felbecsül, fölbecsül szinonimái

ige
 • felmér, megbecsül, értékel, felértékel, feltérképez, kiszámít, taksál, mérlegel, megsaccol (bizalmas), megprisál (régies)
 • appreciál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rávall

ige
 • ellene vall, bemárt (bizalmas)
 • jellemző (valakire)

felhasznál, fölhaszn

ige
 • elhasznál, elfogyaszt, elkölt, kimerít, felemészt
 • ráfordít, rákölt
 • hasznosít, alkalmaz, értékesít, feldolgoz, igénybe vesz, kiaknáz, utilizál (idegen), fruktifikál (idegen)
 • kihasznál, él (valamivel), hasznára fordít, hasznot húz (valamiből)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felbecsül, fölbecsül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fagy1

ige
 • megfagy, kihűl, megdermed, megmerevedik, jeged (tájnyelvi), jégzik (tájnyelvi), körmed (tájnyelvi), megkörömködik (tájnyelvi), gérezik (tájnyelvi)
 • csikorog

előmenetel

főnév
 • előbbre jutás, előrehaladás, avanzsálás, előretörés, feljebbjutás, felemelkedés, előléptetés, emelkedés, boldogulás, fejlődés, növekedés, érvényesülés, gyarapodás, eredményesség, siker, karrier

ellenszegülés

főnév
 • ellenállás, szembeszállás, tiltakozás, szembeszegülés, makacskodás, nyakaskodás, csökönyösség, berzenkedés, böstörködés (régies), makrancosság, dac, trucc (bizalmas), durca
 • engedetlenség, szófogadatlanság, fegyelemsértés

édeskés

melléknév
 • édeses, cukros
 • émelyítő, geil (bizalmas), csömörletes (régies)
 • csöpögős, szirupos
 • mézesmázos, mézes, hízelgő, finomkodó, behízelgő, affektált, negédes, kényeskedő, édeskedvű (tájnyelvi)

fegyelmezetlen

melléknév
 • neveletlen, szertelen, rakoncátlan, csintalan, pajkos, zabolátlan, féktelen, szilaj, rendetlen, fékevesztett, engedetlen, szófogadatlan, kamaszos, anarchikus, deviáns (szaknyelvi), dezorganizált (idegen), kafra (tájnyelvi)

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet

munkanap

főnév
 • hétköznap, munkásnap (tájnyelvi), művesnap (régies), dologtevő nap (tájnyelvi)

cserszömörce

főnév
 • parókafa, szkumpia, szömörce, szumák, timorfa

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

aktív

melléknév
 • tevékeny, serény, buzgó, ügybuzgó, agilis, energikus, tetterős, mozgékony, dolgos, munkás, szorgalmas, szorgos, fáradhatatlan, lendületes
 • működő
 • tényleges, tevőleges (régies)

csörgedez, csörgedez

ige
 • folydogál, csorog, csordogál, csobog, áramlik, patakzik, bugyog, szivárog
 • (vér): kering, folyik

fertály

főnév
 • negyedóra, fertályóra (régies)
 • negyedév, évnegyed
 • negyed, városnegyed, lakónegyed
 • környék
 • negyed, negyedrész
 • (hátsó): fenék, alfél, hátsó fél

funkcionális

melléknév
 • működésbeli, működési

ideát

határozószó
 • itt

hámlik

ige
 • leválik, kopik, foszlik, mállik, fejlik (tájnyelvi), küped (tájnyelvi), guvad (tájnyelvi)
 • vedlik
 • hullat

felbolydul, fölbolyd

ige
 • izgalomba jön, megriad, felébred, felriad

ezerjófű

főnév
 • százaranyosfű, százforintos földepe, százforintosfű, erősfű (tájnyelvi)

felpaprikáz

ige
 • felingerel, felbosszant, felmérgesít, feldühít, felidegesít, felbőszít, zabosít (szleng), dühbe hoz, dühbe gurít, kihoz a sodrából, méregbe gurít, haragra gerjeszt, felcukkol (szleng), bepörget (szleng), begerjeszt (szleng), bezsongat (szleng), bepöccent (szleng)

haláleset

főnév
 • halálozás, gyászeset (választékos), elhunyta (valakinek), kimúlás, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása

felfed, fölfed

ige
 • kitakar, elétár, megmutat, látni enged, napvilágra hoz, feltár, lerántja a leplet (valamiről), leleplez, szellőztet, elárul, elmond, exponál (idegen), revelál (idegen), felplankol (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)
 • megfejt, megold, kibogoz, fényt derít (valamire), megmagyaráz, tisztáz

elpilled

ige
 • elfárad, elbágyad, ellankad, elernyed, elgyengül, lankad, kókad, elerőtlenedik, kimerül

felszerel, fölszerel

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

halotti

melléknév
 • halálos, síri (választékos), néma, gyászos, halottas, temetkezési, temetési