földreform szinonimái

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kibámul

ige
 • kinéz, kitekint

hadizsákmány

főnév
 • préda (régies), harács (régies), trófeum (idegen), martalék, konc, szajré (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a földreform szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fixíroz

ige
 • bámul, mereszti a szemét, megfigyel, méreget, szemez (bizalmas)
 • rögzít, fixál

fárasztó

melléknév
 • fáradságos, kimerítő, idegfeszítő, hajszás, idegőrlő, megerőltető, gyötrelmes, verejtékes, kemény, vesződséges, nehéz, izzasztó, keserves, zsibbasztó, strapás (bizalmas), körömszakasztó (régies), döglesztő (durva)
 • (pejoratív): unalmas, egyhangú, nyűgös, bosszantó, idegesítő

evező

főnév
 • evezőlapát
 • (szleng): kéz

elővarázsol

ige
 • előteremt, létrehoz, kibűvöl, kibűvészkedik, kicsal, előügyeskedik

font1

főnév
 • pound (idegen)
 • (régies): mérleg

gömbszelet

főnév
 • szegmentum (szaknyelvi), szektor (szaknyelvi)

oratórium

főnév
 • imaterem, imaház

egyszer-egyszer

határozószó
 • néha, néha-néha, nagy néha, néhanapján, időnként, ritkán, nagyritkán, egyszer-máskor, hellyel-közzel, kivételesen, alkalomadtán, alkalmilag, esetenként, némelykor, egynémelykor, némelynap, olykor, olykor-olykor, véletlenül, hébe-hóba, hébe-korba, imitt-amott, elvétve, egyedszer-egyedszer (tájnyelvi)

egészségügyi II.

főnév
 • szanitéc, sebesülthordozó, sebesültszállító, dögész (szleng)

badarság

főnév
 • ostobaság, zagyvaság, sületlenség, képtelenség, abszurditás, értelmetlenség, szamárság, butaság, bolondság, marhaság, zöldség, bárgyúság, se füle, se farka, duma (szleng), hülyeség

elég II.

határozószó
 • eléggé, meglehetősen

gyalázatos

melléknév
 • szégyenletes, szégyenteljes, ocsmány, rút, csúfos, csúnya, ronda, cudar, förtelmes, vérlázító, felháborító, iszonyú, megbotránkoztató, kriminális, égbekiáltó, vérforraló
 • aljas, becstelen, hitvány, nemtelen (régies), istentelen, gaz, alávaló, galád, szégyentelen, szemtelen, arcátlan, komisz, mocsok, piszok, rohadt
 • pocsék, vacak, ócska, csapnivaló

halmozódás

főnév
 • felgyülemlés, felszaporodás, tornyosulás, tezaurálás (szaknyelvi), akkumuláció (idegen)

kapkodás

főnév
 • zűrzavar, fejetlenség, összevisszaság, szeleskedés, hebehurgyaság, sietség, rohanás

idea

főnév
 • eszme, fogalom
 • gondolat, ötlet, elképzelés, elgondolás, tipp, sziporka, elmeszikra (régies), éca (bizalmas), écesz (szleng)
 • alapeszme, vezéreszme, teória
 • sejtelem

fölényes

melléknév
 • döntő, meghatározó, jelentős, lehengerlő, elsöprő, átütő, ragyogó, biztos, óriási
 • kihívó, hetyke, prepotens, rátarti, parancsoló, basáskodó, fennhéjázó, fennsőbbséges, pöffeszkedő, pökhendi, arrogáns, öntelt, beképzelt, felfuvalkodott, vállveregető, lekicsinylő, lenéző, leereszkedő, lekezelő, felvágó, hetyenpetty (tájnyelvi), hickivicki (tájnyelvi)

filmszínész

főnév
 • moziszínész, filmcsillag, filmsztár

genealógia

főnév
 • származástan
 • családfa, leszármazási rend

hulldogál

ige
 • szállingózik, harmatozik, szitál, permetez, pilinkézik (tájnyelvi), pilinkél (tájnyelvi), pelyhedzik (tájnyelvi), havazkál (tájnyelvi)

furunkulus

főnév
 • kelés, kelevény (régies), mérges pattanás, fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies)
 • karbunkulus

fegyverkezik

ige
 • felfegyverkezik, fegyverbe öltözik, fegyvert ölt, fegyverkedik (régies), fegyvereskedik (régies)
 • háborúra készül

glazúr

főnév
 • máz, bevonat, üvegmáz, fénymáz, zománc
 • cukormáz
 • (bizalmas): seb, sérülés

hűsítő

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő