egyéb szinonimái

melléknév
 • más, másik, többi, további, másféle, másmilyen, hátralevő, távolabbi, másminemű, elütő, eltérő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fiáker

főnév
 • bérkocsi, konflis

alattvaló

főnév
 • jobbágy, hűbéres, vazallus
 • állampolgár, beosztott, alárendelt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyéb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dóm

főnév
 • székesegyház, katedrális, bazilika
 • (szaknyelvi): kupolaboltozat, sisakfedél

cinege

főnév
 • széncinege, cinke, párismadár (régies), cicitár (tájnyelvi), csincsarara (tájnyelvi), kimpics (tájnyelvi), cince (tájnyelvi), kimpicskó (tájnyelvi), kimpicsmadár (tájnyelvi), nyitnikék (tájnyelvi)
 • őszapóka, kékcinke
 • (jelzőként): cingár, nyápic, vékony

büdös I.

melléknév
 • bűzös, bűzhödt (régies), bűzlő, szagos, orrfacsaró, stiches (bizalmas), dögletes, áporodott, penetráns, bakszagú, büdi (bizalmas), kanszagú (bizalmas) Sz: bűzlik, mint a trágyadomb; bűzlik, mint a görény; büdös, mint aki bakot nyúzott
 • (valakinek valami): nincs ínyére, vonakodik (valamitől), ódzkodik (valamitől) (tájnyelvi), húzódozik (valamitől), derogál
 • semmirekellő, aljas, gonosz, átkozott, hitvány, haszontalan, rohadt (durva)
 • (tagadásban): megveszekedett, árva

bérmentesít

ige
 • díjtalanít, ingyenesít, frankíroz (régies)

dülledt

melléknév
 • domborodó, kidomborodó, guvadt (szem)

elhajít

ige
 • eldob, elvet, elrepít, ellódít

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

átolvas

ige
 • átnéz, elolvas, átfut, átböngész, átlapoz, végignéz, végigolvas
 • (tájnyelvi): átszámol

asszisztál

ige
 • segédkezik, közreműködik, segít

balfedezet

főnév
 • balhalf (régies), baloldali középpályás

elképed

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, elámul, elkáprázik (régies), megdöbben, megrökönyödik, meghökken, megbotránkozik, elszörnyülködik, elhűl, hüledezik, eláll a lélegzete, szörnyülködik, leesik az álla, kikattan (szleng), elképtelenedik (tájnyelvi) Sz: megáll a szeme, szája, mint a bolond juhnak

eltántorít

ige
 • eltérít, megingat, gondolkodóba ejt, lebeszél

fújtat

ige
 • fútat (régies), hevez (régies)
 • liheg, zihál, szuszog
 • mérgelődik, bosszankodik

felelés

főnév
 • beszámolás, kollokvium, vizsga, számonkérés, gyónás (szleng), homorítás (szleng), makogás (szleng)
 • válaszolás, válaszadás
 • (régies): felelősség

egy-egy

számnév
 • egynéhány, egyik-másik, olyik (választékos), egyik-egyik (tájnyelvi)

divatozik

ige
 • flancol (szleng), divatol (tájnyelvi), divatizál (tájnyelvi), módikodik (tájnyelvi)
 • divatban van, szokásban van, dívik, járja, megy

eldugul

ige
 • eltömődik, elzáródik, eldugaszolódik, eltorlaszolódik, beszorul, bereked (tájnyelvi), megakad (tájnyelvi)

fekvőszék

főnév
 • nyugszék, nyugágy, kempingszék, liegestuhl (idegen)

egyre-másra

határozószó
 • egymás után, gyors egymásutánban, folytonosan, minduntalan, nyakra-főre, lépten-nyomon, derűre-borúra, derülte-borulta (tájnyelvi)

c-vitamin

főnév
 • aszkorbinsav (szaknyelvi)

életképes

melléknév
 • életerős, életrevaló
 • megvalósítható, kivitelezhető, keresztülvihető, teljesíthető, épkézláb

felduzzad, földuzzad

ige
 • megdagad, felpuffad, felduzmad (tájnyelvi), feltáskásodik, felpúposodik, felfúvódik, feldudorodik
 • felgyűlik, felgyülemlik, felhalmozódik, megnövekedik, (létszám) megnövekszik
 • (régies): felfortyan, felforr, felhevül, mérgelődik