figyelmetlen szinonimái

melléknév
 • vigyázatlan, elővigyázatlan, gondatlan, szétszórt, szórakozott, nemtörődöm, hanyag, elszóródott eszű (régies), sükebóka (tájnyelvi)
 • tapintatlan, udvariatlan, indiszkrét, figyeletlen (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gördülékeny

melléknév
 • könnyed, sima, flott (bizalmas), folyékony, egyenletes, akadálytalan, zökkenésmentes, zökkenőmentes, fesztelen

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a figyelmetlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felszámít, fölszámít

ige
 • felszámol, felvesz (tételt), megterhel (valakit), ráterhel, számításba tesz (régies), számításba hoz (régies)

érzéketlen

melléknév
 • érzéstelen, érzéktelen (régies), zsibbadt
 • élettelen, dermedt, holt
 • apatikus, fásult, nemtörődöm, flegma (bizalmas), flegmatikus, közönyös, közömbös, rideg, taplólelkű
 • kifejezéstelen, semmitmondó, indifferens (idegen)
 • részvétlen, szívtelen, keményszívű, kérlelhetetlen, kőszívű, embertelen, szeretetlen, szenvtelen, cinikus, lelketlen, antihumánus, kíméletlen, könyörtelen, fagyos, hideg, hűvös, frigid, halvérű, fatökű (durva), egykedvű, letargikus, sztoikus, rezignált, blazírt, bénult, tompult, indolens (idegen) Sz: aludttej folyik az ereiben; érc a szíve, kőszikla a nyaka; hideg, mint a föld; jég van a hóna alatt; kő van a szíve helyén; nincs szíve; olyan hideg, mint a jégcsap; olyan hideg, mint a pápista pap; száraz, mint a tapló

építőelem

főnév
 • épületelem, panel (szaknyelvi)
 • építőkocka

elkényeztetett

melléknév
 • elkapatott, félrenevelt, agyondédelgetett, kényes, kényeskedő, nyafogó, nyafka, elpuhult, puhány, gedélt (tájnyelvi)

fényez

ige
 • fényesít, csiszol, políroz (szaknyelvi), lakkoz, lazúroz (szaknyelvi), politúroz (idegen), glancol (bizalmas)

füllent

ige
 • hazudik, félrevezet
 • lódít, tódít, kábít (tájnyelvi), gurít (szleng), fillent (tájnyelvi), fingel (tájnyelvi)
 • nagyít, nagyot mond, anzágol (bizalmas), kanyarint (tájnyelvi), jandóz (tájnyelvi), csuhaszt (tájnyelvi)

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

dörgölődzik, dörgölő

ige
 • (bizalmas): törleszkedik, hízelkedik, hízeleg, helyezkedik, sündörög (valaki körül), búj (valakit), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng), behízelgi magát, kegyeibe férkőzik (valakinek), hajt (szleng), kendőzködik (tájnyelvi)

diplomatikus

melléknév
 • tapintatos, ügyes, tárgyalóképes, tárgyalókész, sima modorú, körültekintő, meggondolt, hajlékony, rugalmas, simulékony

aszimmetrikus

melléknév
 • egyenlőtlen, aránytalan, szabálytalan, részaránytalan (régies), egyoldalú

egyéb

melléknév
 • más, másik, többi, további, másféle, másmilyen, hátralevő, távolabbi, másminemű, elütő, eltérő

gaz II.

főnév
 • gyom, dudva, gyimgyom (tájnyelvi), gizgaz, burján (tájnyelvi), durdaly (tájnyelvi), bozdut (tájnyelvi), csohét (tájnyelvi), pörje (tájnyelvi)

gyorsírás

főnév
 • sztenográfia (szaknyelvi)

jelképez

ige
 • jelöl, jelent, megtestesít, megszemélyesít, szimbolizál, ábrázol, példáz, mutat

hízeleg

ige
 • hajbókol, bókol, gazsulál (szleng), nyalizik (bizalmas), nyal (szleng), kellemkedik, udvarol, dörgölődzik, dörgölőzik, cincoskodik (tájnyelvi), júdáskodik (tájnyelvi), simánkodik (tájnyelvi), színeskedik (régies) Sz: a seggét nyalja; a talpát nyalja; csapja a levet; csapja a csíkot a lencsével; csúszik-mászik; igen evez róka farkával; róka farkát billegeti; kelleti magát, mint a rossz szekér a hájnak; méz csurog a szájából; nagyon tömjénez (valakinek); pohár mellett szól; punyizik (valakinek); násznagy akar lenni
 • kedveskedik, cirógat, becézget, törleszkedik Sz: törleszkedik, mint a macska

film

főnév
 • filmszalag, filmtekercs
 • mozgókép (régies), mozgófénykép (régies), kinematográfia (régies), mozifilm, játékfilm, filmalkotás, filmfelvétel, mozi (bizalmas)
 • (szaknyelvi): hártya, bevonat

felrobban, fölrobban

ige
 • szétrobban, szétpattan, levegőbe röpül, kirobban, szétpukkad, detonál, explodál
 • elpusztul, megsemmisül
 • kirobban, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti türelmét, elveszti az önuralmát, kitör, felfortyan, heveskedik, begurul (szleng), bepöccen (szleng), begőzöl (szleng), felforr az agyvize (szleng), eldurran az agya (szleng), felmegy a pumpája (szleng), ellő (tájnyelvi)

földigiliszta

főnév
 • kukac, barázdaféreg (tájnyelvi), földipióca (tájnyelvi), esőkukac (tájnyelvi)

hintázik

ige
 • ide-oda leng, erre-arra dől, inog, ring, ringatózik, billeg, hintálózik, csilingál (tájnyelvi), lingál (tájnyelvi), lógázik (tájnyelvi), hajkózik (tájnyelvi), hilintázik (tájnyelvi), inókázik (tájnyelvi)

fogantyú

főnév
 • fogódzó, kapaszkodó, markolat, fogó, fül, nyél, kilincs, szár, kallantyú, akasztó, kamó (tájnyelvi), griff (régies), fogató (tájnyelvi), fogatély (tájnyelvi)

eszményi

melléknév
 • ideális, tökéletes, mintaszerű, fenséges, ábrándszerű, gyönyörű, magasztos, páratlan, példás, hasonlíthatatlan, utolérhetetlen, optimális
 • plátói, elérhetetlen, légies, éteri

fullánk

főnév
 • furdalék (régies)
 • méregfog
 • sértés, bántás
 • bántódás, keserűség, sértődöttség, sértődés, méreg, tövis, tüske

hivalkodó

melléknév
 • dicsekvő, kérkedő, nagyzoló, hencegő, hetvenkedő, fennhéjázó, felfuvalkodott, pöffenkedő, felvágó, kevély, elbízott, nagyképű, procc (bizalmas), osztentatív (idegen)
 • feltűnő, cicomás, díszes, túldíszített, rikító, virító, csicsás (bizalmas), cifra, csiricsári (tájnyelvi), ízléstelen
 • feltűnősködő, tetszelgő, tükrös (tájnyelvi)