filozófus szinonimái

főnév
 • bölcselő, bölcs, gondolkodó, bölcselkedő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szélmalom

főnév
 • szélkelep, szélerőmű (régies)

elözönöl

ige
 • ellep, eláraszt
 • megszáll
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a filozófus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

félt

ige
 • aggódik, óv, őriz, vigyáz, ügyel

esetenként

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

érdekelt

melléknév, főnév
 • érintett, részjogosult, részes, résztvevő

elkoboz

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

ferde

melléknév
 • rézsútos, rézsút, lejtős, átlós, diagonális, dőlt, srég (bizalmas), görbe, harántos, harántékos (tájnyelvi), csálé, félszeg (régies), kajla (tájnyelvi), csapinós (tájnyelvi), finta (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi)
 • helytelen, hamis, kínos, fonák, visszás, torz, elferdített

fűszeres I.

melléknév
 • fűszerszámos (régies), fűszerezett, ízes, ízesített, pikáns, csípős

nyugalmaz

ige
 • nyugdíjaz, nyugalomba helyez, nyugdíjba küld, penzionál (idegen), kvietál (régies)
 • elbocsát, mellőz, megfoszt

drapéria

főnév
 • díszfüggöny, falfüggöny, függöny

disznóól

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek

asztalterítő

főnév
 • abrosz, asztalabrosz (tájnyelvi), terítő

egyenjogúság

főnév
 • egyenlőség, jogegyenlőség, egyenrangúság, rangegyenlőség, emancipáció (idegen)

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

hógolyó

főnév
 • hólabda, hógombóc (tájnyelvi), hógomolya (tájnyelvi), hógurulya (tájnyelvi), csóbika (tájnyelvi)

finnyás

melléknév
 • finnyáskodó, kényes, kényeskedő, válogatós, bélebűzhödt (tájnyelvi), pipónyás (tájnyelvi), nyaska (tájnyelvi)
 • háklis (bizalmas), szőröző (bizalmas)

felsős, fölsős

melléknév
 • felsőéves

főparancsnok

főnév
 • fővezér, hadvezér, tábornagy

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

foglalkoztat

ige
 • dolgoztat, munkával ellát
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szerződtet, munkát ad
 • izgat, igénybe vesz, leköt, leköti a figyelmét (valakinek)
 • elfoglal, idegesít, gondot okoz, nyugtalanít

étel

főnév
 • táplálék, élelem, ennivaló, élelmiszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), eledel, eleség, ét (tájnyelvi), étek, elemózsia, harapnivaló, falat, lakomány (tájnyelvi), csócsa (tájnyelvi), abrak (szleng), siló (szleng), papi (bizalmas), ellátmány (szaknyelvi), fogás, tál

furunkulus

főnév
 • kelés, kelevény (régies), mérges pattanás, fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies)
 • karbunkulus

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás