folyton szinonimái

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ívelt

melléknév
 • íves, hajlított, hajlott, görbe, görbített
 • boltíves, boltozatos, bolthajtásos

torokgyík

főnév
 • diftéria (szaknyelvi), difteritisz (szaknyelvi), torokbaj (tájnyelvi), gusa (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a folyton szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fertelmes, förtelmes

melléknév
 • utálatos, undorító, undok, gyalázatos, rút, iszonyú, iszonyatos, irtóztató, visszataszító, ocsmány, csömörletes (régies)
 • (régies): buja, parázna

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

esetenként

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

előadás

főnév
 • ismertetés, beszéd, felolvasás, expozé (szaknyelvi), kifejtés, fejtegetés, beszámoló, referátum (szaknyelvi), prelekció (régies), kommentár, előterjesztés
 • tanóra
 • rendezvény, műsor, hangverseny, bemutató

fogadószoba

főnév
 • társalgó, szalon, fogadóterem, vizitszoba (régies)

gerinctelen

melléknév
 • gyenge jellemű, befolyásolható, megalkuvó, puha gerincű, csúszó-mászó, jellemtelen, elvtelen, szolgalelkű, köpönyegforgató, puhány, állhatatlan, hitvány, kóciporos (tájnyelvi) Sz: úgy táncol, ahogy fütyülnek; úgy fordul, ahogy a szél fúj; minden nyeregbe illik a segge (durva)

oktatás

főnév
 • képzés, nevelés, tanítás, kiképzés
 • útmutatás, kiművelés
 • idomítás, ügyesítés

egyből

határozószó
 • rögtön, elsőre, helyből (bizalmas), hirtelen, váratlanul, nyomban, tüstént, legott (régies), azonnal, egyszerre, kapásból, rögtönözve, egy lélegzetre, egy szuszra, kapsiból (szleng), csípőből (szleng), stante pede (idegen), per mops (idegen), élből (szleng)

dugdos

ige
 • rejt, bújtat, takargat, rejteget, eldug, elpalástol, dugdoz (tájnyelvi), duggat (tájnyelvi), dugicsál (tájnyelvi)

áttörés

főnév
 • változás, fejlődés, előrelépés
 • passzírozás, átnyomkodás

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)

gömbkaktusz

főnév
 • tengerisün-kaktusz

hajmeresztő

melléknév
 • rémületes, hátborzongató, borzalmas, borzasztó, megrázó, vérfagyasztó, hallatlan, hihetetlen, szörnyű, irtózatos, félelmetes, rettenetes, rémes, megdöbbentő, elképesztő, ijesztő, iszonyatos

kaki

főnév
 • (bizalmas): kaka (bizalmas), bélsár, széklet, ürülék, nagydolog (bizalmas), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), szar (durva), trutyi (szleng)

hőség

főnév
 • forróság, meleg, kánikula, hőhullám, hévség (régies)

fonódik

ige
 • tekeredik, rácsavarodik, kuszálódik, összetekeredik, felcsavarodik, összeszövődik, illeszkedik
 • átölel, kulcsolódik, összesimul
 • szövődik, alakul

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

fűtőanyag

főnév
 • tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag, fűtő (tájnyelvi)
 • üzemanyag
 • (szaknyelvi): táplálék

horgonyoz

ige
 • áll, kiköt, vesztegel

földi I.

melléknév
 • földlakó, evilági, terresztrikus (szaknyelvi), földünkhöz tartozó(idegen)
 • alacsony (növény), kúszó, földben termő
 • tapasztalható, átélhető, elérhető, reális
 • prózai, anyagias, fizikai, banális, köznapi, közönséges, földhözragadt
 • mulandó (élet), világi

falfestmény

főnév
 • freskó, falkép, mennyezetfestmény

gazdaság

főnév
 • birtok, földbirtok, major (régies), majorság, tanya, farm, udvarház (régies)
 • termelés, gazdálkodás
 • ökonómia (szaknyelvi), gazdasági élet, gazdasági rend

hőemelkedés

főnév
 • láz