olvasgat szinonimái

ige
 • nézeget, böngész, lapozgat, keresztülfut, forgat
 • (tájnyelvi): számolgat, számlálgat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

unszolás

főnév
 • kérés, biztatás, buzdítás, rábeszélés, sürgetés, doszolás (régies), késztetés, sarkallás, nógatás, noszogatás, kapacitálás, ösztönzés

fals

melléknév
 • hamis, fülsértő
 • hamisított, átdolgozott, téves, rossz, helytelen, fonák, visszás, hibás, elhibázott, ál, talmi, valótlan, alaptalan, kitalált, koholt, hazug, költött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasgat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomorog

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

mesebeszéd

főnév
 • (bizalmas): koholmány, híresztelés, mendemonda, szófia beszéd (régies), dajkamese, halandzsa (bizalmas), szódara (tájnyelvi), mese habbal (bizalmas), mese mese, meskete, smonca (szleng), lárifári, szóbeszéd, mellébeszélés Sz: hol volt, hol nem volt-féle beszéd; királyfia Kis Miklós beszéde

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik

odatesz

ige
 • rátesz, feltesz, odailleszt, odahelyez, odapasszít (bizalmas), odapászít (tájnyelvi), odarak, letesz
 • (állásba): helyez (bizalmas), bevisz, beültet (bizalmas), bedug (bizalmas)(bizalmas)
 • hozzátesz, hozzáír, odaír, odabiggyeszt (bizalmas)

összekever

ige
 • összevegyít, összekavar, összehabar, összekutyul (bizalmas), összeelegyít, összezamicskál (tájnyelvi)
 • felráz
 • összedobál, felforgat, összezavar
 • összetéveszt, felcserél, elcserél, összecserél, összezavar, összekavar, összezagyvál, összekuszál, összegabalyít, konfundál (választékos)

levendula

főnév
 • (tájnyelvi): reverenda, papi ruha, leverenda (tájnyelvi)

lép2

főnév
 • madárlép, lépvessző
 • kelepce, csapda

kancellár

főnév
 • korlátnok (régies)
 • írnok (régies)
 • kormányfő, miniszterelnök

magánélet

főnév
 • intim szféra
 • magánügy

ötszáz

számnév
 • félezer

petróleum

főnév
 • világítóolaj, petrol (tájnyelvi), petró (bizalmas), nafta (régies), lámpaolaj (tájnyelvi)
 • kőolaj, nyersolaj

elnyújt

ige
 • (tésztát): kinyújt, elsodor (tájnyelvi)
 • húz-halaszt, halogat, halaszt, elhúz, elodáz, meghosszabbít

szakértő I.

melléknév
 • hozzáértő, gyakorlott, tapasztalt, jártas, kompetens (szaknyelvi), illetékes, szakavatott, szakképzett, képesített, szakismerő, műértő, hivatott, hivatásos, professzionális, profi (bizalmas)
 • ügyes
 • véleményező

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

olvaszt

ige
 • cseppfolyósít, felenged
 • egyesít, ötvöz
 • bekebelez, annektál (szaknyelvi)

nyír1

ige
 • vág, metsz, nyes, sarabol, kurtít, rövidít, stuccol (bizalmas)
 • borotvál (régies)
 • (szleng): pusztít, kaszabol, öl, irt
 • támad

öreganya

főnév
 • nagyanya, szépanya, peszeanyika (tájnyelvi), szülike (tájnyelvi)

repeszt

ige
 • hasít, széthasít, tör, pikkeszt (tájnyelvi)
 • (szleng): robog, hajt, száguld, rohan

ortológia

főnév
 • nyelvhelyesség

monogram

főnév
 • névkezdőbetűk, névelőbetű (régies), névjelzés
 • kézjegy

összeállítás

főnév
 • kombináció, elrendezés, összeszerelés, kompozíció, összeillesztés, megszerkesztés, összetétel
 • antológia
 • összeválogatás, felállás, csapat

rettentő

melléknév
 • rettenetes, borzalmas, borzasztó
 • iszonyú, szörnyű, irtózatos, förtelmes, mérhetetlen, hatalmas, roppant, óriási, horribilis
 • irtó, hallatlan