elszigetelt szinonimái

melléknév
 • magános, magányos, egyedülálló, zárkózott, hallgatag, különálló, visszavonult, izolált, el van vágva (valamitől)
 • szórványos, egyes, elválasztott, elkülönített

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napkelte

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, napfelkelte, derengés, virradat, pirkadat, pirkadás, pitymallat (tájnyelvi), hajnalpír, reggeli szürkület, napfeljötte, reggel

kegyetlenség

főnév
 • irgalmatlanság, keményszívűség, marconaság, kíméletlenség
 • embertelenség, istentelenség, pogányság, barbárság, vadság, baromság (durva), feneség (régies), brutalitás (idegen), hóhérság (régies), vérvágy (régies), szadizmus, bestialitás (idegen), ferocitas (idegen), kannibalizmus (idegen), krudelitás (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszigetelt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elnyújt

ige
 • (tésztát): kinyújt, elsodor (tájnyelvi)
 • húz-halaszt, halogat, halaszt, elhúz, elodáz, meghosszabbít

dühöng

ige
 • dühbe gurul, dühösködik, dúl-fúl, dúl, őrjöng, tajtékzik, falra mászik (bizalmas), toporzékol, mérgelődik, haragszik, kikel magából, felfortyan, pukkad (bizalmas), méregbe gurul, eszi a méreg, tombol, felindul, indulatoskodik, felháborodik, acsarkodik, dilizik, paprikázik (szleng), balhézik (szleng), be van gurulva (szleng), nem lát a pipától (szleng)
 • pusztít, tombol Sz: dúl-fúl, mint a vadkan; fúj, mint a padláson kölykezett macska; rágja a nyelvét; tajtékot túr; tépi a haját; veti fel a helyét

dohány

főnév
 • bagó, burnót (régies), tubák (régies), kapadohány, ördög tömjénje (régies), cigaretta (bizalmas)
 • (szleng): pénz, pénzmag, guba (szleng), lóvé (szleng), korpa (szleng), suska (szleng), lé (szleng), zseton (szleng), steksz (szleng), mák (szleng), zsozsó (szleng), mani (szleng)

csaló

melléknév, főnév
 • szélhámos, szemfényvesztő, széltoló (bizalmas), hazug, kalandor, panamista (régies), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), simlis (szleng), linkóci (bizalmas), gauner (bizalmas), imposztor (régies), falzifikátor (választékos), hochstapler (idegen), sarlatán, szédelgő, kókler (bizalmas), sipista (régies)

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

érzéstelenít

ige
 • fagyaszt, narkotizál (szaknyelvi), elbódít, elkábít, elaltat

megnagyít

ige
 • növel, kitágít, kibővít, kiszélesít, megnagyobbít, kiterjeszt, felnagyít, feltupíroz (bizalmas)

bíráló II.

főnév
 • kritikus, recenzens (szaknyelvi), műbíráló, műítész (régies), ítész (régies), szakértő, opponens (szaknyelvi), zsűritag

betegség

főnév
 • baj, kór, nyavalya, bántalom, gyengélkedés, rosszullét, bágyadtság (régies), fertőzés, infekció (szaknyelvi), ragály, métely (tájnyelvi), elváltozás, vész, járvány, veszedelem (régies)

bong

ige
 • (választékos): zúg, búg, bonog (tájnyelvi), döng, morajlik, zeng, cseng, visszhangzik, hangzik, szól

etnikum

főnév
 • népcsoport, nép, nemzetiség, kisebbség

féleszű

melléknév
 • zavart, gyengeelméjű, elmebajos, bolond, hülye, félkegyelmű, félbolond, együgyű, félnótás, félhangú (régies), ütődött (bizalmas), lökött (szleng), tökkelütött, tökfejű, tökéletlen, dilis, dilinós, idióta, kretén, imbecillis (szaknyelvi), mamlasz, mafla, bárgyú, szamár (bizalmas), ostoba, sügönye (bizalmas), stupid, bogaras, hóbortos, félcédulás, félnadrág (tréfás), kelekótya, kótyagos, hibbant, dilinós (bizalmas), süsü, fuzsitos (tájnyelvi), gyagyás (tájnyelvi), gügye (tájnyelvi), golyós (szleng), hangyás (szleng), csábérdás (tájnyelvi), csajmota (tájnyelvi), nederkó (tájnyelvi), egon (szleng), ubul (szleng), ergojás (régies), füves (régies) Sz: feje lágyára esett; hiányzik egy kereke; kenyérrel eszi a cipót; kőbölcsőben ringatták; kotlik az esze; kótyagos az agyveleje; nemcsak tökkel, hanem ököllel is ütötték a fejét; nincs ki mind a négy kereke; nincs otthon a gazda; nincs ki a kártyája; van egy karima híja

hang

főnév
 • zörej (szaknyelvi), nesz, hangfoszlány
 • zönge
 • énekhang
 • beszédhang
 • mukkanás (bizalmas), nyikkanás (pejoratív), pissz (választékos), pisszegés (választékos), kukk (bizalmas)
 • szó, vox (választékos)
 • hangnem, tónus, alaphang, beszédmód, modor, stílus
 • előadásmód, orgánum

fúvószenekar

főnév
 • fúvóbanda (tájnyelvi), rezesbanda, trottyos banda (tréfás), burgelbanda (tájnyelvi)

elszórtan

határozószó
 • szanaszét, szerte, szerteszéjjel, itt-ott, imitt-amott, néhol, tíl-túl (tájnyelvi), hellyel-közzel, szórványosan, sporadice (idegen), elvétve, néha, néha-néha, nagy néha, ritkán

elmosódik

ige
 • elmállik, szétmállik
 • (írás): elhomályosodik, elhalványul, összefolyik, kifakul, megfakul
 • elhomályosodik, elhomályosul, elhalványodik, elhalványul, ködbe vész, szétfolyik, szürkül, belevész (valamibe), beleolvad (valamibe), elenyészik
 • (emlékkép): elhalványodik, elhalványul, elhomályosodik, elhomályosul, szertefoszlik

ér2

főnév
 • véredény, aorta (szaknyelvi), véna
 • patak, patakocska, csermely, csergeteg (régies), semlyék (régies), folyadék (régies), folyás (régies)
 • telér
 • rajzolat, erezet, minta, mintázat

francia

melléknév, főnév
 • frank (régies), franciaországi, gall

elválik

ige
 • szétválik, elkülönül, különválik, széthasad, kettéválik, szétválasztódik, (út) elágazik
 • eltávozik, elbúcsúzik, elköszön, elszakad, megválik
 • (házaspár): szétmegy, széjjelmegy, különmegy, felbontja a házasságot Sz: külön kenyérre megy; kétfelé hányják a sonkát; kettévágják a kenyeret
 • különbözik, elkülönül, elhatárolódik, kiválik
 • eldől, tisztázódik, kiderül, elhatározódik (régies)

eget verő

melléknév
 • (siker, taps): kitörő, frenetikus, eszeveszett, falrengető, harsogó, fülsiketítő, fülhasogató, dörgő, mennydörgő, dörgedelmes (választékos), viharos, viharzó, bömbölő, tomboló, vad, zabolátlan, orkánszerű
 • óriási, emberfölötti, szédületes, szerfeletti, rendkívüli, gigantikus, monumentális, gigászi, kolosszális (bizalmas), óriás, mamut

erotikus

melléknév
 • érzéki, izgató, pikáns, sikamlós, szexepiles, szexis (bizalmas), testi, buja

futballmeccs

főnév
 • focimeccs, futballmérkőzés