flekken szinonimái

főnév
 • rostonsült
 • cigánypecsenye, rablóhús

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a flekken szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felülkerekedik, fölü

ige
 • legyűr, legyőz, lebír, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, győzelmet arat, diadalt arat, diadalt ül, leküzd, erőt vesz (valamin), felülhéjal (tájnyelvi)

eszményi

melléknév
 • ideális, tökéletes, mintaszerű, fenséges, ábrándszerű, gyönyörű, magasztos, páratlan, példás, hasonlíthatatlan, utolérhetetlen, optimális
 • plátói, elérhetetlen, légies, éteri

érettségi

főnév
 • érettségi vizsga, matúra (régies)

ellenőrzés

főnév
 • felülvizsgálat, kontroll, szemrevételezés, áttanulmányozás, egybevetés, szemle, mustra (régies), revízió, cenzúra, rovancsolás, hitelesítés, meózás
 • igazoltatás, razzia, átfésülés

feszül

ige
 • húzódik, megmerevül, duzzad (vitorla)
 • rásimul (valamire)
 • (valaminek): dől, támaszkodik
 • nekifog, nekilát, nekigyürkőzik

gálya

főnév
 • evezős hajó, hajó
 • gályarabság, rabság, kényszermunka, fogság, rabiga (választékos), rabszolgasors
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot, gürcölés

ó2

indulatszó
 • óh!, oh!, ah!, aj!, jaj!, jé!, á!, ejnye!

durranólég

főnév
 • sújtólég, bányalég

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

átfúr

ige
 • keresztülfúr, kifúr, kilukaszt, átlyukaszt, perforál
 • átdöf, átszúr, átszegez

egyidejű

melléknév
 • együttes, párhuzamos, egybeeső, szimultán, szinkrón (idegen), paralel (idegen), izokrón (idegen), egykorú, kortárs, korabeli

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

gyümölcstermelés

főnév
 • gyümölcstermesztés, gyümölcskertészet

jólelkű

melléknév
 • jóságos, jószívű, jóindulatú, jóakaratú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), emberszerető, emberséges, humánus, segítő, önzetlen, nemes szívű, melegszívű, altruista (választékos)
 • megértő, együtt érző, részvétteljes, szolidáris
 • jótékony, adakozó, bőkezű

homorít

ige
 • öblöz, völgyel (szaknyelvi)
 • meghajlít, begörbít, ívbe feszít (testet)
 • (szleng): bizonyít, erőlködik

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

féltékeny

melléknév
 • szerelemféltő, féltékonyos (tájnyelvi)

fúj

ige
 • liheg, fújtat, szuszog
 • lehel, hujákol (tájnyelvi)
 • játszik, megszólaltat
 • énekel, dalol
 • mérgelődik, dohog, döhög (régies), neheztel, haragszik
 • áramlik, lengedez, zúg, búg, süvít

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

folyamatos

melléknév
 • folytonos, összefüggő, megállás nélküli, állandó, szakadatlan, szüntelen, tartós, folyó, permanens, megszakítatlan, sorozatos, szünet nélküli, nonstop

evőkanál

főnév
 • kanál, leveseskanál, nagykanál

fülhallgató

főnév
 • fejhallgató
 • telefonkagyló

holtsúly

főnév
 • holtteher, ballaszt, fenéksúly