolódik, kirojtosodik, feslik, hámlik, vásik, foszladozik, málladozik, koszlik (tájnyelvi), koszol (tájnyelvi), fejlik (tájnyelvi)
 • semmivé válik, ködbe vész, szétoszlik

feszeng

ige
 • feszélyezi magát, zsenírozza magát (bizalmas), szorong, feszeleg (tájnyelvi), peckélődik (tájnyelvi), zsénben van (bizalmas), zavarban van, fészkelődik Sz: egyik lábáról a másikra áll; parázson áll

gárdista

főnév
 • (régies): testőr

hozzátöröl, hozzátör

ige
 • odatöröl, hozzáken, odaken, hozzámázol, odamázol
 • megtöröl, beletöröl

freskó

főnév
 • falfestmény, mennyezetfestmény

fatörzs

főnév
 • törzs, törzsök (régies), suháng (tájnyelvi), geszt (régies), sudár (szaknyelvi)
 • tönk, fatönk, fatuskó, tuskó, farönk, rönk, tőke, csutok (tájnyelvi), csutkó (tájnyelvi), fatönköly (tájnyelvi), rönköly (tájnyelvi)

gépolaj

főnév
 • kenőolaj (szaknyelvi), kenőanyag, kenőzsír, gépzsír, motorolaj, gépkenőcs, olaj

huppan

ige
 • esik, zuhan, letottyan, pottyan, puffan, suppan, zöttyen