ficam szinonimái

főnév
 • ficamodás, kificamodás, rándulás, kimenyülés (régies), csikkanás (tájnyelvi), kimarjulás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tisztesség

főnév
 • megbecsülés, tisztelet, korrektség, becsület, megtiszteltetés, dekórum (régies)
 • becsületesség, feddhetetlenség, integritás (idegen), erkölcsösség, erény, erényesség
 • illendőség, illem, illemtudás, tisztességtudás, móres (bizalmas)

nyomor

főnév
 • ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szegénység, koldusszegénység, éhínség, nincstelenség, mizéria (bizalmas), nyomorúság, kín, sínylődés, tengődés, sanyarúság, ágrólszakadtság, baj, éhezés
 • nyomorgás, nyomorhelyzet, tömegnyomor, pauperizmus (idegen)
 • csapás, megpróbáltatás, szorultság Sz: Kun László szekere
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ficam szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felsülés, fölsülés

főnév
 • kudarc, szégyen, megszégyenülés, csalódás, bukás, balsiker, vereség, blama (idegen), blamázs, baklövés, baki (bizalmas), leégés (bizalmas), csőd, fiaskó, égés (szleng), szívás (szleng), lebőgés (szleng)

érvénytelenít

ige
 • hatálytalanít, annullál (szaknyelvi), megsemmisít, eltöröl, nullifikál (idegen), invalidál (régies), sztornóz, sztorníroz, áthúz, töröl, visszavon, felbont, fölmond, megszüntet(idegen)

epilógus

főnév
 • utószó, zárszó, utóirat, utójáték, végszó, utóhang, befejezés, záróbeszéd

elkap

ige
 • megfog, megragad, megkaparint
 • elfog, letartóztat, tetten ér, foglyul ejt, lefülel (bizalmas), lestoppol (bizalmas), kabdovál (szleng), begyűjt (szleng), nyakon csíp (bizalmas), elcsíp, fülön csíp
 • elránt, elhúz, elvesz
 • magával ragad, elsodor
 • lecsap (valakire), elcsíp
 • (betegséget): bekap, beszerez, összeszed

fényár

főnév
 • fényözön, fénytenger

fülbemászó II.

főnév
 • fülbogár (régies)

nyombél

főnév
 • patkóbél, duodenum (szaknyelvi)

döntő

melléknév
 • fontos, jelentős, fő, perdöntő, meghatározó, kulcsfontosságú, súlyos, megsemmisítő, elhatározó, sarkalatos, életbe vágó, központi, decizív (idegen), kritikus, válságos, releváns (szaknyelvi), determináns (idegen), kardinális, sorsdöntő
 • ragyogó, óriási
 • nagyon nagy, fölényes
 • felborító

dinamika

főnév
 • erőtan, mozgástan (régies)
 • dinamizmus, mozgékonyság, ütőerő, lendület, elán, hév

ásványtan

főnév
 • kőzettan, mineralógia

egybehangol

ige
 • összehangol, összeegyeztet, összeigazít, egységesít, uniformizál, egyeztet, szabályoz, egyberendez, kiegyenlít, kibékít, harmonizál, hozzáidomít, hozzáilleszt, hozzáigazít

garzonlakás

főnév
 • garzon, legénylakás, kis lakás

gyóntat

ige
 • meghallgat
 • faggat, vizsgál, vallat

jelentéstan

főnév
 • szemantika (szaknyelvi), szemasziológia (szaknyelvi), szemiotika (szaknyelvi)

hivatásos I.

melléknév
 • professzionális, profi (bizalmas), céhbeli, szakmabeli, hivatásszerű, foglalkozásszerű, szakszerű, gyakorlott, tapasztalt, hozzáértő, beavatott, mesteri, szakképzett, képzett
 • elsőrendű, elsőrangú, kiemelkedő, jelentős, kimagasló, rendkívüli

figyelmetlen

melléknév
 • vigyázatlan, elővigyázatlan, gondatlan, szétszórt, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, elszóródott eszű (régies), sükebóka (tájnyelvi)
 • tapintatlan, udvariatlan, indiszkrét, figyeletlen (régies)

félremagyaráz

ige
 • elferdít, kiforgat, kifordít, megmásít, rosszra vél, eltorzít, meghamisít, értelméből kiforgat, tévesen értelmez, elcsavar, kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), kiforgat a valójából

földbirtokos

főnév
 • földesúr, hűbérúr, nagybirtokos, nábob, úri birtokos, középbirtokos, kisbirtokos, uraság (régies), mezőgazda (régies), gazdálkodó

hímnem

főnév
 • masculinum (idegen)(idegen)

fogadószoba

főnév
 • társalgó, szalon, fogadóterem, vizitszoba (régies)

eszközöl

ige
 • szerét ejti, kivitelez, megtesz, megejt, végrehajt, véghezvisz, megvalósít, végbevisz, elvégez, foganatosít, perfektuál (idegen), effektuál (idegen), közreműködik, közbenjár (valakiért), létrehoz

fújdogál

ige
 • lengedez, lengedezik, fúdogál (régies), fújogál (tájnyelvi), berzegelődik (tájnyelvi)

hittudomány

főnév
 • teológia (szaknyelvi), vallástan, istentudomány (régies)
 • dogmatika