feltűnik, föltűnik szinonimái

ige
 • megjelenik, előtűnik, felbukkan, berobban, előbukkan, megmutatkozik, feltetszik (tájnyelvi), felcsillan, felvillan, felködlik, feldereng, felrémlik, felötlik, felmerül, felsejlik, feltünedezik, felmutatja magát (tájnyelvi), feltünölődik (tájnyelvi)
 • szembeötlik, szembetűnik, a szemébe ötlik (valakinek), szembeszökik, szemet szúr Sz: magára vonja a figyelmet; feltűnést kelt; reflektorfénybe kerül; a figyelem középpontjába kerül
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik, mutatkozik, érződik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

körüljár

ige
 • körülkerül, megkerül, körülsétál, körülmegy, körbemegy, körbejár, körülandalog (tájnyelvi)
 • ellenőriz, szemügyre vesz
 • felvázol, kitapogat, kipuhatol, kutat, vizsgál, átgondol, végiggondol, megfontol, megvilágít, körülfundál (tájnyelvi)
 • közkézen forog, forgalomban van

lemészárol

ige
 • levág, legyilkol, lekaszabol, leöldös, kardélre hány, felkoncol, masszakrál (idegen), kiirt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feltűnik, föltűnik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félig-meddig

határozószó
 • valamennyire, annyira-amennyire, valamelyest, félig, felébe, alig-alig, mintegy, látszólag, nagyjából, felületesen, felszínesen, tűrhetően, futólag, hanyagul, rendetlenül, félbe-szerbe (tájnyelvi), feléből-harmadából (tájnyelvi), féligformán (tájnyelvi), félsehogysem (tájnyelvi), félszakosan (tájnyelvi), fennedén (tájnyelvi)

enyh

főnév
 • enyhülés, könnyebbség, balzsam, ír, menedék, oltalom
 • vigasztalás, megbékélés

elül

ige
 • átül
 • elüldögél, megül, eltanyázik (tájnyelvi)
 • elcsendesedik, lecsillapodik, enyhül, alábbhagy, csitul, elpihen (választékos), elnyugszik (választékos), abbamarad, elhallgat, (zaj) elhal, (szél) eláll

éleszt

ige
 • magához térít, fellocsol (bizalmas), életet önt (valakibe), elevenít (régies)
 • (régies): üdít, frissít, élénkít
 • szít, gerjeszt, lángra lobbant, táplál

félremagyaráz

ige
 • elferdít, kiforgat, kifordít, megmásít, rosszra vél, eltorzít, meghamisít, értelméből kiforgat, tévesen értelmez, elcsavar, kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), kiforgat a valójából

foszlány

főnév
 • darab, cafat, fecni, szelet, morzsa, töredék, csipet, rongy, ringy-rongy (régies), ringyó (durva), fosztika (tájnyelvi), fosztány (régies)

nézőközönség

főnév
 • publikum, közönség, nézők

diadalmenet

főnév
 • triumfus (régies)
 • diadalút

dalárda

főnév
 • énekkar, énekegyüttes, kórus, dalegylet, dalosegylet, dalkör (régies), dalosszövetség

apránként

határozószó
 • fokozatosan, fokonként, fokról fokra, lépésről lépésre, kevesenként, kevesével (tájnyelvi), egyenként, lassanként, apródonkint (tájnyelvi), kicsinyenként (tájnyelvi), csippel-csuppal (tájnyelvi), kicsinyként (tájnyelvi)

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

fröcsköl

ige
 • spriccel, fröcsög, fröccsent, fecskendez, permetez, locskol (tájnyelvi)

grófnő

főnév
 • kontesz, grófhölgy (régies), grófné, grófkisasszony

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

hepp

főnév
 • hóbort, rögeszme, vesszőparipa, dili, mánia, szeszély

felügyel

ige
 • vigyáz, ügyel, őrködik, felvigyáz, őriz, strázsál, csőszködik, elügyel (tájnyelvi)
 • ellenőriz, kontrollál, inspiciál (régies), szemmel tart, felülvizsgál, átnéz

felhajt, fölhajt

ige
 • felemel, fellebbent
 • feltűr, feltűz, felgyűr, megrövidít, megkurtít, felvarr, visszahajt
 • felkerget, felűz, felzavar, felterel, fölver, felhajszol (bizalmas), megszalaszt
 • előteremt, megszerez, megkeres, megkerít, előkerít, kikerít (tájnyelvi), kiugraszt, felkutat, kiszimatol, felhajhász (tájnyelvi), jár (valami után), érdeklődik, tudakozódik
 • lenyel, felhörpint, leönt (bizalmas), lehajt, lehajít, bedob, behajít, bevág, benyakal, megiszik, kiiszik, behörpöl (régies), felhöppent (régies), felkortyolgat (régies)
 • becsíp, berúg

foganatosít

ige
 • megvalósít, végrehajt, érvényesít, kivitelez, elvégez, megcsinál, létrehoz, elintéz, véghezvisz, keresztülvisz, teljesít, eszközöl, perfektuál (idegen)

heccel

ige
 • bosszant, ingerel, ugrat, cukkol, frocliz, hergel, húz, szurkapiszkál, cikiz
 • felloval, bujtogat, uszít

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

erdőgazdaság

főnév
 • erdészet, erdőgazdálkodás, erdőművelés, fakitermelés, erdőkitermelés

folyomány

főnév
 • következmény, eredmény, konzekvencia (szaknyelvi), konklúzió, tanulság, fejlemény, gyümölcse (valaminek), hatás, foganat, kihatás, okozat, kimenet, rezultátum (régies)

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)