hiszékeny szinonimái

melléknév
 • naiv, gyermeteg, hiedékeny (régies), hiszes (tájnyelvi), együgyű, gyanútlan, jóhiszemű, óvatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

papucs

főnév
 • házicipő, klumpa, cókó (régies), mamusz, tutyi (bizalmas), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)
 • papucsférj

felmegy, fölmegy

ige
 • felmászik, felsétál, feljut, felkúszik, felhág, felkapaszkodik, felkecmereg, felvánszorog, felballag, felszalad, feljön
 • felhajt
 • felutazik, felruccan, felrándul
 • fellátogat, felnéz, felugrik
 • felköltözik
 • (út): felvisz
 • felszáll, felemelkedik, felszökik, nő, fokozódik, magasra tör, felcsap, egekig csap, magasra szökik
 • (függöny): felgördül
 • (valamennyire): rúg, kitesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hiszékeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

háziszőttes

főnév
 • asszonyszőttes (tájnyelvi)

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

gesztikulál

ige
 • hadonászik, ágál, taglejtéssel kifejez, mutogat, hadécsol (tájnyelvi)

festék

főnév
 • festőanyag, színezék, színezőanyag, máz
 • tinta (régies)
 • smink

hevít

ige
 • tüzesít, forrósít, lángra lobbant, izzít, melegít, megforral (régies)
 • (nap): süt, tűz, éget, perzsel
 • lelkesít, buzdít, ösztönöz, izgat, feldühít, nekivadít, fűt

igeidő

főnév
 • tempus (szaknyelvi)

rárak

ige
 • ráhelyez, rátesz, feltesz, fölrak, rárakodik, ráhány (bizalmas)

fapofa

főnév
 • faarc, pléhpofa

évődik

ige
 • enyeleg, tréfálkozik, kötekedik, tréfál, kötődik, ingerkedik, húz (valakit), gonoszkodik, huncutkodik, mókázik, heccel, cicáz, kokettál, cukkol, csipkelődik, kisálkodik (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), incselkedik
 • (tájnyelvi): rágódik, tépelődik, eszi magát

csapodár

melléknév
 • csélcsap, csalfa, könnyűvérű (nő), kikapós (nő), hűtlen, hűtlenkedő, léha, kanos (férfi) (tájnyelvi), ledér, csapda (tájnyelvi), állhatatlan, ingatag, változékony, megbízhatatlan Sz: ahányat lát, annyit szeret; könnyen félrelép; nem bír a vérével; összeszűri a levet; átlép a kerékvágáson

felbonthatatlan, föl

melléknév
 • szétbonthatatlan, megbonthatatlan, oldhatatlan, örökös

importőr

főnév
 • beszállító, behozó, importáló

jelzőtábla

főnév
 • KRESZ-tábla, indikátor (szaknyelvi)

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

kifut

ige
 • kiszalad, kirohan, kivágtat, kicikázik, kirobog, kisiet
 • kicsordul, kiforr, kifolyik
 • kivezet, átnyúlik
 • kitelik (valamiből), elegendő, eltart

hiteles

melléknév
 • hitelt érdemlő, megbízható, szavahihető, biztos, közhitelű, hitelre méltó, hű, tárgyszerű
 • eredeti, valódi, igazi, hamisítatlan, autentikus, bizonyított, originális, igazolt, szabályos, valóságszerű
 • hivatalos, törvényes, jogos, elismert
 • hitelesített

hazakerül

ige
 • hazajut, hazamegy, hazaér, hazaérkezik, hazakerekedik (tájnyelvi), hazavágódik (tájnyelvi), megkerül

húsbolt

főnév
 • hentesüzlet, hentesbolt, húscsarnok, mészárszék, hússzék (régies)

kiebrudal

ige
 • kiakolbólít, kigolyóz (szleng), kikerget, kizavar, kivág, kiűz, kidob, kipenderít, kitesz, kifírundcvancigol (bizalmas), kitessékel, eltávolít, kirakja a szűrét

holnap II.

főnév
 • következő nap
 • jövő, jövendő

gyarapít

ige
 • növel, nagyobbít, bővít, tágít, szélesít, mélyít
 • szaporít, sokasít
 • gazdagít, (hírnevet) öregbít, fejleszt, hozzáad, hozzátesz, kiegészít, erősít, fokoz
 • (tájnyelvi): hízik

ideiglenes

melléknév
 • átmeneti, provizórikus (idegen), időleges, időszaki, múló, ad hoc (idegen), alkalmi, interim (régies), mulandó, efemer (idegen), futó, kérészéletű, rögtönzött, hevenyészett

kifogás

főnév
 • kihúzás, kihalászás
 • mentség, mentő körülmény, ürügy, kibúvó, mentegetődzés, mentegetőzés, teketória, pretextus (idegen), szabadkozás, egérút, kiskapu (bizalmas), kiút, kibeszéd (tájnyelvi)
 • rosszallás, hibáztatás, elítélés, ellenvetés
 • panasz, reklamáció