egyforma szinonimái

melléknév
 • azonos, ugyanolyan, egyenlő, egyöntetű, egybehangzó, egyazon, egyféle, egyező, megegyező, egybevágó, egal, ekvivalens, uniformis, egykutya, egyarányos (régies), egyded (régies), egyrendű (régies), egyarántos (tájnyelvi), egyfajtú (tájnyelvi), egyhagyási (tájnyelvi), egykorás (tájnyelvi), egymódú (tájnyelvi) Sz: az egyik részeg, a másik tántorog; az egyik ördög, a másik gonosz lélek; egy korpán híznak; egy pórázon futnak; egy ágyban hálnak; egy nyomban járnak; egy húron pendülnek; egy bordában szőtték őket; egyfelé kavarják a kását; egyik gubás, másik subás; egyik kutya, másik eb; egyik dolmányszűr, másik szűrdolmány; egyik bakot fej, másik a rocskát tartja; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; egyik kapzsi, másik habzsi; egyik kökény, másik galagonya; egymásnak kezet adhatnak; kezet foghatnak; olyanok, mint a nyúlszar
 • egyenletes, változatlan, egyhangú, unalmas, sablonos, sztereotip (idegen), monoton, látlagos (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nőstény

főnév
 • anyaállat
 • (durva): nő, asszony, feleség, szerető

címzett

melléknév, főnév
 • adresszátus (idegen), nevezett, szólított, megszólított, vevő (szaknyelvi)(szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyforma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dörzsölődik

ige
 • súrlódik, horzsolódik, csiszolódik

cukrász

főnév
 • csemegekészítő, csemegeárus, cukorműves (régies), konditor (régies)

cégtulajdonos

főnév
 • főnök, tulaj (szleng), góré (szleng), séf (szleng)

beszól

ige
 • beköszön, benéz, bekukkant, betér, beugrik
 • (szleng): közbekiabál, bekiált, belepofázik (durva), beledumál (szleng), beleböfög (durva), belevakerál (szleng)

egészség

főnév
 • épség, jóllét, életerő, kondíció, fittség

elígérkezik

ige
 • leköti magát, elkötelezi magát, elszegődik, megígér

leveses

melléknév
 • lédús, leves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)(tájnyelvi)

átvitt

melléknév
 • (jelentés): képes, képletes, metaforikus

átforrósodik

ige
 • áttüzesedik, áthevül, átmelegszik, felmelegedik, átmelegedik, átizzik, átfűlik (régies)

barát1

főnév
 • jóbarát, cimbora, társ, szövetséges, pajtás, kenyeres pajtás (tájnyelvi), pajti (bizalmas), cimbi (bizalmas), bajtárs (régies), kenyeres (régies), puszipajtás (pejoratív), drusza (tájnyelvi), kebelbarát, bratyi (bizalmas), atyafi (tájnyelvi), koma (tájnyelvi), amigó (szleng), haver (szleng)
 • szerető, partner, pár, kedves, szerelmes, élettárs, társ, vőlegény, udvarló, lovag (bizalmas), gavallér (régies), hódoló (régies), tisztelő, imádó (régies), fiúja (valakinek), sráca (valakinek) (szleng), hapsija (valakinek) (szleng)

ellenjelölt

főnév
 • vetélytárs, ellenfél

elül

ige
 • átül
 • elüldögél, megül, eltanyázik (tájnyelvi)
 • elcsendesedik, lecsillapodik, enyhül, alábbhagy, csitul, elpihen (választékos), elnyugszik (választékos), abbamarad, elhallgat, (zaj) elhal, (szél) eláll

függeszt

ige
 • akaszt, aggat, felakaszt, felköt, fellógat, csemmeszt (tájnyelvi), biggyeszt
 • kapcsol, told, hozzáfűz, kiegészít

felfüggeszt, fölfügg

ige
 • felakaszt, felköt, fellógat, feltágít, ráakaszt, feltesz, felcsatol, biggyeszt, bigyerít (régies)
 • szüneteltet, elnapol, elhalaszt, késleltet, elodáz, megszakít
 • hatálytalanít, eltöröl, megszüntet, érvénytelenné tesz
 • felment, szuszpendál (idegen)
 • felmond, kirúg (bizalmas), elbocsát

egyidejű

melléknév
 • együttes, párhuzamos, egybeeső, szimultán, szinkrón (idegen), paralel (idegen), izokrón (idegen), egykorú, kortárs, korabeli

döbbenetes

melléknév
 • megdöbbentő, megrendítő, elképesztő

eleség

főnév
 • takarmány, abrak, eledel, szüleség (régies), etetnivaló (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): élelem, étel, ennivaló, táplálék, harapnivaló, elemózsia, koszt (bizalmas), kaja (szleng)

feldönt, földönt

ige
 • eldönt, felborít, fellök, felfordít, felbillent, feltaszít, lábáról leüt, felöklel, eldűt (tájnyelvi)
 • (durva): lefektet, teherbe ejt, felcsinál (durva), feldűt (tájnyelvi)
 • meghiúsít, összezavar, összekuszál

éjszakáz, éjszakázik

ige
 • éjjelez, virraszt, baglyoskodik (tájnyelvi), fenn van, bertáfol (tájnyelvi), éjész (tájnyelvi), lámpázik (tájnyelvi), kimarad, kimaradozik, kicsapong, mulat, lumpol (bizalmas), tivornyázik, dorbézol, murizik (bizalmas), dőzsöl, züllik, dáridózik, korhelykedik, baktol (tájnyelvi)
 • (valahol): meghál, alszik, megszáll

csapódik

ige
 • ütődik, verődik, vágódik, ütközik, felütközik (szaknyelvi), hánykolódik, csappan (tájnyelvi), csapkolódik (tájnyelvi)
 • (folyadék): fröccsen, loccsan, löttyen
 • (ajtó): bevágódik, csukódik, záródik, zárul
 • (valakihez, valamihez): csatlakozik, szegődik, társul, pártol

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

felfogás, fölfogás

főnév
 • felnyalábolás, felölelés, felvevés, felemelés
 • észrevevés, észlelés, megértés, felismerés, appercepció (idegen)
 • felfogóképesség, fogékonyság, ész, értelem, elme, intellektus
 • nézet, világnézet, vélemény, vélekedés, elgondolás, interpretáció, nézetrendszer, felfogásmód, koncepció, nézőpont, szempont, álláspont, ítélet, ízlés