felszerel, fölszerel szinonimái

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fog1

ige
 • markol, szorít, megragad, ragad, kezelődik (tájnyelvi), markász (tájnyelvi)
 • tart, megtart
 • ér, kap (valamin)
 • szerez, (zsákmányul) ejt, elfog
 • irányít (valakire, valamire)
 • ráfog, ráhárít
 • hozzálát, hozzákezd, nekilát
 • kezd, belekezd
 • fegyelmez, korlátoz, kordában tart, mérsékel
 • (valakit valamire): rászorít, rászoktat
 • késztet, rábír
 • (valakin, valamin): meglátszik, (hatást) érvényesít, hat
 • (igába): hajt, befog
 • vesz, érzékel, felfog (adást)
 • (íróeszköz): ír
 • (tájnyelvi): fogan, megfogamzik

kétes

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, kérdéses, enigmatikus (idegen), problematikus, ingadozó, ingatag, határozatlan, ködös, kósza
 • vitatható, homályos, zavaros, vitás, eldöntendő, kétségbevonható, obskúrus (régies)
 • gyanús, dubiózus (idegen) Sz: gyanús, mint a szegvári gúnárzsiba
 • (szleng): biszex, langyos (bizalmas), sztereó (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felszerel, fölszerel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felfüggeszt, fölfügg

ige
 • felakaszt, felköt, fellógat, feltágít, ráakaszt, feltesz, felcsatol, biggyeszt, bigyerít (régies)
 • szüneteltet, elnapol, elhalaszt, késleltet, elodáz, megszakít
 • hatálytalanít, eltöröl, megszüntet, érvénytelenné tesz
 • felment, szuszpendál (idegen)
 • felmond, kirúg (bizalmas), elbocsát

eminens

melléknév
 • kitűnő, kiváló, élenjáró, kiemelkedő, kimagasló, jeles
 • elsőrendű, fontos

eltérés

főnév
 • elhajlás, elkanyarodás, elkalandozás, divergencia (szaknyelvi), diverzió (idegen), deviáció (szaknyelvi)
 • különbség, különbözés, különbözőség, differencia, diszparitás (szaknyelvi)

elegyedik

ige
 • keveredik, elegyül, vegyül, ötvöződik, összeolvad
 • (valaki valamibe): avatkozik, bonyolódik, bocsátkozik, ereszkedik, bekapcsolódik, hozzászól, közösödik (régies)

felordít, fölordít

ige
 • felkiált, elkiáltja magát, felüvölt, felrivall, felsikolt, felvisít, feljajdul, kifakad, kitör, rikkant, megsivall (tájnyelvi), felacsarkodik (tájnyelvi)

fordítva

határozószó
 • ellenkezőleg, másképpen, fordítottan, visszafelé, ellenkező irányban, ellentétesen
 • megfordítva
 • helytelenül, balul, visszájára, visszájáról, fonákul

nesze

módosítószó
 • (bizalmas): tessék, vedd el, ne (tájnyelvi)

derekasan

határozószó
 • nagyon, alaposan, istenigazában (bizalmas), istenigazából (bizalmas)

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

antialkoholista

melléknév, főnév
 • alkoholellenes, absztinens, bornemissza, józan
 • alkoholmentes, népellenes

domborzati

melléknév
 • (térkép): hegy- és vízrajzi, szintvonalas

főpap

főnév
 • főpásztor, egyháznagy (régies), pontifex (idegen)

göngyöl

ige
 • csavar, begöngyöl, burkol, teker, tekercsel, tűr, patyol (régies), bugyolál, bónyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi), sodor, bagyulál (tájnyelvi), göngyölít

irreális

melléknév
 • valószerűtlen, valószínűtlen, képzeletbeli, délibábos, megvalósíthatatlan, alaptalan, hihetetlen, utópisztikus, fantasztikus, abszurd, kiagyalt, lehetetlen, fiktív, illuzórikus, megalapozatlan, légből kapott, képzelet szülte

helyenként

határozószó
 • néhol, hellyel-közzel, itt-ott, imitt-amott, elvétve

felszólamlás, fölszó

főnév
 • előterjesztés, tiltakozás, jogorvoslati kérelem

felette, fölötte

határozószó
 • fölöttébb, igen, nagyon, igencsak, túlságosan, nagymértékben, rendkívül, szerfelett, erősen, módfelett

fizet

ige
 • pénzt ad, kiegyenlíti a számlát
 • térít, fedez, áll, rendez, visel, elintéz, törleszt, leperkál (bizalmas), leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), blechol (szleng), gubál (szleng), leszúr (szleng), tejel (szleng), csenget (szleng), díjaz, bérez, honorál, javadalmaz, jutalmaz Sz: fizet, mint a köles; fizet, mint a katonatiszt; kivirítja a dudvát (szleng)
 • jövedelmez, hoz, ad
 • megfizet, megtorol, megbosszul
 • bűnhődik, lakol, meglakol, megszenved

házasodik

ige
 • nősül, elvesz (valakit), házasul (régies), frigyesül (régies), házul (tájnyelvi)

felzárkózik, fölzárk

ige
 • felfejlődik, csatlakozik (valakihez)
 • beér, utolér

építmény

főnév
 • épület, fal, alkotmány, alkotvány (régies), szerkezet, csinálmány, létesítmény, műtárgy, objektum, tákolmány, ház

fogós I.

melléknév
 • nehéz, fejtörő, furfangos, megtévesztő
 • agyafúrt, ravasz
 • (tájnyelvi): laktató, kiadós
 • grízes (liszt)

hegyoldal

főnév
 • lejtő, lanka, ereszkedő, kapaszkodó, rézsű, gudó (régies), gerli (régies), part (tájnyelvi), meredély (választékos)
 • szakadály (régies)