ébren szinonimái

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

földreform

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás

kendőz

ige
 • leplez, palástol, titkol, takargat, álcáz, rejteget
 • (régies): kendőzi magát, festi magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ébren szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

díszeleg

ige
 • díszlik, ékeskedik
 • (rosszallóan) éktelenkedik, csúfoskodik, dísztelenkedik (választékos)
 • pompázik, parádézik, feszít (bizalmas), hivalkodik, flancol (szleng)

centrifuga

főnév
 • facsarógép
 • pörgettyű, pörgetőgép

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel

benépesedik

ige
 • benépesül
 • megtelik, telezsúfolódik

drágaság

főnév
 • drágulás, árnövekedés, áremelkedés, árdrágítás
 • ékesség, ékszer, kincs, klenódium (régies)
 • (megszólításként): drágám, édesem, kedvesem, angyalom, életem, egyetlenem, gyönyörűm, gyönyörűségem, csillagom, rubintom, aranyom, lelkem, kincsem, kicsikém, cicám, aranyvirágom, rózsám (tájnyelvi), rozmaringom (tájnyelvi), gyöngyvirágom (tájnyelvi), gyöngyöm (tájnyelvi), violám (tájnyelvi), virágszálam (tájnyelvi), szentem (tájnyelvi), galambom, tubicám (tájnyelvi), tubám (régies), mindenem, gyémántom, mennyországom

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

átfúrás

főnév
 • átlyukasztás, kifúrás, kilyukasztás, perforáció
 • átdöfés, átszúrás

arravaló

melléknév
 • alkalmas, rátermett, hivatott
 • célszerű, alkalmas, megfelelő, odavaló, hasznavehető

azonnali

melléknév
 • pillanatnyi, rögtöni, közeli, gyors, közvetlen, prompt (bizalmas)
 • sietős, sürgős, sürgető, haladéktalan, halaszthatatlan, szorongató, halasztást nem tűrő

elhatárol

ige
 • elválaszt, elkülönít, elrekeszt, elszigetel, izolál (választékos), szeparál (választékos)
 • (elhatárolja magát): elhatárolódik, elzárkózik, visszautasít, megtagad

elsimul

ige
 • kisimul, lesimul
 • rendeződik, elrendeződik, kiküszöbölődik
 • (tájnyelvi): elcsúszik

földieper

főnév
 • eper, szamóca, komócsin (tájnyelvi)

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

édes

melléknév
 • édesített, cukrozott, cukros, mézédes, mézes, édeskés, édeses Sz: édes, mint a cseppentett méz
 • élvezetes, kellemes, bódító, kábító, mámorító, részegítő, andalító, édesded
 • kedves, kedvelt, szeretett, drága, aranyos, bájos, nyájas, szeretni való, egyetlen
 • vér szerinti

diétázik

ige
 • fogyókúrázik, fogyókúrát tart, fogyaszt, fogyizik (bizalmas), fogyózik (bizalmas)

elárusítóhely

főnév
 • áruda, üzlet, bolt, bódé, pavilon, stand, placc (bizalmas)
 • pult

fegyház

főnév
 • fegyintézet, börtön, büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), toloncház (régies), dologház (régies), fogház, foghely (régies), fogda, áristom (régies), karcer (régies), zárka, cella, kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), siti (szleng), sitkó (szleng), fapados (szleng), susogó (szleng), akvárium (szleng), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), szanatórium (szleng), internátus (szleng), csukda (szleng), kukkoló (szleng), kóter (régies)

egyenjogúság

főnév
 • egyenlőség, jogegyenlőség, egyenrangúság, rangegyenlőség, emancipáció (idegen)

cin

főnév
 • ón, bádog

elég II.

határozószó
 • eléggé, meglehetősen

fékezhetetlen

melléknév
 • féktelen, zabolázhatatlan, vad, tomboló, eszeveszett, dühödt, bősz, ádáz, szilaj, szertelen, fegyelmezetlen, áradó, túláradó, túlcsorduló, legyőzhetetlen, leküzdhetetlen