efelől szinonimái

határozószó
 • erről, innen, ebből az irányból
 • emiatt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

esőzés

főnév
 • zápor, zivatar, felhőszakadás, zuhé (bizalmas)

hóvirág

főnév
 • fehér tavaszika, Gergely-napi virág, hócsepp, árvavirág (régies), berkikata (tájnyelvi), gyolcsvirág (tájnyelvi), havadi (tájnyelvi), hólak (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a efelől szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

disszidál

ige
 • emigrál, kitelepül, meglóg (bizalmas), meglép (bizalmas), dobbant (szleng), átlépi a taccsvonalat (szleng)
 • kiválik, elszakad, elpártol

cifra I.

melléknév
 • tarka, tarkabarka, színes, sokszínű, díszített, díszes, ékes, hímes (régies), feltűnő, csiricsáré, csicsás (bizalmas), rikító, ízléstelen, hivalkodó, kirívó, kiabáló (bizalmas), puccos (bizalmas), cikornyás, sallangos, túldíszített, cicomás, cafrangos, cincos (tájnyelvi), csicsós (tájnyelvi), hacacárés (tájnyelvi), finc-fánc (tájnyelvi), csecsés (régies), piperés (régies), kendett (régies)
 • (tájnyelvi): bonyolult, cikornyás, tekervényes, kacskaringós, körülményes
 • furcsa, bizarr, meghökkentő, különös

burgonya

főnév
 • krumpli, kolompér (tájnyelvi), csicsóka (tájnyelvi), pityóka (tájnyelvi), földialma (tájnyelvi), csucsorka (tájnyelvi), svábtök (régies, tréfás), kutyatök (régies, tréfás), bandurka (tájnyelvi), tartufli (idegen, régies)

beordít

ige
 • bekiált, bekiabál, bekurjant (bizalmas), beszól

dudor

főnév
 • kidomborodás, daganat, duzzanat, tipli (bizalmas), púp, búb, kinövés, megnagyobbodás, bibircsók, bütyök, pukli (bizalmas), csomó, görcs (tájnyelvi), göcs (tájnyelvi), göcsört (tájnyelvi), bog (tájnyelvi), göb (tájnyelvi), gumó

elfárad

ige
 • kimerül, elgyengül, ellankad, elpilled, elernyed, elcsigázódik, elbágyad, eltörődik, kifullad, meggebed (tájnyelvi), eltikkad
 • elkopik, elhasználódik
 • (választékos): elmegy, odafárad

lerongyolódik

ige
 • leszakad, lefeslik (tájnyelvi), lefoszlik (tájnyelvi), levedlik (tájnyelvi), lekopik, lemállik, lemegy
 • elszegényedik, legatyásodik (bizalmas)

áthúzás

főnév
 • törlés, érvénytelenítés, hatálytalanítás, megsemmisítés, semmissé nyilvánítás, sztornírozás (idegen), annullálás (idegen)

árulás

főnév
 • árusítás, áruba bocsátás, eladás, forgalmazás, értékesítés, kereskedés
 • hitszegés, hűtlenség, szószegés, illojalitás, júdáscsók, elpártolás, aposztázia (választékos), átverés (bizalmas), átejtés (bizalmas), perfídia (régies), hívtelenség (régies), lázadás, zendülés, felkelés

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett

elhúz

ige
 • elvontat, elvon, elvisz, elmozdít, elvonszol
 • félrehúz, felgördít
 • (szájat): elfintorít, elferdít, eltorzít, elbiggyeszt
 • elnyújt, húz-halaszt, elhalaszt, késleltet, prolongál
 • olajra lép (szleng), elsöpör (szleng), felveszi a nyúlcipőt (bizalmas), lelécel (szleng), elbrékel (szleng), elpucol (szleng), megpattan (szleng), meglép (bizalmas), elmenekül, elsikerál (bizalmas), elrohan, elszáguld, elviharzik, elrobog, elrepül, elszáll
 • lemarad
 • eljátszik, elmuzsikál, elhegedül, elharangoz (tájnyelvi)
 • megbuktat, meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), elhasaltat (bizalmas)

elszabotál

ige
 • meghiúsít, aláás, felforgat, bomlaszt, elront, kárára van (valaminek), tönkretesz

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

felbonthatatlan, föl

melléknév
 • szétbonthatatlan, megbonthatatlan, oldhatatlan, örökös

égés

főnév
 • lángolás, lobogás, izzás, oxidáció (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): tűzvész
 • veszedelem
 • (tájnyelvi): veszekedés, perpatvar
 • (szleng): kudarc, balsiker, csőd, blamázs, fölsülés, szégyen, lebőgés (szleng)

diplomás

melléknév, főnév
 • egyetemi végzettségű, főiskolai végzettségű, okleveles, tanult, értelmiségi

elbocsát

ige
 • elenged, elereszt, elküld, meneszt
 • felmond, kitesz, felment, elmozdít, meneszt, eltávolít, levált, szélnek ereszt, destituál (idegen), dimittál (idegen), kirúg (bizalmas), lapátra tesz (szleng), csúszdára tesz (szleng, tréfás), utcára tesz, elcsap, kidob, kihajít, kivág, kirepít, kipenderít, bélistáz, túlad (valakin), feltarisznyáz, kiteszi a szűrét, útilaput köt a talpára (valakinek), kényszernyugdíjaz
 • leszerel, obsitol (régies)

fejedelmi

melléknév
 • uralkodói, hercegi, kegyúri, vezéri, fővezéri, nagyúri, szuverén, monarchikus
 • fenséges, felséges, pompás, fényűző, nagyszerű, kiváló, előkelő, pazar, értékes, busás

egyetért

ige
 • helyesel, osztja a véleményét (valakivel), osztja a nézetét (vkire, vmiben), osztozik, beleegyezik, belenyugszik, elfogad, aláveti magát (valaminek), hozzájárul, melléáll, pártjára áll, jóváhagy, aláír (valamit), azonosítja magát (valamivel), azonosul (valamivel), szót ért (valakivel), megfér (valakivel), kijön (valakivel), értődik (tájnyelvi), összetart (tájnyelvi), harmonizál Sz: egy nótát fúj (valakivel); egy malomban őröl (valakivel); egy gyékényen árul (valakivel)

cirkáló

főnév
 • hadihajó, csatahajó, romboló (szaknyelvi)
 • (régies): cserkész, kurkász (régies)

élelmes

melléknév
 • szemfüles, szemes, találékony, leleményes, ötletes, elmés (választékos), életrevaló (választékos), élnivaló (régies), rátermett, talpraesett, belevaló (bizalmas), ügyes Sz: a jég hátán is megél; elél a kőszikla tetején is(bizalmas)

felás, fölás

ige
 • felforgat, megmunkál, megművel, feláj (tájnyelvi), felvermel (tájnyelvi)