halotti szinonimái

melléknév
 • halálos, síri (választékos), néma, gyászos, halottas, temetkezési, temetési

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tranzit

melléknév
 • (szaknyelvi): átmenő, átutazó

dögönyöz

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a halotti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyümölcsíz

főnév
 • íz, lekvár, dzsem, marmelád (régies), liktárium (régies)
 • (szleng): gépzsír

formáció

főnév
 • kialakulás, kifejlődés
 • alakulat, képződmény
 • alakzat, felállás
 • alakulat, egység

flastrom

főnév
 • sebtapasz, ragtapasz, szépségtapasz
 • vigasz, gyógyír, fájdalomdíj

feladó, föladó

főnév
 • küldő, címző, szállíttató, megbízó

hajrá II.

főnév
 • végküzdelem (választékos), finis (bizalmas), tűzoltómunka (bizalmas), erőfeszítés, hajrázás

hernyóselyem

főnév
 • nyersselyem, valódi selyem, kínai selyem

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

elvonultság

főnév
 • magány, magányosság, elzárkózás, elzárkózottság, visszavonultság, egyedüllét, elefántcsonttorony (választékos), remeteség

ige
 • elkeserít, lever, lesújt, elkedvetlenít, kedvét szegi, lehangol, elcsüggeszt, elveszi a kedvét, megbánt, megszomorít, búsít, kétségbeejt, nyomaszt, letör, lehűt (bizalmas), lelomboz (szleng)

bomlik

ige
 • (csomó): bomladozik, foszlik, feslik, fölfeslik, szétválik, kioldódik, kibogozódik, kikötődik
 • oszlik, szétoszlik, mállik, korhad, szétmegy
 • hanyatlik, pusztul, romlik, szétesik, széthull
 • (valakiért, valaki után): bolondul, rajong, imád
 • bolondozik, vadul
 • (régies): megbomlik, megtébolyodik, eszét veszti

ereget

ige
 • (szleng): szellent, fingik (durva), elszólja magát (tréfás), durrogtat, maga alá morfondírozik (tréfás), púzik (bizalmas), rotyogtat (bizalmas)

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

időpont

főnév
 • dátum, idő
 • határidő, terminus, időhatár

kiszab

ige
 • kivág, kimetsz, kihasít, kialakít
 • megállapít, megszab, kimér, rámér, kioszt, kiró, elrendel, megjelöl, utasít, aránylagoz (régies), normál (régies), diktál, dimenzionál (idegen)

kaszárnya

főnév
 • laktanya, katonaszállás (régies), katonalakház (régies)

hamarjában

határozószó
 • gyorsan, sietve, sebtiben, rövid úton, ripsz-ropsz, egykettőre, teketória nélkül (bizalmas), hanyatt-homlok, villámsebesen, hevenyében, melegében, mindjártában (tájnyelvi), hamarocskán (tájnyelvi)
 • hirtelenjében, kapásból
 • nagyjából

gyújtó II.

főnév
 • gyufa, tűzszerszám (régies), villantó (régies), reibli (szleng), blejb (szleng), masina (tájnyelvi), méregpózna (tájnyelvi), gyújtószálka (tájnyelvi)
 • öngyújtó
 • kanóc

hazafelé

határozószó
 • haza, hazamenet, hazajövet, hazaúton, hazatérőben, hazatérett (régies)

kaptár

főnév
 • méhkas, kas, köpű, kelence (régies)

hapták

főnév
 • vigyázz, vigyázzállás

főleg

határozószó
 • főként, főképp, kivált, kiváltképp, leginkább, elsősorban, mindenekelőtt, leggyakrabban, különösen, jórészt, túlnyomóan, majdnem, többnyire, rendszerint

hegyoldal

főnév
 • lejtő, lanka, ereszkedő, kapaszkodó, rézsű, gudó (régies), gerli (régies), part (tájnyelvi), meredély (választékos)
 • szakadály (régies)

kártékony

melléknév
 • ártalmas, ártó, káros, kártevő
 • gonosz, veszedelmes, pusztító, kárkondító (tájnyelvi)