egyenlősdi szinonimái

főnév
 • egalitarizmus (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)

ésszerű

melléknév
 • logikus, célszerű, racionális, okszerű (választékos), következetes, indokolt, helyénvaló, praktikus, átgondolt, megfontolt, eszélyes (régies), értelmes, eszes, bölcs, helyes, józan, okos, alapos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyenlősdi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dödölle

főnév
 • (tájnyelvi): galuska, gombóc
 • (tájnyelvi): derelye, barátfüle

ciszterna

főnév
 • víztároló, vízgyűjtő, gyűjtőmedence, vízmedence, víztározó, esővízgyűjtő, tartály, víztartály
 • gyűjtőér (szaknyelvi)

bütyök

főnév
 • csomó, dudor, dudorodás, kidudorodás, csomósodás, kinövés, göcs, bog (tájnyelvi), görcs, göcsört (tájnyelvi), bőrkeményedés, tyúkszem, kamó (tájnyelvi), bücök (tájnyelvi), buckó (tájnyelvi)
 • (szleng): vakarcs, tökmag, mitugrász, porbafingó (durva), seggdugó (durva), seggdugacs (durva), kettéfűrészelt óriás (tréfás), töpörtyű (bizalmas), harmatverő (tréfás)

beszagol

ige
 • beleszagol, beleszimatol, beszaglász
 • benéz, bemegy, betér, beugrik, beszalad

édes

melléknév
 • édesített, cukrozott, cukros, mézédes, mézes, édeskés, édeses Sz: édes, mint a cseppentett méz
 • élvezetes, kellemes, bódító, kábító, mámorító, részegítő, andalító, édesded
 • kedves, kedvelt, szeretett, drága, aranyos, bájos, nyájas, szeretni való, egyetlen
 • vér szerinti

elhelyezkedés

főnév
 • helyzet, fekvés, beosztás, körülmény, konfiguráció (szaknyelvi), testtartás, póz, testhelyzet
 • állás, munka, hivatal, munkavállalás

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

áttekinthető

melléknév
 • átlátható, világos, rendezett, tiszta, egyszerű, logikus, érthető, egyértelmű

átázik

ige
 • átitatódik, átnedvesedik, megázik, elázik, pacallá ázik, ronggyá ázik

bandukol

ige
 • ballag, baktat, kullog, mendegél, andalog, poroszkál, lépeget, lépdel, cammog, csoszog, csángál (tájnyelvi), laftat (tájnyelvi), bukdácsol (tájnyelvi)

elkönyvel

ige
 • bejegyez, felír, iktat, beiktat, bevételez, bekönyvel
 • javára ír, tulajdonít
 • (valakit valaminek): minősít

eltol

ige
 • elmozdít, ellök, eltaszít, elnyom, félretol, elgördít
 • elhalaszt, (határidőt) kitol, elodáz, elnapol
 • (bizalmas): elhibáz, elront, elvét, elügyetlenkedik, elfuserál (bizalmas), elpuskáz (bizalmas), elpackáz (bizalmas), elszúr (bizalmas)

fuszulyka

főnév
 • bab, paszuly, faszulyka (tájnyelvi)

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)

egyezség

főnév
 • egyetértés, békesség, béke, szövetség, összetartás, összhang, harmónia, egység, barátság

dologtalan

melléknév
 • munkanélküli, tétlen, léhűtő, semmirekellő, lebzselő, henye, here, naplopó, ingyenélő, rest, tunya, lomha, munkátlan, heverő, kenyérpusztító, kenyérevő (tájnyelvi), kéficér (tájnyelvi), lezsák (tájnyelvi), lajha (régies), renyhe, lustálkodó, munkakerülő, dologkerülő, amerikázó (régies), lógós, kapa-kasza kerülő (tájnyelvi), mihaszna, semmittevő

élelem

főnév
 • ennivaló, eledel, étel, táplálék, élelmiszer, harapnivaló, étel-ital, elemózsia, étek (választékos), menázsi (régies), proviánt (régies), tápla (régies), élés (régies), élet (tájnyelvi), bokáta (tájnyelvi), koszt (bizalmas), kaja (bizalmas), papi (bizalmas), zaba (szleng), zabálnivaló (szleng)

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

egyvégtében

határozószó
 • egyfolytában, egyhuzamban, szakadatlanul, állandóan, permanensen (idegen), megszakítatlanul, megállás nélkül, egyvégben (tájnyelvi), egyhujjában (régies), egyhujára (tájnyelvi)

csalatkozik

ige
 • csalódik, kiábrándul
 • (régies): megtévelyedik

elfektet

ige
 • (iratot): félretesz, elodáz, halogat

felépítés, fölépítés

főnév
 • megépítés, létrehozás, megvalósítás, megteremtés
 • alapozás, alapítás
 • alkat, fizikum
 • szerkezet, konstrukció, kompozíció, struktúra, váz