egymásrautaltság szinonimái

főnév
 • kölcsönösség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

képkeret

főnév
 • ráma, keret

ügyészség

főnév
 • prokuratúra (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egymásrautaltság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

drótakadály

főnév
 • drótsövény
 • spanyollovag (régies), spanyollovas (régies), spanyolsorompó (régies)

csaknem

határozószó
 • majdnem, jóformán, szinte, megközelítőleg, hozzávetőleg, körülbelül, kábé (bizalmas), úgyszólván, gyakorlatilag, mintegy, többé-kevésbé, közel, már-már, hajszál híján, kis híja, hogy, kis híján, kevés híja, hogy, kevés híján, majdhogynem, csakhogy nem, majd (tájnyelvi), cirka (bizalmas), usque (idegen), kvázi (bizalmas)

centrifuga

főnév
 • facsarógép
 • pörgettyű, pörgetőgép

betegszállító

főnév
 • mentőautó, mentő (bizalmas), beteghordó

egybehangol

ige
 • összehangol, összeegyeztet, összeigazít, egységesít, uniformizál, egyeztet, szabályoz, egyberendez, kiegyenlít, kibékít, harmonizál, hozzáidomít, hozzáilleszt, hozzáigazít

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

liberalizmus

főnév
 • szabadelvűség, szabadgondolkodás
 • engedékenység, elnézés, türelem, tolerancia
 • (régies): nagyvonalúság, bőkezűség

autóút

főnév
 • gépkocsiút, műút (régies), autópálya, autósztráda

áthurcolkodik

ige
 • átköltözik, áttelepül, áttelepszik, átrakodik, átpakol

ellenvet

ige
 • kifogásol, ellenszegül, szembeszáll, ellenkezik, protestál (régies), replikázik, óv

elvégre

határozószó
 • utóvégre, utóvégre is, végre is, végül is, végtére, végtére is, végeredményben, legvégre (régies), lényegében, hiszen, hát, éppen, tulajdonképpen, voltaképpen
 • (régies): végül, végezetül

fürdő

főnév
 • víz, mosdóvíz, csurka (tájnyelvi)
 • gyógyvíz
 • borvíz (tájnyelvi)
 • fürdés, mosdás
 • csurika (tájnyelvi), bája (tájnyelvi)
 • uszoda, strand
 • fürdőhely, gyógyhely, szanatórium
 • fürdőszoba, fürdőhelyiség, mosdó
 • (szaknyelvi): áztató

felhevül, fölhevül

ige
 • felmelegszik, felmelegedik, bemelegszik, felforr, átforrósodik, kimelegszik, melege lesz
 • izgalomba jön, fellelkesedik, fellelkesül, tűzbe jön, nekitüzesedik, felindul, felbuzdul, felpezsdül, felfortyan, felduzmad (tájnyelvi)

egyre-másra

határozószó
 • egymás után, gyors egymásutánban, folytonosan, minduntalan, nyakra-főre, lépten-nyomon, derűre-borúra, derülte-borulta (tájnyelvi)

dörgés

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

életrajz

főnév
 • élettörténet, biográfia (szaknyelvi), életregény (szaknyelvi), életírás (régies), életleírás (régies), memoár (választékos), emlékirat (választékos), curriculum vitae (választékos)
 • önéletrajz, önéletírás, autobiográfia, napló

felelőtlenség

főnév
 • lelkiismeretlenség, gondatlanság, könnyelműség, hanyagság, megbízhatatlanság
 • szertelenség, zabolátlanság, megfontolatlanság

elaborátum

főnév
 • tervezet, javaslat, feljegyzés, előterjesztés, felterjesztés, jegyzék, memorandum (szaknyelvi)

csatázik

ige
 • harcol, küzd, hadakozik, háborúskodik, viaskodik, tusakodik, vív (választékos), ví (régies), verekszik, hadázik (régies)
 • versenyez

elhamarkodott

melléknév
 • elsietett, elkapkodott, elhirtelenkedett, meggondolatlan, hirtelen, kiforratlan, megfontolatlan, felelőtlen, gondatlan, vigyázatlan (régies), könnyelmű, nemtörődöm, hevenyészett, éretlen, korai, időszerűtlen, szeleburdi, hebehurgya, slendrián

felháborodik, fölháb

ige
 • méltatlankodik, megütközik, elszörnyed, fennakad, felbosszankodik, megharagszik, haragra gerjed, feldühödik, felhördül, felfortyan, felzúdul, felhorkan, feltámad (tájnyelvi), megbotránkozik, indignálódik (régies), fellát (tájnyelvi)