fogadószoba szinonimái

főnév
 • társalgó, szalon, fogadóterem, vizitszoba (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felmelegedik, fölmel

ige
 • felmelegszik, fölmelegszik, bemelegszik, tüzesedik, felhevül, átforrósodik, fő, forr, izzik
 • elfűlik (tájnyelvi), felenyhül (tájnyelvi)
 • átmelegszik, kimelegszik
 • megbocsát, kiengesztelődik, felenged, megenyhül

megverekedik, megver

ige
 • megküzd, megvív, megví (választékos), ölre megy (valakivel), birokra kel(valaki elől)
 • (régies): párbajozik, párbajt vív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fogadószoba szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felvetődik, fölvetőd

ige
 • felszínre kerül, felszínre bukkan, felveszi magát (tájnyelvi)
 • felmerül, szóba kerül, szóba jön, előkerül, előjön, megemlítődik

esztergályos

főnév
 • drehus (idegen), drukszer (tájnyelvi)

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

ellenvélemény

főnév
 • ellennyilatkozat, tiltakozás, ellenvetés, kifogás

ficam

főnév
 • ficamodás, kificamodás, rándulás, kimenyülés (régies), csikkanás (tájnyelvi), kimarjulás (tájnyelvi)

gárdista

főnév
 • (régies): testőr

ocsú

főnév
 • gabonahulladék, gabonarostaalj (szaknyelvi), alj (tájnyelvi), búzaalj (tájnyelvi), búzamásodja (tájnyelvi), búzaszemétje (tájnyelvi), polyva (tájnyelvi), hulladék (régies), aljadék (régies), törek

düledezik

ige
 • rogyadozik, roskadozik, roskad, dülöng, dülöngőzik (tájnyelvi), düléndez (régies), omladozik, inog, pusztul, tönkremegy, összeomlik

domborzat

főnév
 • felszín, terepszelvény, terepalakulás, relief (idegen)

átható

melléknév
 • (hang): erős, éles, hangos, fülhasogató, rikácsoló, fülsértő
 • (fájdalom): heves, intenzív, metsző, kínzó, mardosó
 • (hideg): csípős, dermesztő
 • (szag): maró, szúrós, orrfacsaró, penetráns (idegen)
 • (tekintet, pillantás): fürkésző, kutató, mély, mélyreható, szúrós

egymásrautaltság

főnév
 • kölcsönösség

gérokk

főnév
 • szalonkabát, ferencjóska (régies)

habókos

melléknév
 • hóbortos, bogaras, hangyás (szleng), szeszélyes, bolondos, mániás, különc, kelekótya, hebehurgya

jószág

főnév
 • háziállat, lábasjószág, barom, marha, pára (régies)
 • föld, földbirtok, adománybirtok, beneficium (régies), javadalom (régies), fundus (régies), domínium
 • ingatlan
 • (régies): vagyontárgy

honvédelmi

melléknév
 • katonai, védelmi, hadügyi, nemzetvédelmi

fogantyú

főnév
 • fogódzó, kapaszkodó, markolat, fogó, fül, nyél, kilincs, szár, kallantyú, akasztó, kamó (tájnyelvi), griff (régies), fogató (tájnyelvi), fogatély (tájnyelvi)

feltűnik, föltűnik

ige
 • megjelenik, előtűnik, felbukkan, berobban, előbukkan, megmutatkozik, feltetszik (tájnyelvi), felcsillan, felvillan, felködlik, feldereng, felrémlik, felötlik, felmerül, felsejlik, feltünedezik, felmutatja magát (tájnyelvi), feltünölődik (tájnyelvi)
 • szembeötlik, szembetűnik, a szemébe ötlik (valakinek), szembeszökik, szemet szúr Sz: magára vonja a figyelmet; feltűnést kelt; reflektorfénybe kerül; a figyelem középpontjába kerül
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik, mutatkozik, érződik

fura

melléknév
 • furcsa, különös, meglepő, szokatlan, rendellenes, különc, különcködő, sajátos, sajátságos
 • nevetséges, komikus, bohókás, hóbortos, mókás, bolondos
 • groteszk, bizarr
 • (régies): fürge

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás

folyton

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

expressz III.

határozószó
 • késedelem nélkül, haladéktalanul, sürgősen, azonnal, gyorsan, sebtében

fürj

főnév
 • pitypalatty

homorú

melléknév
 • gödrös, völgyes, öblös, kivájt, konkáv (szaknyelvi)(szaknyelvi)