ég1 szinonimái

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

ég2 szinonimái

főnév
 • égbolt, égboltozat, menny, mennybolt, firmamentum (idegen), magasság, éggömb, levegőég (régies)
 • űr, világűr
 • mennyország, empireum (idegen), paradicsom, túlvilág
 • Isten

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teljesítés

főnév
 • véghezvitel, végrehajtás, egzekúció (régies), megtétel, betöltés, megvalósítás, valóra váltás, kivitelezés, befejezés, abszolválás (idegen)

hirtelenszőke

melléknév
 • lenszőke, világosszőke, platinaszőke, kenderhajú, szöszi, szöszke, kese (tájnyelvi), baláj (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ég szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

cifráz

ige
 • díszít, felékesít, ékesít, szépít, tarkáz, fodroz, hímez, kivarr (tájnyelvi), paszományoz (régies), dekorál, díszbe öltöztet, cicomáz, piperéz, cikornyáz, cafrangoz (régies), ficeréz (régies)
 • mellébeszél, cirkalmaz, köntörfalaz

burgundi

főnév
 • (tájnyelvi): burgundi répa, takarmányrépa (tájnyelvi), marharépa, kerekrépa

beosztás

főnév
 • osztályozás, besorolás, kategorizálás, rendszerezés, csoportosítás, beskatulyázás (pejoratív)
 • fokbeosztás, skála, lépték, mérték
 • elrendezés, elhelyezés, diszpozíció (szaknyelvi), sorrend, egymásutániság, tagolás
 • munkakör, feladatkör, szerepkör, hatáskör, ügykör, reszort (idegen), poszt (bizalmas), tiszt (választékos), foglalkozás, stallum (régies)
 • rang, tisztség, pozíció
 • gazdálkodás, takarékosság, spórolás, ökonómia (szaknyelvi)

dug

ige
 • behelyez, bemélyeszt, besüllyeszt, beilleszt, tol, becsúsztat, bújtat, csúsztat, nyom, töm
 • dugdos, rejt, titkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, pratál (tájnyelvi)
 • (szleng): közösül, kefél (durva)

elfecseg

ige
 • elmond, elárul, kibeszél, kifecseg, elpletykál, elköp (szleng), elszól, kikotyog (bizalmas), kikottyant (bizalmas)

les2

főnév
 • rejtekhely, búvóhely
 • leshely, lesállás
 • vadles, magasles

átirányít

ige
 • átvezényel, átutasít, átparancsol, átküld, elküld, áthelyez

áruló II.

főnév
 • spion, spicli (bizalmas), besúgó, denunciáns (idegen), renegát, kollaboráns (idegen), júdás, pribék, janicsár, traditor (idegen), pártütő, higany (szleng)

babramunka

főnév
 • aprómunka, piszmogás, pepecselés, pepecs munka, bíbelődés

eliddogál

ige
 • eliszogat, pityizál (bizalmas), kvaterkázik

elszakít

ige
 • eltép, széttép, széjjeltép, szétszakít, kettéhasít, hasít, kettérepeszt, repeszt, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, kitép, kiszakít

förtelmes

melléknév
 • szörnyű, utálatos, undok, gusztustalan, undorító, gyomorforgató, visszataszító, ocsmány, borzalmas, taszító, ellenszenves, émelyítő, kibírhatatlan, fertőztetett (régies)

felbosszant, fölboss

ige
 • felpaprikáz, felhergel, feldühít, felháborít, felhúz (bizalmas), felheccel, felcukkol (szleng), felborsol (régies), felidegesít, megharagít, fölingerel, felizgat, felmérgesít, kihoz a sodrából, indulatba hoz, bosszúságot okoz, ugrat, zabosít (szleng), begurít (szleng), begerjeszt (szleng), bepöccent (szleng), felpipít (bizalmas), felösztökél (tájnyelvi), begyújt (tájnyelvi), felmérgel (tájnyelvi) Sz: kihúzza a gyufát

egész III.

főnév
 • összesség, teljesség

direkt II.

határozószó
 • egyenesen, egyenest, közvetlenül, éppen, pontosan, pont (bizalmas)
 • szándékosan, szántszándékkal, készakarva, szántakarva (régies), célzottan, kifejezetten, kimondottan

elbódul

ige
 • eltompul, elkábul, elszédül, megmámorosodik, megittasodik, megrészegül, elrészegedik (tájnyelvi), berészegül (tájnyelvi), elgunnyad (régies)
 • (tájnyelvi): eltéved, elbódorog (tájnyelvi)

fejes II.

főnév
 • (szleng): vezető, főnök, nacsalnyik (szleng), góré (szleng), főember, elöljáró, nagykutya (bizalmas), főmufti (szleng), valaki (bizalmas), nagyágyú (szleng)
 • fejesugrás
 • (régies): furkós, bunkó, bunkósbot, csögös (tájnyelvi)

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom

cirkuszol, cirkuszoz

ige
 • hisztériázik, hisztizik (bizalmas), rájön a bolondja, rájön a bolondóra, arénázik (bizalmas)

élelmiszer

főnév
 • ennivaló, élelem, eleség, eledel, táplálék, élelmicikk (régies), elemózsia, étel, étel-ital, alimentum (régies), abrak (szleng), zaba (szleng)

felbátorodik, fölbát

ige
 • nekibátorodik, bátorságot vesz, nekibuzdul, nekiveselkedik, merészel
 • vérszemet kap, elszemtelenedik (pejoratív), elpimaszodik