feltápászkodik, fölt szinonimái

ige
 • felkel, felkászálódik (bizalmas), felcsámpászkodik (régies), felkászmárog (tájnyelvi), felkecmerkedik (tájnyelvi), lábra kel (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

meddő I.

melléknév
 • terméketlen, steril, csíramentes, magzattalan, magtalan, gyümölcstelen, virágtalan, paszkonca (tájnyelvi), gyermektelen, kiszáradt
 • hasztalan, haszontalan, hiábavaló, eredménytelen, improduktív, hatástalan, fölösleges, sziszifuszi, sikertelen, kárba veszett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feltápászkodik, fölt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felhasad, fölhasad

ige
 • felreped, felszakad, felnyílik, felválik, felbomlik

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

eltorzít

ige
 • deformál, elnyomorít, elcsúfít, elrútít (választékos), eléktelenít, defigurál (régies)
 • elfordít, kifacsar, kiforgat, félremagyaráz, meghamisít

elemózsia

főnév
 • útravaló, úti élelem, ennivaló, élelem, táplálék, étel, eleség, eledel, harapnivaló, kaja (bizalmas), koszt (bizalmas)

felperzsel, fölperzs

ige
 • feléget, feltüzel (valamit), felgyújt, lángba borít, földig éget, porig éget, elhamvaszt, elpusztít
 • kiszárít, elfonnyaszt, kiéget, kiszikkaszt

forgószél

főnév
 • ciklon, tornádó, orkán, hurrikán (szaknyelvi), tájfun, tromba (szaknyelvi), burana (szaknyelvi), szélörvény, széltölcsér, örvény (régies), boszorkányszél (régies)

névérték

főnév
 • paritás (szaknyelvi), pari (bizalmas)

derűs

melléknév
 • derült, felhőtlen, tiszta, napsugaras, napfényes, napos, napsütéses, verőfényes, ragyogó, sugárzó
 • kedélyes, optimista, gondtalan, derűlátó, elégedett, hangulatos, békés, joviális (régies), nyájas, vidám, jókedvű, jókedélyű, víg, élénk, pajzán, bizakodó, lágy (hang), felvidító, felpezsdítő, csillogó (szem), ragyogó (arc), megelégedett, boldog, idillikus, idilli, zavartalan, meghitt, barátságos, nyílt, szívderítő, szívvidító, tréfás, mókás, vicces, komikus, muris (bizalmas), rózsás (kedv, hangulat)

csüggedés

főnév
 • reményvesztés, reménytelenség, kétségbeesés, lankadás, lemondás, levertség, letörtség, lehangoltság, szomorúság, bánat, mélabú, búskomorság, melankólia, depresszió, deprimáltság, letargia

anyó, anyóka

főnév
 • öregasszony, öreganyó, vénasszony, néni, nénike, mámi, nyanya (szleng), nyanyó (tájnyelvi), banyóka (tájnyelvi), szüle (tájnyelvi), manó (tájnyelvi)

döbbenetes

melléknév
 • megdöbbentő, megrendítő, elképesztő

főzőkanál

főnév
 • fakanál, kanál

gőte

főnév
 • tűzgyík (régies), víziborjú (tájnyelvi)

ismeretes

melléknév
 • ismert, tudott, tudvalevő, közismert, emlékezetes, nevezetes, híres, köztudomású

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

féltékeny

melléknév
 • szerelemféltő, féltékonyos (tájnyelvi)

felfordít, fölfordít

ige
 • felbillent, feldönt, felborít, felhajt, fellök, felforgat, fejére állít
 • megzavar, meghiúsít, keresztülhúz, bomlaszt, aláaknáz, összezilál, tönkretesz

flóra

főnév
 • növényvilág

házikó

főnév
 • házacska, kis ház, lak (régies), kunyhó, vityilló, kulipintyó (bizalmas), házicskó (tájnyelvi), kalyiba, bódé (pejoratív), viskó, bodega (pejoratív), putri, házka (tájnyelvi), kásze (tájnyelvi), gurgyal (régies)

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

erdeifenyő

főnév
 • keményfenyő, németfenyő

fóka

főnév
 • tengerikutya (régies)
 • (szleng): felmosórongy

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat