elpirul szinonimái

ige
 • belevörösödik, belepirul, elvörösödik Sz: elönti az arcát a pír; elfutja az arcát a vér; arcába szökik a vér; lángot vet az arca; lángba borul az arca; lángol az arca; rózsás lesz az arca; olyan lesz, mint a láng

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszafordul

ige
 • hátratekint, hátrafordul, szembefordul, megtér (tájnyelvi)
 • megfordul, visszatér, visszakanyarodik, visszamegy
 • meghátrál
 • visszahajlik, hátrahajlik, visszacsavarodik, visszatekeredik
 • (érzelem, gondolat): rátér, visszaterelődik
 • (tájnyelvi): visszatérül, megtérül

móres

főnév
 • (tájnyelvi): tisztesség, becsület, erkölcs, illendőség, rend, fegyelem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elpirul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ellenőrzés

főnév
 • felülvizsgálat, kontroll, szemrevételezés, áttanulmányozás, egybevetés, szemle, mustra (régies), revízió, cenzúra, rovancsolás, hitelesítés, meózás
 • igazoltatás, razzia, átfésülés

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

cipő

főnév
 • lábbeli, topán (választékos), cipellő, lábtyű (bizalmas), saru (régies), csuka (szleng), pataborító (szleng), tyúkszemtok (szleng), surranó (szleng), csúzó (szleng), skárpi (szleng), bőgőtok (bizalmas), hegedűtok (tréfás), csónak (szleng)

előjegyzés

főnév
 • feljegyzés, felírás, lefoglalás, rezerválás, rezerváció, nyilvántartásba vétel

érezhető

melléknév
 • észlelhető, észrevehető, érzékelhető, tapasztalható, kézzelfogható, szemmel látható, felfogható, megfigyelhető, percipiálható (idegen)

megkegyelmez2

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz

betűz1

ige
 • szótagol, silabizál, olvas, böngész, baggat (tájnyelvi), bécéz (tájnyelvi)

béres

főnév
 • cseléd, napszámos, bérmunkás, zsellér, agrárproletár (régies), fizetéses (régies), szolga, szolgalegény, mindenes, udvaros

bódé

főnév
 • házikó, kunyhó, hajlék, butka (tájnyelvi), putri
 • őrbódé
 • áruda, stand, elárusító hely, pavilon

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

feláldoz, föláldoz

ige
 • felajánl, odaad, áldozatul bemutat, szentel, felszán (régies), oltároz (régies), megöl, megsemmisít
 • lemond (valamiről), átenged
 • odadob (pejoratív), odavet, kiszolgáltat, kézre ad, prédául enged (pejoratív)
 • (szabadidőt): rászán, ráfordít

halál

főnév
 • elmúlás, elpusztulás, megsemmisülés, életvesztés, elhunyás, meghalás, elhalálozás, exitus (szaknyelvi), enyészet, kimúlás, elhunyta (valakinek), haláleset, vég, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása, elutazás, a végső búcsú (szleng)
 • kivégzés, halálbüntetés, likvidálás
 • fejvesztés, fővesztés, lefejezés, nyakazás
 • akasztás, bitó, kötél
 • katasztrófa, végveszély
 • kaszás (választékos), a halál angyala, az ötödik lovas (választékos), a küszöb őre (választékos), alvilágisten (választékos)

főtlen

melléknév
 • nyers, fövetlen

elpusztít

ige
 • tönkretesz, megsemmisít, feldúl, lerombol, romba dönt, összerombol, szétzúz, összezúz, letarol, eltöröl, leradíroz
 • megöl, leöl, meggyilkol, legyilkol, lemészárol, lekaszabol
 • (ételt): befal, felfal, behabzsol, bekebelez, felél, megeszik

elkövetkezik

ige
 • bekövetkezik, eljön, elérkezik, sor kerül (valamire), beteljesedik, megvalósul, realizálódik

émelyít

ige
 • felkavarja a gyomrát, diszgusztál (régies), undorít, háborít (tájnyelvi)

forr

ige
 • fő, lobog, zubog, zuhog, gyöngyözik, bugyborékol, bugyog, buzog (régies), habzik, pezseg, hólyagot vet, bizseg (tájnyelvi), lohog (tájnyelvi), bruhézik (tájnyelvi)
 • erjed
 • forrong, fortyonkodik (régies), zajdul (régies)
 • mérgelődik, haragszik, dühöng

elszíneződik

ige
 • színt vált, átszíneződik

dúlt

melléknév
 • feldúlt, izgatott, zilált, zaklatott, magából kikelt

építő

melléknév
 • konstruktív (idegen), javító, jobbító, pozitív, hasznos

föléje

határozószó
 • fölé, fölébe, rá, tetejére, tetejébe, hegyibe (tájnyelvi), fölibe (tájnyelvi)