hiszekegy szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): krédó, hitvallás, apostoli hitvallás, hitvallomás (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fáraszt

ige
 • kimerít, terhel, bágyaszt, lankaszt, megerőltet, elcsigáz, megvisel, izzaszt, tikkaszt, strapál (bizalmas), fatigál (régies)
 • nyúz, nyaggat, bosszant, háborgat, gyötör, vegzál (régies), zaklat

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hiszekegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

házisárkány

főnév
 • hárpia (pejoratív), szipirtyó (pejoratív), piszkura (régies), satrafa, banya (pejoratív), boszorkány

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

gesztenyés II.

főnév
 • gesztenyesütő, gesztenyeárus
 • gesztenyefás, gesztenyeliget, gesztenyeerdő

fest

ige
 • pingál (bizalmas), mázol, festeget, pacsmagol, ábrázol (régies)
 • színez, színt ad
 • (arcot): sminkel, kikészít, kendőz (régies), kozmetikáz, pampucol (tájnyelvi)
 • ecsetel, jellemez, ábrázol
 • látszik, mutatkozik, tűnik (valamilyennek), tetszik (valamilyennek), kinéz (valamilyennek), hatást tesz, benyomást tesz

heveskedik

ige
 • indulatoskodik, szenvedélyeskedik, felháborodik, hirtelenkedik, fellobban, haragra lobban, felfortyan (választékos), elragadtatja magát, dühbe gurul, dühöng, tüzeskedik

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

ráragaszt

ige
 • rátapaszt, hozzáragaszt, odaragaszt
 • (betegséget): megfertőz

fapapucs

főnév
 • facipő, klumpa, cókó (tájnyelvi), facsizma (tréfás)
 • gyógypapucs

evolúció

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

csapóajtó

főnév
 • lengőajtó, lappancs (tájnyelvi)

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

importál

ige
 • behoz, beszállít
 • meghonosít, elterjeszt

jelzőszám

főnév
 • (szaknyelvi): mutatószám, mérőszám, viszonyszám, index, indikátor (szaknyelvi), paraméter (szaknyelvi)

körül

névutó
 • táján, környékén
 • tájt, tájban, felé

kifúr

ige
 • átfúr, átlyukaszt, kilyukaszt, belyukaszt, lyuggat, perforál, keresztülfúr, keresztülszúr, átszúr, átdöf, keresztüldöf
 • kitúr, kiutál
 • (szleng): elbánik (valakivel), kitol (bizalmas), kiszúr (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas)

hitel

főnév
 • szavahihetőség
 • tekintély, hírnév, becsület
 • kölcsön, kredit (idegen), kontó (régies)
 • hitelezés
 • hitelesség, valódiság, érvényesség
 • valószínűség, valószerűség

hazajön

ige
 • megjön, hazatér, hazaér, hazaérkezik, hazajut, hazakerül, hazalátogat, hazalát (tájnyelvi)

husáng

főnév
 • bot, fütykös, suháng (tájnyelvi), vessző, pózna, dorong, bunkó, furkó, fustély (régies), ebrúd, karó, furkósbot, celőke (tájnyelvi)

kidülled

ige
 • kiguvad, kimered, kiül (tájnyelvi), kidióz, kicsülled (tájnyelvi), dagad
 • kidomborodik

holnap I.

határozószó
 • hamarosan, másnap, maholnap, előbb-utóbb, nemsokára

gyár

főnév
 • üzem, vállalat, telep, ipartelep, fabrika (régies)

idehaza

határozószó
 • itthon(bizalmas)

kifog

ige
 • kihalász, kihorgász, kihúz, kiemel
 • (szaknyelvi): kivéd, elkap, megfog
 • leszerszámoz
 • ráakad, hozzájut
 • kikap (bizalmas)
 • (tájnyelvi): levon, lefog
 • (bizalmas): túljár az eszén, becsap, kicsíp (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): túltesz (valakin)
 • (valaki valamin): legyőz, úrrá lesz